Angelus. Papa Francisc: Împărăția cerurilor are nevoie de noi

Credincioși prezenți duminică la rugăciunea ”Îngerul Domnului” în Piața Sfântul Petru. – AP

RV 14 iun 2015. ”Împărăția lui Dumnezeu cere colaborarea noastră, dar e mai presus de toate inițiativa și darul Domnului”: a spus papa Francisc, comentând Evanghelia duminicii, la rugăciunea ”Angelus”, în Piața Sfântul Petru, cu participarea a zeci de mii de credincioși. În cuvântul său, Sfântul Părinte a anunțat publicarea, joi, 18 iunie 2015, a enciclicei sale despre ocrotirea creației lui Dumnezeu și a adresat un salut special comunității românilor care trăiesc la Roma.

«Dragi frați și surori, bună ziua! Evanghelia de astăzi este formată din două parabole foarte scurte: a seminței care încolțește și crește de la sine, și a grăuntelui de muștar (cf Mc 4, 26-34). Prin aceste două imagini, luate din lumea rurală, Isus prezintă eficacitatea Cuvântului lui Dumnezeu și cerințele Împărăției sale, arătând rațiunile speranței noastre și ale angajării noastre în istorie.

În prima parabolă atenția este pusă pe faptul că sămânța, aruncată în pământ, prinde rădăcini și se dezvoltă de la sine, fie că agricultorul doarme, fie că veghează. El are încredere în puterea interioară a seminței și în fertilitatea ogorului. În limbajul evanghelic, sămânța este simbolul Cuvântului lui Dumnezeu, a cărui rodnicie este amintită de această parabolă. După cum sămânța firavă se dezvoltă în pământ, la fel Cuvântul lucrează prin puterea lui Dumnezeu în inima celui care îl ascultă. Dumnezeu a încredințat Cuvântul său pământului nostru, adică fiecăruia dintre noi cu umanitatea sa concretă. Putem fi încrezători, căci Cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt creator, destinat să devină ”bobul deplin în spic” (v. 28). Acest Cuvânt, dacă este primit, aduce cu siguranță roadele sale, pentru că Dumnezeu însuși îl face să încolțească și să se coacă prin căi pe care nu întotdeauna le putem verifica și într-un mod pe care noi nu-l cunoaștem (cf v. 27). Toate acestea ne fac să înțelegem că întotdeauna Dumnezeu este cel care face să crească Împărăția sa, de aceea ne rugăm de multe ori ”Vie împărăția ta!”. El este cel care o face să crească: omul este colaboratorul său umil, care contemplă și se bucură de lucrarea creatoare dumnezeiască și îi așteaptă roadele cu răbdare. Cuvântul lui Dumnezeu face să crească, dă viață. Și aici aș dori să vă amintesc încă o dată de importanța de a avea Evanghelia, Biblia, la îndemână, o mică Evanghelie în geantă sau în buzunar, și să vă hrăniți zi de zi cu acest Cuvânt viu al lui Dumnezeu. Citiți în fiecare zi un pasaj din Evanghelie, din Biblie. Vă rog să nu uitați niciodată de acest lucru, pentru că aceasta este puterea care face să încolțească în noi viața Împărăției lui Dumnezeu.

A doua parabolă folosește imaginea grăuntelui de muștar. Deși este cel mai mic dintre toate semințele, grăuntele este plin de viață și crește până devine ”mai mare decât toate legumele” (Mc 4,32). Astfel este Împărăția lui Dumnezeu: o realitate omenește mică și aparent lipsită de relevanță. Pentru a intra și a face parte din ea trebuie să fim săraci cu inima; să nu ne încredem în propriile capacități ci în puterea iubirii lui Dumnezeu; să nu acționăm pentru a fi importanți în ochii lumii, ci prețioși în ochii lui Dumnezeu, care îi iubește cu predilecție pe cei simpli și pe cei smeriți. Când trăim astfel, prin intermediul nostru se răspândește puterea lui Cristos și transformă ceea ce este mic și modest într-o realitate care face să crească întreaga masă a lumii și a istoriei.

Din aceste două parabole ne vine o învățătură importantă: Împărăția lui Dumnezeu cere colaborarea noastră dar este mai presus de toate inițiativa și darul lui Dumnezeu. Lucrarea noastră slabă, aparent mică în fața complexității problemelor lumii, dacă este introdusă în cea a lui Dumnezeu, nu se teme de greutăți. Biruința Domnului este sigură: iubirea lui face să încolțească și va face să crească toată sămânța de bine prezentă pe pământ. Aceasta ne deschide la încredere și speranță, în ciuda dramelor, nedreptăților, suferințelor pe care le întâlnim. Sămânța binelui și a păcii încolțește și se dezvoltă pentru că o face să se maturizeze iubirea milostivă a lui Dumnezeu. Fecioara Sfântă, care a primit ca ”pământ roditor” sămânța Cuvântului dumnezeiesc, să ne sprijine în această speranță care nu dezamăgește niciodată!».

La saluturile finale papa Francisc s-a adresat în mod special Comunității de români din Roma, care au venit duminică în Piața Sfântul Petru îmbrăcați în național cu ocazia Zilei speciale dedicată iei românești, un mod de a păstra și cultiva, chiar și departe de casă, identitatea culturală și valorile religioase primite în familie.
• «Adresez un salut special Comunității românilor catolici care trăiesc la Roma!».

În fine, un anunț important pentru viața Bisericii în timpurile noastre:
• «După cum s-a anunțat, joia viitoare (18 iunie 2015 – n.r.) va fi publicată Scrisoarea enciclică despre ocrotirea creației. Îndemn să însoțiți acest eveniment cu o reînnoită atenție față de situațiile de degradare ambientală, dar și de recuperare, în propriile teritorii. Această enciclică se adresează tuturor oamenilor: să ne rugăm pentru ca toți să primească mesajul acesteia și să crească în responsabilitatea față de casa comună pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o!”.

Potrivit cardinalului Oscar Rodriguez Maradiaga, unul din cei mai apropiați colaboratori ai papei Francisc, apropiata enciclică despre chestiunile ambientale ar fi ”un text delicios” care ”va pune degetul pe rană”. Intervenind la adunarea voluntarilor asociației Caritas din Honduras, cardinalul Maradiaga a mai afirmat că enciclica va avea un impact deosebit de puternic iar liderii marilor companii multinaționale vor avea un nou îndemn de a se gândi la ceea ce se întâmplă sub ochii noștri cu creația lui Dumnezeu.

Primiți acum și binecuvântarea apostolică a papei Francisc invocată duminică la rugăciunea ”Angelus”, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia