Papa Francisc binecuvântează credincioșii cu Preasfânta Euharistie la finalul procesiunii publice pe străzile Romei. – AP

RV 04 iun 2015. «Recunoașteți în această pâine pe Cel care a atârnat pe cruce; în acest potir, sângele care a țâșnit din coastă! Ca să nu vă împrăștiați, mâncați această legătură a unității! Ca să nu vă pierdeți, beți prețul răscumpărării voastre!». Joi, 4 iunie 2015, începând cu ora Romei 19.00, Papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie solemnă în sărbătoarea ”Trupul și Sângele Domnului” pe esplanada bazilicii ”Sfântul Ioan în Lateran”. După celebrarea euharistică, Sfântul Părinte a mers la bazilica ”Sfânta Maria cea Mare”, unde a așteptat procesiunea credincioșilor care însoțeau Preasfântul Sacrament pe străzile Romei. La bazilica mariană papa Francisc a binecuvântat mulțimea după care s-a recules în rugăciune. Succesiv, s-a întors în Vatican cu automobilul.

La predica Sfintei Liturghii Pontiful a pus accentul pe Sfânta Euharistie ca antidot la ispita dispersării și, subliniind frumusețea procesiunilor publice din această zi, a îndemnat adunarea liturgică să se simtă în comuniune cu frații și surorile care ”nu au libertatea de a-și exprima credința lor în Domnul Isus”.

Reflecția Sfântului Părinte a avut la bază lecturile biblice ale solemnității și responsoriul de la Oficiul lecturilor de la Liturgia Orelor, în care găsim scris următorul îndemn: ”Recunoașteți în această pâine pe Cel care a atârnat pe cruce; în potir, sângele care a țâșnit din coastă! Luați și mâncați, așadar, trupul lui Cristos, luați și beți sângele lui Cristos! Căci acum sunteți mădulare ale lui Cristos. Ca să nu vă împrăștiați, mâncați această legătură a unității! Ca să nu vă pierdeți, beți prețul răscumpărării voastre!” (Liturgia Orelor, vol. III, p. 542).

Dar ce înseamnă pericolul împrăștierii, al dezagregării?
• «Noi ne dezagregăm când nu suntem docili față de Cuvântul Domnului, când nu trăim fraternitatea între noi, când ne întrecem unii pe alții pentru a ocupa locurile dintâi. Cățărătorii… Când nu găsim curajul de a da mărturie pentru caritate, când nu suntem capabili să oferim speranță. Acesta este felul în care ne dezagregăm. Euharistia ne permite să nu ne împrăștiem, pentru că este legătura de comuniune, este împlinirea Legământului, semn viu al iubirii lui Cristos care s-a smerit și s-a nimicit pe sine pentru ca noi să rămânem uniți».

Luând parte la Euharistie și hrănindu-ne din această taină, a continuat papa Francisc, ”noi am fost introduși într-un parcurs care nu admite dezbinări”. Cristos, care este prezent în mijlocul comunității sale sub semnul pâinii și al vinului, ”cere ca forța iubirii să depășească orice sfâșiere și, în același timp, să devină comuniune cu cel mai sărac, sprijin pentru cel mai slab, atenție fraternă față de cei care întâmpină greutăți în a duce povara vieții de fiecare zi și sunt în pericolul de a-și pierde credința”.

În reflecția sa Sfântul Părinte a vorbit despre celălalt cuvânt cheie din responsoriul amintit mai înainte care evidențiază lucrarea Sfintei Euharistii asupra creștinului: fără Euharistie, spunea autorul anonim din primele veacuri, omul se perimează, își pierde valoarea sa și demnitatea primită. Ce înseamnă aceasta pentru timpurile noastre?
• «Înseamnă a se lăsa afectați de formele de idolatrie din timpul nostru: aparența, consumul, eu-l pus în centrul a toate; dar și dorința de a fi competitivi, aroganța ca atitudine de învingător; a nu trebui să accepți niciodată că ai greșit sau că ai nevoie. Toate acestea ne degradează, ne fac să fim creștini mediocri, lâncezi, fără gust, păgâni».  

Isus și-a vărsat sângele său ca preț și curățire pentru ca noi să fim purificați de toate păcatele. ”Ca să nu ne degradăm – a îndemnat Pontiful la predică – să privim la El, să ne adăpăm din izvorul său, ca să fim feriți de riscul corupției. Și atunci vom experimenta harul unei transformări: noi vom rămâne mereu sărmani păcătoși, dar sângele lui Cristos ne va elibera de păcatele noastre și ne va restitui demnitatea noastră. Ne va elibera de stricăciune. Fără meritul nostru, cu umilință sinceră, vom duce fraților iubirea Domnului și Mântuitorului nostru. Vom fi ochii lui care pornesc în căutarea lui Zaheu și a Magdalenei; vom fi mâna lui care îi îngrijește pe cei bolnavi trupește și sufletește; vom fi inima lui care îi iubește pe cei nevoiași de reconciliere, milostivire și înțelegere”.

În acest fel, a continuat papa Francisc, Euharistia actualizează Legământul care ne sfințește: Euharistia ”ne purifică și ne unește în comuniune admirabilă cu Dumnezeu. Învățăm astfel că Euharistia nu este un premiu pentru cei buni, ci tărie pentru cei slabi, pentru cei păcătoși. Este iertarea, este viaticul care ne ajută să mergem pe cale”.

Sărbătoarea ”Trupul și Sângele Domnului”, a încheiat Pontiful, reprezintă pentru comunitatea creștină ocazia de a celebra acest mister dar și de a-l preamări prin cântece și rugăciuni pe străzile orașelor. Cu toate acestea, nu toți creștinii au parte de această bucurie:
• «În timp ce mergem pe stradă, să ne simțim în comuniune cu numeroșii frați și surori care nu au libertatea de a-și exprima credința lor în Domnul Isus. Să ne simțim uniți cu ei: să cântăm împreună cu ei, să preamărim împreună cu ei, să adorăm împreună cu ei. Și să-i cinstim în inima noastră pe frații și surorile cărora le-a fost cerută jertfa vieții datorită fidelității lor față de Cristos: sângele lor, unit cu sângele Domnului, să fie arvuna păcii și a împăcării pentru lumea întreagă. Și, să nu uităm, ”ca să nu vă împrăștiați, mâncați această legătură a comuniunii; ca să nu vă pierdeți, beți prețul răscumpărării voastre”».

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia