Papa Francisc prezidează vineri, 12 iunie 2015, Sfânta Liturghie de la Reculegerea mondială a preoților – OSS_ROM

RV 12 iun 2015. Sfântul Părinte participă vineri, 12 iunie, începând cu ora 16.00, după închiderea ediției noastre, la cea de treia Reculegere mondială a preoților, în desfășurare de la 10 la 14 iunie în catedrala papei, bazilica Sfântul Ioan în Lateran. În solemnitatea Inimii Preasfinte a lui Isus, papa Francisc se adresează participanților cu o reflecție intitulată ”Transformați de iubire și pentru iubire”, iar după un timp de dialog cu preoții, prezidează Sfânta Liturghie și încredințează participanților mandatul misionar.

Cea de a treia Reculegere mondială a preoților are ca temă generală ”Chemați la sfințenie pentru noua evanghelizare”. Inițiativa, la care participă peste o mie de preoți de pe toate continentele, a fost organizată de Serviciul de Reînnoire Carismatică Internațională (ICCRS) și Fraternitatea Catolică.

Meditațiile spirituale din cele cinci zile de reculegere se inspiră din îndemnul apostolic al papei ”Evangelii gaudium”. Sfânta Liturghie de la începutul reculegerii, celebrată miercuri, 10 iunie 2015, de cardinalul Stanislaw Rylko, președintele Consiliului Pontifical pentru Laici, a fost urmată de prima meditație, ”Chemați la sfințenie pentru noua evanghelizare”, prezentată de pr. Raniero Cantalamessa, Ofm cap., predicatorul Casei Pontificale. ”Pe parcursul unei reculegeri spirituale – a spus cardinalul celor prezenți – fiecare clipă este importantă pentru că în orice moment Domnul trece pe lângă noi. Trebuie să fim atenți ca să primim cu cea mai mare deschidere a inimii darurile prin care Duhul Sfânt nu va întârzia să ne surprindă”. Cardinalul Rylko a îndemnat participanții să vadă primul exemplu în Maria, mama lui Isus, și preluând cuvintele papei Francisc din ”Evangelii gaudium”, a explicat: ”Cu Duhul Sfânt în mijlocul poporului, este întotdeauna Maria; ea îi adună pe discipoli ca să-l invoce și în acest fel a făcut posibilă explozia misionară care a avut loc în ziua de Rusalii. Să învățăm de la Maria stilul activității de evanghelizare!”. Desigur, a recunoscut prelatul, nu întotdeauna este ușor. Faptul că lumea îi întoarce spatele lui Dumnezeu poate duce la oboseală și descurajare. ”Dar efortul nostru devine prețios în ochii lui Isus care ne primește și ne face să ne ridicăm, credincios fiind făgăduințelor sale: «Veniți la mine toți și eu vă voi da odihnă!». Misiunea cea mai grea a preotului în zilele noastre este aceea de a fi slujitorul bucuriei și mărturisitorul speranței. De aceea, a încheiat card. Rylko, ”să ne amintim că izvorul adevăratei bucurii a inimii este Duhul Mângâietor, care distruge păcatul nostru și ne face să ne împăcăm cu Dumnezeu”.

În cea de a doua zi de reculegere, joi, 11 iunie, Sfânta Liturghie a fost prezidată de cardinalul Peter Turkson, președintele Consiliului Pontifical ”Justitia et Pax”, care a prezentat și meditația zilei, pe tema: ”Reconciliați cu Dumnezeu”. În după amiaza aceleiași zile, preotul italian Livio Tacchini a vorbit despre ”Prețul împăcării”, meditația fiind urmată de un timp de reconciliere și mărturisire a păcatelor, animat de preotul francez Daniel Ange. ”Fiți bucuroși, redeșteptați în voi înșivă bucuria care a marcat prima zi a sfințirii voastre sacerdotale!”, a fost îndemnul cardinalului Peter Turkson adresat preoților care participă la cea de a treia Reculegere mondială. ”Vicisitudinile vieții pot ofili simțămintele de la început, dar Domnul ne îndeamnă mereu să ne întoarcem la El, cum a făcut cu apostolii în ziua învierii sale”. Îndemnul la bucurie a fost însoțit de cel de a-și deschide inima înaintea Domnului. ”El – a subliniat cardinalul – vine la noi cu iertarea sa, cu darul vindecării și al împăcării, de aceea El ne cere să reluăm acel entuziasm prin care am îmbrățișat această slujire”. Al doilea aspect asupra căruia s-a oprit cardinalul Turkson a fost chemarea la desăvârșire. ”Apostolul Paul – a spus prelatul – ne încredințează acest mandat dificil avertizându-ne, însă, că putem deveni desăvârșiți numai urmându-L pe Isus: prin Fiul ajungem la Tatăl”.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia