Papa Francisc, Casa “Sf. Marta”, 8 septembrie 2015 – OSS_ROM

 RV 08 septembrie 2015. „Cum împacă Dumnezeu?” şi „Care este stilul de reconciliere al Tatălui?”: pe aceste două întrebări papa Francisc a construit predica sa din capela casei „Sf. Marta” din Vatican, marţi, 08 septembrie a.c., în solemnitatea Naşterii Preasfintei Fecioare Maria.
„Misiunea lui Isus a fost acela de a «reconcilia şi a pacifica»”. Însă, a avertizat Papa, Pentru a reconcilia, Dumnezeu nu a făcut „o adunare generală”, nici nu a semnat „un document”. Dumnezeu „a împăcat lumea într-un mod special: El reconciliază şi pacifică în lucrurile mărunte, ieşind pentru a însoţi poporul său”.

Dumnezeu reconciliază în lucrurile mărunte, mergând cu poporul
Pontiful a făcut referinţă la prima lectură a zilei în calendarul latin, din cartea profetului Miheia, unde se vorbeşte de micul oraş Betleem, care se măreşte deoarece de „cel mic va veni pacea”. Întotdeauna, a subliniat Papa, Domnul alege „lucrurile mărunte, umile, pentru a îndeplini lucru măreţe. În acest fel, El ne îndrumă să ne facem mici asemenea copiilor, pentru a putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu”. Dumnezeu, a evidenţiat papa Francisc „reconciliază şi împacă în lucrurile mărunte”.

• „Dar, totodată, El face aceasta însoţind poporul său, pe drumul său. El nu a dorit să pacifice şi să reconcilieze lumea cu o baghetă magică: pum – gata, făcut! Nu. El a păşit împreună cu poporul său. Când citim în evanghelia după Matei Cartea genealogiei lui Isus Cristos, poate fi puţin plictisitor; pare o lungă înşiruire, însă nu este doar atât: practic, este Calea făcută de Dumnezeu! Calea Domnului printre oameni, buni sau răi, pentru că în această enumerare nu sunt doar sfinţi, ci şi criminali sau păcătoşi. Sunt atât de multe păcate în istorie. Dar Dumnezeu nu se sperie: El însoţeşte. Păşeşte cu poporul său”.

În acest parcurs, a subliniat Succesorul lui Petru, Dumnezeu „face să crească speranţa poporului, speranţa lui Mesia”. Parafrazând apoi cartea Deuteronomului, Papa a mai spus că Dumnezeul „nostru” este un „Dumnezeu care ne este aproape”, păşeşte cu noi, iar prin acest „a păşi cu cei buni şi răi”, conferă „stilul nostru de viaţă”.

Dumnezeu visează lucruri frumoase pentru poporul său, pentru fiecare dintre noi
«Cum trebuie să păşim noi, ca şi creştini, pentru a pacifica lumea, aşa cum a făcut Isus?»: întreabă Papa. Punând în practică lecţia iubirii pentru aproapele, acesta este răspunsul, regăsit în Evanghelia după Matei.
• „Poporul visa eliberarea. Poporul lui Israel avea acest vis deoarece îi era promis că va fi eliberat, pacificat, reconciliat. Iosif totodată visa: visul său este asemenea unui rezumat al visului întregii istorii a drumului lui Dumnezeu pentru poporul său. Dar nu doar Iosif visează – continuă papa Francisc: Dumnezeu visează. Tatăl nostru are vise frumoase şi visează lucruri minunate pentru poporul său, pentru fiecare dintre noi, deoarece este Tată şi fiind tată, El se gândeşte şi doreşte tot ce e mai bun pentru fiii săi”.

În lucrurile mărunte, este totul: pacea Domnului şi reconcilierea sa
Dumnezeu este atotputernic şi mare, a continuat Papa, dar „ne învaţă să facem mare opera împăcării şi a reconcilierii în lucrurile mărunte, păşind pe cale, fără a ne pierde speranţa şi capacitatea de a avea vise măreţe, cu orizonturi largi”.
Astăzi, a subliniat Papa, în comemorarea unei etape determinante a istoriei Mântuirii, naşterea Sfintei Fecioare, să cerem «harul unităţii, graţia reconcilierii şi a păcii»:
• „Întotdeauna în ieşire, apropiaţi de ceilalţi, cum învăţăm din Fericiri şi din evanghelia după Matei, dar şi cu vise măreţe. Să continuăm celebrarea lui Dumnezeu în aceste lucrurile mărunte: o bucată mică de pâine, puţin vin… Totul «este mic», dar în acest lucru mărunt este totul: visul lui Dumnezeu, iubirea Sa, pacea, reconcilierea Domnului, şi este Isus: El le cuprinde pe toate acestea”.

(rv – A.G.– M. Caba)

Exprimaţi-vă opinia