Papa Francisc la rugăciunea ”Angelus” la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic. – OSS_ROM

RV 31 mai 2015. Sărbătoarea Preasfintei Treimi ”reînnoiește misiunea noastră de a trăi în comuniune cu Dumnezeu și între noi”: a spus papa Francisc la prima rugăciune ”Angelus” după timpul pascal, recitată împreună cu aproximativ 50 de mii de credincioși în Piața Sfântul Petru, duminică, 31 mai 2015, solemnitatea Preasfintei Treimi. La saluturile finale Pontiful a menționat beatificarea, duminică, în Franța, a preotului Ludovic Eduard Cestac, apostol al lucrătorilor din agricultură, și a invitat credincioșii să participe la procesiunea de joi, 4 iunie 2015, care se desfășoară pe străzile Romei în sărbătoarea ”Trupul și Sângele Domnului”.

Redăm mai jos, în traducerea noastră de lucru, alocuțiunea papei Francisc de la rugăciunea ”Angelus Domini” (”Îngerul Domnului”).

• «Astăzi celebrăm sărbătoarea Preasfintei Treimi, care ne amintește de misterul unicului Dumnezeu în trei persoane: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Treimea este comuniune a persoanelor dumnezeiești care sunt una cu alta, una pentru alta, una în alta: această comuniune este viața lui Dumnezeu, misterul iubirii Dumnezeului celui viu. Dar cine ne-a revelat acest mister? Isus! El ne-a vorbit de Dumnezeu ca Tată, ne-a vorbit de Duhul Sfânt și ne-a vorbit despre sine ca Fiul lui Dumnezeu. Și când, după înviere, i-a trimis pe discipoli să evanghelizeze toate neamurile pământului, le-a spus să le boteze ”în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Mt 28,19). Această poruncă, Cristos o încredințează în orice timp Bisericii, care a moștenit de la apostoli mandatul misionar. O adresează și fiecăruia dintre noi care, în virtutea botezului, facem parte din comunitatea sa.

Așadar, solemnitatea liturgică de astăzi, în timp ce ne face să contemplăm misterul minunat din care provenim și spre care ne îndreptăm, reînnoiește misiunea noastră de a trăi comuniunea cu Dumnezeu și între noi după modul comuniunii lui Dumnezeu. Suntem chemați să trăim nu unii fără alții, asupra sau împotriva altora, ci unii cu alții, pentru alții și în alții. Aceasta înseamnă a primi și a mărturisi în concordie frumusețea Evangheliei, a trăi iubirea reciprocă și față de toți, împărtășind bucuriile și suferințele, învățând să cerem și să dăm iertare, valorificând carismele diferite sub călăuza păstorilor. Într-un cuvânt, ne este încredințată îndatorirea de a construi comunități bisericești care să fie tot mai mult familie, capabile să oglindească splendoarea Treimii și să evanghelizeze nu doar prin cuvinte dar și prin puterea iubirii lui Dumnezeu care locuiește în noi.

Preasfânta Treime, cum spuneam mai înainte, este și țelul ultim spre care este îndreptat pelerinajul nostru de pe acest pământ. Drumul vieții creștine este, în realitate, un drum esențial ”trinitar”: Duhul Sfânt ne conduce la cunoașterea plenară a învățăturilor lui Cristos, a Evangheliei sale; Isus, la rândul său, a venit în lume ca să ne facă să-l cunoaștem pe Tatăl, ca să ne conducă la El, ca să ne împace cu El. Totul, în viața creștină, se învârte în jurul misterului trinitar și este săvârșit în legătură cu acest mister necuprins. Să încercăm, de aceea, să ținem sus ”tonul” vieții noastre, aducându-ne aminte pentru care scop, pentru care glorie noi existăm, lucrăm, luptăm, suferim; și la ce răsplată imensă suntem chemați. Acest mister îmbrățișează întreaga noastră viață și întreaga noastră ființă creștină. Ne amintim de aceasta, de exemplu, ori de câte ori facem semnul Crucii: ”În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”. Acum vă invit să facem cu toții împreună, și cu glas tare, acest semn al crucii, cu toții împreună: ”În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”.

În această ultimă zi a lunii mai, lună mariană, ne încredințăm Fecioarei Maria. Ea, care mai mult decât orice făptură a cunoscut, adorat și iubit misterul Preasfintei Treimi, să ne ducă de mână; să ne ajute să întrezărim în evenimentele lumii prezența lui Dumnezeu, Tată și Fiu și Duh Sfânt; să ne ajute să-l iubim pe Domnul Isus din toată inima, ca să mergem spre vederea Treimii, ținta admirabilă spre care năzuiește viața noastră. Îi cerem și să ajute Biserica, mister de comuniune, să fie întotdeauna comunitate ospitalieră, în care orice persoană, mai ales cei săraci și marginalizați, să afle primire și să se simtă fiică a lui Dumnezeu, voită și iubită.»

După recitarea antifonului marian ”Angelus Domini”, papa Francisc a menționat beatificarea, duminică, în Franța, a preotului Ludovic Eduard Cestac: ”mărturia lui de iubire față de Dumnezeu și de aproapele – a spus Pontiful – este pentru Biserică un nou imbold de a trăi cu bucurie Evanghelia carității”. La încheierea lunii mai, lună dedicată cinstirii Maicii Domnului, Sfântul Părinte a spus că se alătură spiritual la numeroasele expresii de devoțiune față de Preasfânta Maria, care să ”ajute toate familiile să fie casă primitoare”.
• «Joia viitoare (4 iunie 2015 – n.r.), la Roma, vom trăi tradiționala procesiune de ”Corpus Domini”. La ora 19.00, în Piața San Giovanni in Laterano, voi celebra Sfânta Liturghie după care vom adora Preasfântul Sacrament mergând până în Piața Santa Maria Maggiore. Vă invit de pe acum să participați la acest act public solemn de credință și iubire față de Isus Euharistie, prezent în mijlocul poporului său».

Primiți șii Binecuvântarea apostolică a papei Francisc, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia