preoti obositi

De Andrea Tornielli

În ziua de 12 iunie 2015, sărbătoarea Preasfintei Inimi a lui Isus, papa Francisc a intervenit la a treia reculegere mondială a preoţilor, promovată de Reînnoirea în Duh, în ziua dedicată “sfinţirii” preoţilor. Pentru această ocazie, Congregaţia pentru Cler, cu o scrisoare semnată de cardinalul prefect Beniamino Stella şi de cei doi secretari trimisă prin intermediul nunţiaturilor la preşedinţii conferinţelor episcopale din toată lumea, propune să fie celebrată local, meditând asupra temei “oboselii preotului”, despre care a vorbit Francisc la ultima Liturghie a crismei.

“Preoţilor – se citeşte în scrisoarea congregaţiei – papa Francisc le-a adresat un cuvânt de încurajare şi de speranţă, amintindu-le de privirea grijulie a Domnului, care ştie cât de dură poate să fie misiunea de a «a unge» poporul lui Dumnezeu şi, de aceea, «se preocupă mult de modul în care va putea să ne ajute». Luând în considerare oboseala naturală a slujirii ca «tămâie care se înalţă în tăcere la cer», pontiful a dorit, printre altele, să atenţioneze cu privire la «ispita de a se odihni într-un mod oarecare, ca şi cum odihna n-ar fi un lucru al lui Dumnezeu», şi a indicat posibile căi pentru a revigora trupul şi sufletul de oboseli, în comuniune cu Domnul şi cu poporul lui Dumnezeu”.

Aşadar, dicasterul îi invită pe episcopi “să programeze un timp de rugăciune şi de fraternitate cu ocazia Zilei de Sfinţire Sacerdotală”, reluând cuvintele papei. În scrisoare este oferită şi o schemă indicativă pentru “a favoriza eventual pregătirea şi desfăşurarea zilei”.

Reuniunea clerului ar putea începe cu o “scurtă meditaţie spirituală” despre omilia papală, îndeosebi unul dintre aceste pasaje: “Preotul şi odihna în Domnul”, pentru a învăţa să se odihnească; “Emoţiile care-l obosesc pe păstor”, cu referinţa la compasiune şi la inima “mişcată” şi înduioşată în faţa ocaziilor bucuroase şi triste din viaţa concretă a credincioşilor; “Oboselile preotului: mulţimile, duşmanul, el însuşi”; “Odihna în Duh” şi “I-a iubit până la sfârşit. Domnul tratează oboseala noastră”, dedicată imaginii spălării picioarelor, cu Domnul care “ia asupra sa personal să cureţe orice pată, acel smog lumesc şi unsuros care s-a lipit pe drumul pe care l-am parcurs în numele său”.

Al doilea moment propus este de împărtăşire: dialog între preoţi şi reflecţie asupra punctelor aprofundate, “cu referinţă la experienţa pastorală şi la relaţiile interpersonale, cu scopul de a împărtăşi propria oboseală, stilul odihnei, necesităţile reciproce care amintesc de urgenţa unei comuniuni prezbiterale mai solide, eventualele «reforme» pastorale, etc.”.

Al treilea moment sugerat în scrisoarea Congregaţiei Clerului este adoraţia euharistică: “pentru a ne întoarce la Tatăl, care este izvorul slujirii, a-i încredinţa Lui oboselile noastre şi slujirea noastră şi a lăsa ca în noi să răsune invitaţia lui Isus care primeşte şi ridică”. În sfârşit, este propusă o “agapă fraternă”.

“Contextual – se citeşte în încheierea scrisorii vaticane – în parohiile din dieceză se poate prevedea ca în ziua de 12 iunie, sau la altă dată oportună din luna curentă, să se facă rugăciuni pentru sfinţirea preoţilor. Desigur, schema şi programul Zilei, în afară de faptul pot fi adaptate la o dată potrivită cu agenda Bisericii locale, vor putea să fie modificate în funcţie de situaţiile şi nevoile speciale ale fiecărei dieceze”.

(După Vatican Insider, 11 iunie 2015)

Traducere de pr. Mihai Pătraşc

 

Exprimaţi-vă opinia