Papa, ţinând în mână un porumbel, simbol al păcii. Foto: piaţa Sfântul Petru, vatican. – AFP

 RV 11 august 2015. “Învinge indiferenţa şi cucereşte pacea!“, aceasta este titlul Mesajului pentru cea de-a patruzeci şi noua Zi Mondială a Păcii, marcată pe 01 ianuarie 2016, a treia din pontificatul papei Francisc. Tema a fost anunţată pe 11 august a.c., printr-un comunicat de presă trimis de Consiliul Pontifical pentru Justiţie şi Pace.
„Indiferența pentru flagelurile timpului nostru este una dintre cauzele majore a lipsei păcii în lume – citim în comunicatul primit. Astăzi, indiferența astăzi este legată de diferite forme de individualism care produc izolare, ignoranţă, egoism și, prin urmare, neimplicare. Creșterea informațiilor nu înseamnă, în sine, o atenție sporită asupra problemelor, dacă nu este însoțită de o deschiderea a conștiinței către solidaritate; în acest scop, este indispensabilă contribuția pe care o aduc pe lângă familii, profesorii, toţi educatorii, lucrătorii din sectorul cultural și mass-media, intelectualii și artiștii. Indiferența poate fi câștigată doar prin abordarea comună a acestei provocări”.

Pacea trebuie să fie cucerită – se subliniază în mesaj – nu este un bun care se obține fără efort, fără schimbare, fără creativitate sau confruntare. Este vorba de sensibilizarea și formarea sensului de responsabilitate cu privire la problemele grave care afectează familia umană în prezent, cum ar fi: fundamentalismul și masacrele provocate de acesta, persecuţiile din cauza credinței sau etniei, încălcarea libertății și a drepturilor popoarelor, exploatarea și înrobirea, corupția și crima organizată, războiul și situația dificilă a refugiaților și a migranților forțați. O astfel de conștientizare și de formare priveşte în acelaşi timp şi la oportunitățile și posibilitățile de combatere ale acestor «rele reale», adică: maturarea unei culturi a legalității și a educației pentru dialogul și cooperarea, care sunt, în acest context, formele fundamentale ale unei reacţii constructive”.

Acelaşi dicaster responsabil pentru Ziua Mondială a Păcii, menţionează că „un domeniu în care pacea poate fi construită zi de zi câștigând indiferența este cel al formelor de sclavie din lumea contemporană, argument căruia i-a fost dedicat Mesajul pentru Ziua Mondială a Păcii 2015, «Nu mai sunt sclavi, ci frați!»”. Aşadar, ne îndeamnă organizatorii, trebuie să urmărim fiecare acest angajament, prin creşterea gradului de conştientizare şi colaborare.

„Pacea – se încheie comunicatul – este posibilă acolo unde dreptul fiecărei ființe umane este recunoscut și respectat, în conformitate cu libertatea și dreptatea sa. Mesajul Zilei Mondiale pentru Pace 2016 îşi propune să fie un punct de plecare pentru toți oamenii de bună voință, în special pentru cei care lucrează în domeniul educației, culturii și mass-media, de a acționa fiecare în funcție de capacitatea şi aspirațiile sale pentru a construi o lume mai conștientă și milostivă, și, prin urmare, mai liberă și corectă”.

Ziua Mondială a Păcii a fost instituită de papa Paul al VI-lea și este celebrată în fiecare an la 1 ianuarie. Mesajul Papei este trimis de Consiliul Pontifical pentru Justiţie şi Pace la început de an cancelariilor din toată lumea și, de asemenea, centrelor diplomatice ale Sfântului Scaun.

(rv– M. Caba)

Exprimaţi-vă opinia