Există creștini care-i îndepărtează pe oameni de Isus, după cum discipolii voiau să-l îndepărteze de Mântuitor pe orbul Bartimeu.

28 mai 2015. Există creștini care-i îndepărtează pe oameni de Isus din cauza convingerii că numai legătura lor cu Dumnezeu este validă; de asemenea există creștini care-i îndepărtează pe oameni de Dumnezeu din cauza unui comportament nepotrivit, fie afacerist și monden, fie excesiv de riguros. Dar există și creștini care ascultă într-adevăr strigătul către Dumnezeu al celor săraci. Acestea sunt câteva din reflecțiile Papei Francisc, exprimate în omilia Sfintei Liturghii celebrată joi dimineață (28 mai 2015), în Capela reședinței sale din Vatican, inspirate dintr-un fragment din capitolul 10 al Evangheliei după Sfântul Marcu, din Liturgia zilei.

Comentând istorisirea despre cerșetorul orb Bartimeu, fiul lui Timeu care, auzind că trecea pe lângă el Isus din Nazaret, a început să strige: “Fiul lui David, Isus, îndură-te de mine!”, fiind mustrat pentru aceasta de către discipoli și îndemnat să tacă, Pontiful a enumerat trei feluri de creștini. A vorbit mai întâi despre creștini pe care-i interesează doar raportul lor cu Isus, un raport “închis și egoist” care-i împiedică să asculte strigătul celorlalți:

Papa Francisc: “Și în zilele noastre, această categorie nu aude strigătul multora care au nevoie de Isus. Sunt un grup de indiferenți care nu aud, crezând că viața se reduce doar la micul lor grup. Se simt mulțumiți și sunt surzi la zgomotul atâtor persoane care au nevoie de mântuire, de ajutorul lui Isus, de Biserică. Aceste persoane sunt egoiste și trăiesc pentru ele însele, fiind incapabile să asculte vocea lui Isus.”

În al doilea rând, Papa Francisc s-a referit la cei care aud strigătul de ajutor dar care vor să-l reducă la tăcere, așa cum au făcut discipolii când i-au îndepărtat pe copii pentru a nu-l incomoda pe Învățătorul Isus, considerând că Maestrul le aparținea lor, că era doar pentru ei și nu pentru toți. Aceste persoane care cred că-l pot monopoliza pe Isus îi îndepărtează pe oameni de El, Papa spunând despre această categorie:

Papa Francisc: “Aceștia sunt creștini cu numele, creștini de salon, creștini de recepție, însă viața lor nu este creștină, ci este una mondenă. O persoană care se prezintă ca fiind creștină dar care trăiește după în stil monden, îi îndepărtează pe cei care strigă după ajutor către Isus.”

În al treilea rând din categoria creștinilor care-i îndepărtează pe oameni de Dumnezeu, Pontiful i-a amintit pe rigoriști, pe acele persoane care pun numeroase greutăți pe spatele oamenilor, acea categorie de persoane cărora le este dedicată întreg capitolul 23 al Evangheliei după Sfântul Matei, despre care Isus spune că sunt ipocriți și că-i exploatează pe oameni.

Pe de altă parte, Papa nu a omis să numească categoria de creștini care-i ajută pe oameni să se apropie de Isus:
Papa Francisc: “Această categorie de creștini, care prezintă coerență între ceea ce cred și ceea ce trăiesc, ajută la apropierea de Isus a persoanelor care strigă către El, cerându-i mântuirea, harurile trebuincioase și sănătate spirituală pentru sufletele lor”.

Ne va face bine un examen de conștiință pentru a înțelege dacă facem parte din categoria creștinilor care-i îndepărtează pe oameni de Isus sau a acelora care-i apropie de Mântuitorul, pentru că sunt disponibili să asculte strigătul multor persoane care caută mântuirea sa, a spus Papa Francisc la încheierea omiliei Sfintei Liturghii de joi, inspirată  din relatarea biblică despre orbul Bartimeu care striga la Isus, cerându-i să se îndure de el.

R.V./A.M.

Exprimaţi-vă opinia