Papa Francisc, audienţa generalăd e miercuri, 9 septembrie 2015 – ANSA

 RV 09 septembrie 2015. Astăzi este indispensabilă şi urgentă restabilirea alianţei dintre familii şi parohii: a subliniat papa Francisc la audienţa generală de miercuri, 9 septembrie 2015, din Piaţa Sfântul Petru din Vatican. Pontiful a vorbit în cateheza sa despre legătura care există între familie şi comunitatea creştină, o „legătură naturală”, deoarece „Biserica este o familia spirituală, iar familia este o mică Biserică” (cfr. Lumen gentium).
• „Comunitatea creştină este casa celor care cred în Isus ca izvor al fraternităţii între toţi oamenii” – a evidenţiat Papa în prima parte a catehezei, pornind de la pasajul biblic din Epistola către evrei în care Pavel arată că „Isus nu se îngrijeşte de îngeri, ci de urmaşii lui Abraham se îngrijeşte” (Evr 2, 16-18).
Pontiful a subliniat cum „istoria suferinţei umane este scrisă în inima lui Dumnezeu, fiind adevărata istorie care rămâne în eternitate. Familia este locul vieţii şi a credinţei, este locul iniţierii noastre – de neînlocuit şi de neşters – în această povestea unei vieţi depline, care se va încheia cu contemplarea lui Dumnezeu în eternitate, dar începe în familie! De aceea este atât de importantă familia”.

Fiul lui Dumnezeu a învăţat istoria omenirii pe această cale, şi a parcurs-o până la final (Evr 2,18):
• „El s-a născut într-o familie, unde a  «învăţat această lume»: un atelier, patru case, un sat pierdut. Şi totuşi, trăind pentru treizeci de ani această experienţă, Isus a asimilat condiţia umană, primind-o în comuniunea sa cu Tatăl şi în însăşi misiunea sa apostolică. Apoi, a mai spus papa, după ce a lăsat oraşul Nazaret şi a început viaţa sa public, el a format în jurul său o comunitate, o «adunare», adică o convocare de persoane. Aceasta este semnificaţia cuvântului «Biserică»”.

Ucenicii lui Isus sunt chemaţi să protejeze această comunitate, care El nu a dorit să fie „sectă privilegiată”, ci o „familie ospitalieră”. Papa a subliniat că astăzi o mare lecţie pentru biserică este aceea de a-i primi pe toţi, după exemplul lui Isus, care „nu a încetat să vorbească cu toţi, chiar şi cu cei care nu se mai aşteptau să-l întâlnească pe Dumnezeu în viaţa lor”:
• „Putem spune că familia şi parohia sunt două locuri în care se realizează această comuniune de iubire care izvorăşte de la însuşi Dumnezeu. O Biserică care urmează într-adevăr Evanghelia nu poate fi altfel decât o casă primitoare, cu porţile deschise, întotdeauna”.

„Bisericile sau instituţiile cu porţile închise nu se pot numi biserici, ci trebuie numite «muzee»”, a evidenţiat Papa, îndemnând familiile să fie cu adevărat o „formă domestică” a Bisericii, iar comunităţile parohiale să fie deschise tuturor.
• „Această alianţă este crucială. Împotriva centrelor de putere ideologice, financiare şi politice, speranţa noastră este în centrele de iubire, evanghelizare şi căldură umană, bazate pe solidaritate şi participare. Uneori chiar şi pe iertarea reciprocă”.

Este nevoie aşadar de refacerea unei alianţe între familie şi comunităţile creştine, în care, nu poate lipsi o „credinţă generoasă” pentru a regăsi inteligenţa şi curajul de a reînnoi această legătură. Familiile întâmpină multe dificultăţi şi pe bună dreptate se sustrag de la asemenea sarcini, a subliniat Papa, însă „nimeni nu e demn, nimeni nu e la înălţime, nimeni nu are forţele necesare…. fără harul lui Dumnezeu, care ne este dat în mod gratuit tuturor.
• „Domnul nu ajunge niciodată într-o familie fără a face un miracol. Să ne amintim de ce a făcut la nunta din Cana. Da, dacă ne încredinţăm în mâinile sale, Domnul ne face să  înfăptuim miracole (…) acele miracole de fiecare zi, care nu lipsesc din familia în care este prezent Dumnezeu”.

Bineînţeles, a continuat Papa, şi comunităţile trebuie să facă partea lor. Spre exemplu „să încerce să depăşească atitudinea directivă şi funcţională” în favoarea dialogului interpersonal, a cunoaşterii şi stimei reciproce. Familiile să aibă iniţiativă şi să simtă responsabilitate lor în comunităţile creştine:
• „Toţi trebuie să fim conştienţi de faptul că credinţa creştină se joacă pe terenul deschis al vieţii împărtăşite cu toţi, unde familia şi parohia trebuie să îndeplinească miracolul unei vieţi mai comunitare pentru întreaga societate”, a spus Pontiful la final.

Papa Francisc a încheiat cateheza sa despre legătura dintre familie şi comunitate, invitându-ne să ne lăsăm inspiraţi de „Maica Bunului Sfat”, prezentă la Nunta din Cana:
• „ Să ascultăm şi noi cuvintele sale: «Faceţi ceea ce vă va spune» (cfr. In 2,5). Dragi familii şi  dragi comunităţi parohiale, să ne lăsăm inspiraţi de Maica Domnului, şi ne vom afla în faţa unui miracol: a miracolului de zi cu zi”.

La momentul final, Papa a adresat un salut special pelerinilor de limbă engleză prezenţi în Piaţă, în mod special a celor din Anglia, Irlanda, Norvegia, Suedia, China şi Filipine; Totodată, el a salutat studenţii bursieri ai Serviciului catolic de schimb academic Katholischer Akademischer AusländerDienst din Germania şi pelerinii portughezi care îi însoţesc pe episcopii din Portugalia, aflaţi în aceste zile în vizită ad limina în Vatican.

În memoria liturgică a Sfântului Petru Claver, patronul misiunilor din Africa, papa Francisc i-a invitat pe tineri să se lase inspiraţi de tânărul iezuit, care prin „serviciul său neobosit în favoarea celor nevoiaşi, îi stimulează să aleagă solidaritatea faţă de cei care au nevoie; forța lui spirituală să vă ajute şi pe voi, dragi bolnavi, pentru a face față crucii cu mult curaj, iar dragostea lui pentru Cristos să fie model pentru voi, dragi tineri căsătoriţi, pentru ca iubirea să fie centrul noii voastre familii”.

Primiți acum și Binecuvântarea Apostolică a papei Francisc invocată la finalul audienței generale de miercuri, 09 septembrie 2015, în Piaţa Sfântul Petru din Vatican, care ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

(rv – M. Caba)

Exprimaţi-vă opinia