Inspiratia Scripturii

30.06.2015, Iaşi (Catholica) – La Editura Sapientia din Iaşi a apărut documentul redactat de Comisia Biblică Pontificală, cu titlul: Inspiraţia şi adevărul Sfintei Scripturi. Cuvântul care vine de la Dumnezeu şi vorbeşte despre Dumnezeu pentru a mântui lumea. Documentul a fost tradus în limba română de pr. dr. Mihai Pătraşcu. Cartea apare în colecţia „Magisterium”, formatul 14×20, are 220 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 15 lei.

Comisia Pontificală Biblică a publicat, în 2014, acest document referitor la adevărul şi inspiraţia Sfintei Scripturi, cu scopul de a trasa linii actualizate de abordare atât a acestor chestiuni esenţiale referitoare la Biblie, cât şi la modul de asumare a cuvântului lui Dumnezeu într-o societate provocată de amploarea ştiinţelor exacte şi de noile date ale antropologiei şi istoriei.

Descoperirile făcute în ultima perioadă a diferitelor texte, ba chiar a tradiţiilor textuale biblice, unde se pot vedea diferenţe remarcabile faţă de textul clasic al Bibliei folosit pentru mult timp în Europa, şi nu numai, au declanşat o multitudine de studii şi precizări necesare legate de Sfânta Scriptură. Aşa se face că aceste descoperiri şi studiile declanşate de ele, precum şi progresul foarte mare realizat de ştiinţele exacte şi de cele ale antropologiei şi istoriei au cerut ca Biserica să se exprime în legătură cu unele lucruri esenţiale ale credinţei ei biblice atinse sau chiar puternic zdruncinate de materiile laice. Şi unele dintre aceste probleme ţin de esenţa, de fundamentul Bibliei înseşi. Este vorba de caracterul inspirat şi de adevărul Sfintei Scripturi, concepte clasice atât în teologia propriu-zisă, cât şi în viaţa oamenilor care au ales să creadă în Biblie, oameni care încă de la începuturile creştinismului au crezut în caracterul inspirat şi în adevărul transmis de textele sacre, creând astfel o tradiţie de interpretare (cf. 2Tim 3,16 şi 2Pt 1,20) care constituie şi azi matricea indispensabilă pentru o înţelegere corectă a cuvântului lui Dumnezeu.

Ţinând cont aşadar, de acestea (şi de alte) necesităţi, Comisia Pontificală Biblică (= CPB) a considerat oportun să redacteze documentul Inspiraţia şi adevărul Sfintei Scripturi. În cele trei părţi ale documentului, CPB nu doreşte să vină cu o nouă doctrină a inspiraţiei şi a adevărului Sfintei Scripturi, ci să traseze – în prima parte – , în mod actualizat, câteva linii referitoare la cum înseşi cărţile Bibliei demonstrează caracterul inspirat al textelor sale, precum şi – în a doua parte – o succintă metodologie de înţelegere a adevărului aceleiaşi Biblii. Partea a treia abordează – pe scurt – problema interpretării unor texte „fierbinţi” din Biblie, cum ar fi chestiunile istorice legate de Abraham, de trecerea Mării Roşii, de personajele care au dat naştere unor cărţi cu caracter didactic (Iona, Tobia); apoi câteva idei referitoare la Evangheliile copilăriei, la relatările minunilor şi ale evenimentelor pascale. Şi nu în ultimul rând, problemele pe care le ridică acele texte unde este prezentă violenţa sau statutul femeilor.

Documentul – în conţinutul şi în metoda sa – este un excelent „mic tratat de introducere la Sfânta Scriptură”. Citindu-l, oricine poate să obţină multă lumină şi claritate vizavi de aceste aspecte atât de importante ale Sfintei Scripturi, dând posibilitatea de „a fi gata oricând să daţi răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră”. (prezentare semnată de pr. Eduard Patraşcu)

Exprimaţi-vă opinia