Între 8 și 10 iunie a avut loc în Vatican cea de-a X-cea reuniune a Consiliului celor 9 Cardinali, la care a participat și Papa Francisc – OSS_ROM

11 iunie 2015. Tutelarea minorilor și reforma mijloacelor de comunicare în masă din Vatican au reprezentat două dintre temele discutate în cadrul celei de-a X-cea reuniuni a Consiliului celor 9 Cardinali, începută luni, 8 iunie, în prezența Papei și încheiată miercuri, 10 iunie, în cursul dimineții.

În aceiași zi, directorul Sălii de Presă a Sfântului Scaun, părintele Federico Lombardi, a prezentat o sinteză a conținutului lucrărilor Comisiei așa-numită C9, instituită pentru a-l ajuta pe Pontif în guvernarea Bisericii universale și pentru studierea unei reforme a Curiei Romane.

Consiliul celor nouă cardinali a ascultat prezentarea făcută de cardinalul Sean Patrick O’Malley, președintele Consiliului Pontifical pentru Tutelarea minorilor, privind propunerea de “denunțarea abuzurilor în exercițiul slujirii episcopale”,  formulată de același organism. Prezentarea a cuprins de asemenea “o propunere privind denunțarea abuzurilor sexuale asupra minorilor și adulților vulnerabili din partea unor membri ai clerului”.

Tutelarea minorilor
Aceste documente au fost aprobate de Papa care a acordat autorizația astfel încât “să fie furnizate resursele adecvate în vederea atingerii acestui scop”, a informat părintele Federico Lombardi. S-a stabilit totodată că intră în sfera competenței Congregațiilor pentru Episcopi, pentru Evanghelizarea Popoarelor sau pentru Bisericile Orientale “primirea și examinarea denunțurilor privind abuzurile în exercițiul slujirii episcopale, denunțurile trebuind să fie prezentate Congregației adecvate”.

Reforma mass-mediei vaticane
În urma prezentării în cadrul Consiliului unui raport, de către mons. Dario Viganò, directorul Centrului Vatican de Televiziune și președinte al Comisiei pentru mijloacele de comunicare vaticane, a fost prezentat un proiect de reformă extins pe o perioadă de patru ani, care prevede “salvgardarea personalului și o graduală integrare a instituțiilor” care alcătuiesc domeniul mass-mediei din Vatican, și anume: Consiliul Pontifical pentru Comunicații Sociale, Sala de Presă, Radio Vatican, Centrul Vatican de Televiziune, cotidianul l’Osservatore Romano, Serviciul Fotografic, Librăria Editurii Vaticane, Tipografia Vaticană și Serviciul Internet. Se prevede constituirea unui Departament, a cărui nume nu a fost încă stabilit, care să gestioneze procesul progresiv de integrare a instituțiilor mass-mediatice, încât să se ajungă, progresiv, pe parcursul a patru ani, la o nouă  structură.

Proiect privind o nouă Constituție, teme economico-financiare și de mediu
Au existat și alte teme analizate în cadrul reuniunilor membrilor Consiliului celor 9 Cardinali, la care Papa a luat parte cu excepția zilei de miercuri, când a avut în program audiența generală. Printre acestea s-a numărat și elaborarea unui proiect preambul al unei noi Constituții care va fi elaborată ulterior, conținând reforme în domeniul economico-financiar, raportul fiind prezentat în cadrul Comisiei de către cardinalul George Pell.

Următoarea reuniune a Consiliului cardinalilor este prevăzută să aibă loc între 14 și 16 septembrie 2015.

R.V./A.M.

Exprimaţi-vă opinia