Persoane consacrate și… misionare: Mesajul papei Francisc pentru Ziua misiunilor 2015 – RV

 RV 25 mai 2015. ”Dacă fiecare creștin botezat este chemat să dea mărturie pentru Domnul Isus vestind credința primită în dar, aceasta este valabilă în mod particular pentru persoana consacrată, pentru că între viața consacrată și misiune există o strânsă legătură”: afirmă papa Francisc în Mesajul pentru Ziua mondială a misiunilor 2015. Ajunsă în acest an la cea de a 89-a ediție, Ziua specială pentru misiuni se marchează anual în penultima duminică din octombrie, drept care anul acesta cade pe 18 octombrie. Mesajul a fost publicat nu întâmplător în solemnitatea Rusaliilor pentru a exprima, întocmai, legătura vie care există între misiunea Duhului Sfânt și misiunea Bisericii.
În Anul dedicat vieții consacrate, mesajul Sfântului Părinte evidențiază raportul intim dintre dimensiunea misionară a întregii Biserici și vocația la viața consacrată. Remarcând împlinirea a 50 de ani de la decretul conciliar ”Ad gentes”, Pontiful îi încurajează pe tineri și laici să se angajeze tot mai mult în activitatea misionară a Bisericii.

”Urmarea lui Isus, care a determinat nașterea vieții consacrate în Biserică – se citește în Mesaj – răspunde la chemarea de a lua crucea și de a merge pe urmele sale, de a imita dăruirea lui față de Tatăl și faptele lui de slujire și iubire, de a pierde viața pentru a o regăsi. Și întrucât întreaga existență a lui Cristos are un caracter misionar, oamenii și femeile care îl urmează mai îndeaproape își asumă pe deplin același caracter”.

Cu toate acestea – notează papa Francisc – misiunea creștină nu înseamnă prozelitism, ci pasiune pentru Cristos, pentru oameni și pentru Evanghelie. Nici prozelitism, nici simplă strategie: misiunea face parte din ”gramatica credinței” și nu poate fi pusă în practică fără o adevărată pasiune evanghelică pentru Cristos și pentru oamenii de astăzi. ”Cel care îl urmează pe Cristos nu poate decât să devină misionar”, afirmă Sfântul Părinte. Ascultându-l pe Duhul Sfânt ”de la cei consacrați se cere să meargă spre marile periferii ale misiunii”, acolo unde Evanghelia nu a ajuns încă între oameni.

Cel care este misionar trebuie să se dăruiască în întregime vestirii Evangheliei și în această privință ”nu pot exista compromisuri: cine primește misiunea, este chemat să trăiască din misiune” și ”orice tendință” de a se îndepărta de această vocație ”nu se împacă cu chemarea Domnului de a sluji Evanghelia”. Pontiful se adresează în mod special formatorilor din institutele misionare de viață consacrată cărora le cere ”claritate și onestitate” în a indica perspectivele misiunii și credibilitate în a discerne vocațiile misionare autentice.

Dar în Mesajul său pentru Ziua misiunilor 2015 papa Francisc îi cheamă direct în cauză pe cei tineri și pe credincioșii laici. Celor dintâi, pe care îi descrie ”capabili de mărturii curajoase, de gesturi generoase și, uneori, contra curentului”, Pontiful le adresează un apel: ”Nu lăsați să vă fie furat visul unei misiuni adevărate, al unei urmări a lui Isus care să presupună dăruirea totală de sine”. Și aceasta, pentru că vestirea Evangheliei ”mai înainte de a fi o nevoie pentru cei care nu o cunosc, este o necesitate pentru cel care îl iubește pe Isus”. Mai departe, Papa cere persoanelor consacrate ”să promoveze în slujirea misiunii prezența credincioșilor laici”, deschizându-se ”curajos față de cei care sunt dispuși să colaboreze” chiar și pentru o perioadă scurtă de timp din dorința de a face o experiență directă. Vocația misionară este, de fapt, înscrisă în botez și îi privește pe toți creștinii.

Mesajul papei Francisc arată, în al treilea rând, provocarea prioritară a misiunii în timpurile noastre, și anume aceea de a ”respecta necesitatea tuturor popoarelor de a porni din nou de la propriile rădăcini și de a salvgarda valorile respectivelor culturi”. Fiecare popor și fiecare cultură are ”dreptul de a se lăsa ajutat de propria tradiție” în a înțelege misterul lui Dumnezeu și în a primi Evanghelia. Pontiful amintește, totodată, că ”destinatarii privilegiați ai vestirii evangheliei” sunt ”cei săraci, cei mici, cei bolnavi, cei disprețuiți și uitați”, pentru că ”există un raport inseparabil între credință și cei săraci”. Persoanele consacrate misionare trebuie să acorde o atenție specială acestei dimensiuni pentru că a alege să-l urmezi pe Cristos în opțiunea sa preferențială față de cei săraci nu înseamnă a se comporta ideologic, ci a se identifica cu cei săraci cum a făcut El, renunțând la exercitarea oricărei puteri, pentru a deveni frați ai celor din urmă, ducându-le ”bucuria Evangheliei și caritatea lui Dumnezeu”.

În fine, Sfântul Părinte subliniază importanța ”colaborării și a sinergiei” dintre Episcopul Romei și instituțiile și operele misionare ale Bisericii pentru a garanta comuniunea. Atare convergență – evidențiază Pontiful – ”nu înseamnă o supunere juridico-instituțională sau o mortificare a fanteziei Duhului Sfânt, care trezește diversitatea, ci ”a da mai multă eficacitate mesajului evanghelic și a promova acea unitate de intenții”, care este rodul Duhului Sfânt. ”Opera misionară a Succesorului lui Petru are un orizont apostolic universal” și pentru a asigura o prezență adecvată la frontierele și în teritoriile atinse, explică Sfântul Părinte, ”are nevoie de numeroasele carisme ale vieții consacrate”.

Mesajul papei Francisc pentru Ziua misiunilor 2015 amintește în final că Biserica ”nu obosește să vestească fără încetare” Evanghelia pentru că, în cele din urmă, ”misiunea episcopilor, a preoților, a persoanelor consacrate și a credincioșilor laici este aceea de a-i pune pe toți, fără a exclude pe nimeni, într-un raport personal cu Isus Cristos”.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia