Credincioși din diferite țări au luat parte la rugăciunea ”Regina Coeli” recitată de papa Francisc în Piața San Pietro. – REUTERS

RV 24 mai 2015. La ultima rugăciune mariană pascală ”Regina Coeli”, recitată de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, papa Francisc a revenit la semnificația Rusaliilor și a subliniat beatificările care au avut loc sâmbătă în El Salvador și în Kenia, făcând în același timp un apel în favoarea refugiaților din Golful Bengala.

Redăm mai jos în traducerea noastră de lucru alocuțiunea Sfântului Părinte:

• «Sărbătoarea Rusaliilor ne face să retrăim începuturile Bisericii. Cartea Faptele Apostolilor povestește că, cincizeci de zile după Paști, în casa în care se aflau discipolii lui Isus ”s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice… și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt” (2,1-2). Discipolii sunt complet transformați de această revărsare: teama este înlocuită de curaj, închiderea cedează locul vestirii și orice îndoială este îndepărtată de credința plină de iubire. Este ”botezul” Bisericii, care începea astfel drumul ei prin istorie, călăuzită de puterea Duhului Sfânt.

Evenimentul acela, care schimbă inima și viața apostolilor și pe ale celorlalți discipoli, se răsfrânge imediat în afara cenaclului. Într-adevăr, ușa aceea, închisă cincizeci de zile, este în sfârșit larg deschisă iar prima comunitate creștină, care nu mai este repliată asupra sa, începe să vorbească mulțimilor de diferite proveniențe despre faptele minunate ale lui Dumnezeu (cf v. 11), și anume, despre Învierea lui Isus, care a fost răstignit. Și fiecare dintre cei prezenți îi aude pe discipoli vorbind în propria limbă. Darul Duhului restabilește armonia limbilor care se pierduse la Babel și prevestește dimensiunea universală a misiunii apostolilor. Biserica nu se naște izolată, se naște universală, una, catolică, cu o identitate precisă dar deschisă față de toți oamenii. Nu e o identitate închisă, ci una care îmbrățișează lumea întreagă, fără să excludă pe nimeni. Nimănui maica Biserică nu-i închide ușa în față, nimănui! Nici chiar celui mai păcătos, nimănui! Și aceasta, prin puterea, prin harul Duhului Sfânt. Maica Biserică deschide, își deschide larg ușile pentru toți oamenii pentru că este mamă.

Duhul Sfânt, revărsat la Rusalii în inima discipolilor, este începutul unui nou anotimp: anotimpul mărturiei și al fraternității. Este anotimpul care vine de sus, vine de la Dumnezeu, ca flăcările de foc care s-au așezat asupra fiecărui discipol. Era flacăra iubirii care mistuie orice asprime; era limba Evangheliei care trece dincolo de granițele impuse de oameni și atinge inimile mulțimii, fără deosebire de limbă, rasă sau naționalitate.

Ca odinioară în ziua de Rusalii, Duhul Sfânt este revărsat în continuu și astăzi asupra Bisericii și a fiecăruia dintre noi ca să ieșim din mediocritatea noastră și din închiderile noastre și să comunicăm lumii întregi iubirea milostivă a Domnului. A comunica iubirea milostivă a Domnului: aceasta este misiunea noastră! Și nouă ne-au fost dăruite ”limba” Evangheliei și ”focul” Duhului Sfânt, ca în timp ce îl vestim pe Isus cel înviat, viu și prezent în mijlocul nostru, să încălzim inima noastră și inima popoarelor, apropiindu-le de El, calea, adevărul și viața.

Ne încredințăm mijlocirii de mamă a Preasfintei Fecioare Maria, care era prezentă ca Mamă în mijlocul discipolilor în cenaclu: este maica Bisericii, maica lui Isus care a devenit mama Bisericii. Ne încredințăm ei pentru ca Duhul Sfânt să coboare din belșug asupra Bisericii din timpul nostru, ca să copleșească inimile tuturor credincioșilor și să aprindă în ei focul iubirii sale».

După rugăciunea ”Regina Coeli”, papa Francisc a făcut un apel în favoarea refugiaților din Golful Bengala și a menționat beatificările care s-au celebrat sâmbătă, 23 mai 2015, în El Salvador și Kenya.
• «Dragi frați și surori, urmăresc cu vie îngrijorare și durere în inimă soarta numeroșilor refugiați din Golful Bengala și Marea Andaman. Îmi exprim prețuirea mea pentru eforturile depuse de țările care și-au oferit disponibilitatea de a primi aceste persoane care se confruntă cu mari suferințe și pericole. Încurajez comunitatea internațională să le ofere asistență umanitară».

• «Ieri (sâmbătă – n.r.), în El Salvador și în Kenya, au fost proclamați Fericiți un episcop și o călugăriță. Primul este mons. Oscar Romero, arhiepiscop de San Salvador, ucis din ură față de credință în timp ce celebra Euharistia. Acest păstor plin de zel, după exemplul lui Isus, a ales să stea în mijlocul poporului său, mai ales al celor săraci și asupriți, chiar cu prețul vieții. Cealaltă Fericită este sora Irina Stefani, italiană, din rândul Misionarelor Consolatei, care a slujit populația kenyană cu bucurie, milostivire și gingașă compasiune. Exemplul eroic al acestor Fericiți să trezească în fiecare dintre noi dorința vie de a da mărturie pentru Evanghelie cu curaj și abnegație».

Primiți și Binecuvântarea apostolică a papei Francisc, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia