Să se facă orice efort pentru educația fiilor în spiritul vieții creștine: Papa, la cateheza audienței generale din 5 august, dedicată modului în care trebuie avut grijă de cei care au trăit falimentul căsătoriei. – OSS_ROM

 5 august 2015. Papa Francisc a reluat audiențele generale de miercuri, cu o cateheză dedicată familiei, ținută în aula Paul al VI-lea. După ce, la ultima dintre cateheze, a vorbit despre familiile rănite din cauza neînțelegerilor dintre soți, Pontiful și-a concentrat atenția asupra unei alte realități: modul în care trebuie avut grijă de cei care, în urma unui faliment ireversibil al căsătoriei, au întreprins o nouă uniune.
Citând Exortația apostolică “Familiaris consortio” (n.48), a Papei Ioan Paul al II-lea, Pontiful a subliniat că Biserica știe bine că o astfel de situație contrazice Sacramentul creștin. Însă, privirea sa de maestră se alimentează întotdeauna dintr-o inimă de mamă: o inimă care, însuflețită de Duhul Sfânt, caută întotdeauna binele și mântuirea persoanelor. De aceea – a continuat Pontiful – simte necesitatea “din iubire față de adevăr”,  “să discearnă bine situația”, evidențiind și necesitatea de a distinge între cine a suferit despărțirea și cine a provocat-o.

Dacă aceste legături sunt privite cu ochi de fii mici, de copii, vedem și mai mult urgența de a dezvolta în propriile comunități o primire reală a persoanelor care trăiesc astfel de situații, a explicat Pontiful. De aceea – a continuat – este important ca stilul comunității, limbajul și comportamentele sale să fie mereu atente față de persoane, începând cu cei mai mici. “Altfel cum le-am putea recomanda acestor părinți să facă orice pentru educația fiilor în spiritul vieții creștine, dându-le exemplul unei credințe convinse și trăite, dacă i-am ține departe de viața comunității?”.

“Trebuie făcut astfel încât să nu se adauge alte dificultăți, peste cele pe care fiii, în aceste situații, sunt constrânși să le suporte. Din păcate, numărul acestor copii și tineri este cu adevărat mare. Este important ca aceștia să simtă Biserica asemenea unei mame, atentă față de toți, mereu dispusă ascultării și întâlnirii”, a evidențiat Pontiful la cateheza audienței generale de miercuri, 5 august.

Explicând că “în aceste decenii, Biserica nu a fost nici insensibilă și nici lentă”, Papa Francisc a spus că “datorită aprofundării realizate de Păstori, “a crescut conștientizarea necesității unei fraterne și atente primiri, în spirit de iubire și adevăr, a botezaților care au stabilit o nouă conviețuire după falimentul căsătoriei sacramentale; de fapt, aceste persoane nu sunt în niciun fel excomunicate și nu trebuie să fie tratate ca și cum ar fi, acestea făcând mereu parte din Biserică”.

Amintind că Papa Benedict a intervenit asupra chestiunii, “solicitând un discernământ atent și o însoțire pastorală înțeleaptă, știind că “nu există rețete simple” (Discurs la cea de-a VII-a Întâlnire Mondială a Familiilor, Milano, 2 iunie 2012, răspunsul n.5), Papa Francisc a subliniat “repetatul îndemn al păstorilor de a manifesta în mod deschis și coerent disponibilitatea comunității de a-i accepta și sprijini, încât să trăiască și să dezvolte tot mai mult  sentimentul apartenenței lor la Cristos și la Biserică prin rugăciune, prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, prin participarea la Sfintele Liturghii, prin educarea în spirit creștin a fiilor, prin caritate și slujirea fraților, prin angajarea în favoarea dreptății și a păcii.”

Referindu-se la imaginea biblică a Bunului Păstor (In 10, 11-18), ce sintetizează misiunea pe care Isus a primit-o de la Tatăl, aceea de a da viață oițelor, o astfel de atitudine este un model și pentru Biserică care își primește fiii asemenea unei mame gata să-și dea viața pentru ei.

Punând în lumină îndatorirea Bisericii de a fi întotdeauna casa deschisă a Tatălui, Pontiful a amintit că, la viața eclezială, pot participa cu toții într-un anumit fel, întrucât Biserica este casa paternă în care există loc pentru fiecare, cu propria viață îndestulată de probleme” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, n.47).

În același mod, toți creștinii sunt chemați să-l imite pe Bunul Păstor, a spus Sfântul Părinte la încheierea catehezei, mai ales familiile creștine putând colabora cu El, îngrijindu-se de familiile rănite, însoțindu-le în viața de credință a comunității. “Fiecare să facă propria parte în asumarea comportamentului Bunului Păstor, care-și cunoaște fiecare oaie în parte, fără ca vreuna să fie exclusă de la iubirea sa infinită”, a spus Papa la încheierea catehezei din 5 august a.c. dedicată persoanelor care, în urma unui faliment ireversibil al căsătoriei, au întreprins o nouă uniune.

R.V./A.M.

Exprimaţi-vă opinia