Papa Francisc şi delegaţia Patriarhatului Ecumenic de la Constantinopol, mitropolitul Ioannis al Pergamonului, mitropolitul Maximos al Selyvriei şi protopopul Heikki Huttunen, 27 iunie 2015 – OSS_ROM

RV 27 iunie 2015.  „Nu încetez să mă rog lui Dumnezeu pentru ca într-o zi să putem participa împreună la masa euharistică ”– a spus papa Francisc membrilor delegaţiei Patriarhatului Ecumenic de la Constantinopol, pe care i-a întâlnit sâmbătă, 27 iunie în cadrul tradiţionalei vizite a acestora cu prilejul sărbătorii sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii cereşti ai Romei. Delegaţia ecumenică a fost alcătuită din mitropolitul Ioannis al Pergamonului, mitropolitul Maximos al Selyvriei şi protopopul Heikki Huttunen.• „Prezenţa voastră în cadrul celebrărilor sărbătorii noastre arată încă o dată raportul profund care uneşte aceste două biserici surori: biserica Romei şi cea a Constantinopolului”, a spus Pontiful, arătând legătura dintre sfinţii patroni ai celor două biserici, apostolii Petru şi Andrei: „fraţi de sânge şi credinţă, uniţi în misterul apostolic şi al martiriului”.

Amintind primirea „călduroasă a iubitului frate Bartolomeu I” din în timpul vizitei sale apostolice în Turcia în luna noiembrie 2014, rugăciunea ecumenică din ajunul sărbătorii „Sf. apostol Andrei” la Fanar şi Sfânta Liturghie din biserica patriarhală „Sf. Mucenic Gheorghe” de la Istanbul, Pontiful şi-a exprimat încă o dată auspiciul unităţii dintre cele două Biserici:

• „Îmbrăţişarea de pace cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I a fost un semn elocvent al acestei acest carităţi fraterne care ne conduce pe calea reconcilierii și ne va permite într-o zi de a participa împreună la Banchetul Euharistic. Realizarea acestui obiectiv, spre care ne îndreptăm cu încredere, este una dintre principalele mele preocupări, pentru care nu încetez să mă rog lui Dumnezeu zi de zi”, a încheiat Pontiful, încrezător că vor creşte ocaziile de întâlnire, schimb şi colaborare dintre creştinii ortodocşi şi cei catolici, pentru ca prin acestea să fie depăşită orice prejudecată, neînţelegere şi dificultăţile care încă există.

În acest sens papa Francisc şi-a exprimat sprijinul său pentru activitatea Comisiei Mixte Internaţionale pentru dialog teologic între Biserica catolică şi cea ortodoxă.

• „Problemele care pot apărea în cursul dialogului teologic nu trebuie să conducă la descurajarea sau demisie”, a spus Papa, invitând la o „atentă examinare a modului de a articula în viața Bisericii principiului colegialității și al serviciului” pentru cei care aduc o contribuție semnificativă la dezvoltarea relațiilor dintre Biserica de Răsărit şi cea de Apus.

În preajma pregătirilor Sinodului Pan-ortodox, care va avea loc anul următor la Constantinopol, Succesorul lui Petru i-a asigurat pe membrii delegaţiei ecumenice de  rugăciunile sale  și ale întregii Biserici, pentru ca evenimentul să îşi îndeplinească misiunea.

La final, Papa i-a invitat să însoţească în rugăciune adunarea Sinodului Episcopilor Bisericii catolice, pe tema familie, din luna octombrie în Vatican, la care este aşteptat şi un delegat fratern al Patriarhatului Ecumenic.

La final, papa Francisc a mulţumit Patriarhului Bartolomeu I pentru participarea trimisului său la recenta conferinţă de prezentare a enciclicei Laudato si’. Despre ocrotirea casei comune , Mitropolitului Ioan:

• „Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și pentru sentimentele de prietenie şi apropiere pe care mi le-aţi transmis.  Vă rog să transmiteți salutul meu frățesc Sanctităţii Sale Patriarhul Bartolomeu și Sfântului Sinod, împreună cu mulțumirile sincere pentru că a vrut să trimită reprezentanți demni de a împărtăși bucuria noastră. Rugați-vă pentru mine și pentru pontificatul meu”.

«Pace tuturor celor care sunteţi în Cristos» (1 Petru 5,14).

 

(rv– M. Caba)

Exprimaţi-vă opinia