Papa Francisc în bazilica San Pietro la ritul penitențial din 13 martie 2015 în care a proclamat Anul Sfânt al Milostivirii – ANSA

RV 01 sep 2015. ”Doresc ca indulgența jubiliară să ajungă pentru fiecare ca o genuină experiență a milostivirii lui Dumnezeu”: scrie papa Francisc într-o importantă scrisoare adresată organizatorilor Anului Sfânt al Milostivirii în care vine cu precizări practice privind darul indulgențelor. Anul Sfânt, proclamat de papa Francisc cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la încheierea Conciliului Vatican II, începe la 8 decembrie 2015 și se încheie la 20 noiembrie 2016. Scrisoarea Sfântului Părinte este adresată arhiepiscopului Rino Fisichella, președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări.
Papa Francisc confirmă, mai presus de toate, condițiile generale pe care un credincios trebuie să le îndeplinească pentru dobândirea indulgenței jubiliare: trecerea în spirit de pelerinaj prin Poarta Sfântă – la bazilicile papale din Roma sau la catedralele și bisericile stabilite de episcop în fiecare dieceză – mărturisirea sacramentală a păcatelor (spovada), primirea Sfintei Împărtășanii, recitarea Crezului și a unei rugăciuni după intenția Sfântului Părinte.

Scrisoarea Pontifului își îndreaptă atenția spre cei bolnavi și bătrâni care din motive practice nu pot ieși din casă. Ei pot primi darul indulgenței jubiliare, subliniază Sfântul Părinte, primind Sfânta Împărtășanie acasă și participând la Sfânta Liturghie transmisă prin mijloacele de comunicare. Papa i-a cuprins în scrisoarea sa și pe deținuți, care au posibilitatea de a primi darul indulgenței trecând în spirit de pelerinaj prin poarta bisericii sau a capelei din penitenciar.

Pontiful subliniază în scrisoare și importanța faptelor de milostenie trupească și sufletească, din convingerea că ”experiența milostivirii devine vizibilă în mărturia semnelor concrete”. ”De fiecare dată când un credincios săvârșește una sau mai multe din aceste fapte va dobândi cu certitudine indulgența jubiliară” și va intensifica dorința de trăi milostivirea pentru a dobândi harul iertării complete și desăvârșite prin forța iubirii lui Dumnezeu Tatăl care nu exclude pe nimeni”.

De asemenea, potrivit învățăturii consolidate a Bisericii Catolice despre împărtășirea sfinților, papa Francisc amintește că indulgența jubiliară poate fi dobândită și pentru credincioșii răposați ”de care suntem legați prin mărturia credinței și a carității pe care ne-au lăsat-o”.

O parte amplă din scrisoarea papei Francisc se referă la persoanele afectate de drama avortului. ”Am decis – afirmă Suveranul Pontif – să acord tuturor preoților pentru Anul Jubiliar facultatea de a-i dezlega de păcatul avortului pe cei care l-au procurat și, cu căință sinceră, își cer iertare. Preoții să se pregătească pentru această mare îndatorire, știind să armonizeze cuvintele de primire genuină cu o reflecție care să ajute la înțelegerea păcatului comis, și să arate un parcurs de convertire autentică pentru a ajunge să înțeleagă iertarea adevărată și generoasă a Tatălui, care pe toate le reînnoiește cu prezența sa”.

În fine, Papa Francisc extinde posibilitatea indulgenței jubiliare la credincioșii din Fraternitatea Sfântul Pius al X-lea, cunoscuți cu numele de lefebvrieni. ”Mișcat de exigența de a corespunde la binele acestor credincioși – afirmă Succesorul lui Petru – din proprie inițiativă stabilesc ca cei care în timpul Anului Sfânt al Milostivirii se vor apropia pentru sacramentul reconcilierii de preoții Fraternității Sfântul Pius al X-lea, să primească în mod valid și licit dezlegarea de păcatele lor”.

La încheierea scrisorii sale, papa Francisc își exprimă încrederea în mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, Maica milei, căreia îi încredințează pregătirea acestui jubileu extraordinar.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia