introvigne

20.05.2015, Viena (Catholica) – S-a deschis la 18 mai la Viena a doua conferinţă internaţională a OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa) despre prevenirea şi reprimarea intoleranţei, discriminării şi delictelor de ură împotriva creştinilor, fiind prezente 57 de ţări, inclusiv Italia şi Sfântul Scaun, şi numeroase organizaţii neguvernamentale. Conferinţa urmează după prima despre aceeaşi temă, organizată la Roma la 12 septembrie 2011 şi promovată de sociologul torinez Massimo Introvigne, care în acel an avea funcţia de reprezentant al OSCE pentru lupta împotriva rasismului, a xenofobiei şi a intoleranţei şi discriminării împotriva creştinilor şi a credincioşilor de alte religii.

Aceluiaşi Introvigne, OSCE i-a încredinţat referatul de deschidere a conferinţei de la Viena, pentru a reînnoda firul dintre prima şi a doua întâlnire la patru ani de distanţă. „Conferinţa italiană din 2011″, a spus sociologul, „trebuie amintită mai ales pentru «Modelul de la Roma» pe care l-a propus, care descrie un plan înclinat unde de la intoleranţă se trece la discriminare şi de la discriminare la persecuţie şi la delicte de ură. Un grup religios sau etnic – că e vorba de evrei, de musulmani sau de romi, dar astăzi adesea este vorba de creştini – este mai întâi ridiculizat şi defăimat de intoleranţă, care este un fapt cultural. Apoi discriminat de legi şi măsuri administrative. În sfârşit se ajunge la adevărate delicte de ură şi la persecuţii, şi unii – sau mulţi – plătesc cu viaţa.”

Introvigno a prezentat dificultatea de a fixa limita dintre libertatea de exprimare şi satiră sau artă puse în slujba intoleranţei. „Libertate de exprimare şi libertatea artei sunt importante, însă nu sunt nelimitate. De exemplu, toţi suntem de acord că filme naziste ca vestitul Süss evreul, în felul lor bine făcute din punct de vedere tehnic, erau instrumente ale intoleranţei antisemite. Cazul Charlie Hebdo a repropus în mod dramatic această problemă: este nevoie de condamnare foarte fermă a teroriştilor asasini şi în acelaşi timp de reflecţie senină asupra problemei dacă anumite caricaturi publicate de săptămânalul francez nu erau la rândul lor intolerante.” Massimo Introvigne a amintit şi criticile foarte dure ale Cardinalului de atunci Bergoglio la adresa anumitor opere, definite de el „blasfemiatoare” şi „o ruşine”, ale celebrului artist argentinian postmodern Léon Ferrari, „artist recunoscut ca unul dintre cei mai semnificativi din arta argentiniană contemporană, dar care adesea se lega de Isus Cristos”.

Cât priveşte discriminarea, expertul a definit „ambiguu” rolul desfăşurat de Curtea Europeană a Drepturilor Umane din Strasbourg, care uneori tutelează drepturile creştinilor dar în alte cazuri consideră libertatea religioasă mai puţin importantă decât alte drepturi, de exemplu negând funcţionarilor creştini dreptul la obiecţie de conştiinţă şi de a nu celebra uniri între persoane de acelaşi sex. „În Statele Unite florari, cofetari şi fotografi creştini au fost sancţionaţi pentru că au refuzat să presteze serviciile lor, din motive de conştiinţă, cu ocazia căsătoriilor homosexuale”. Introvigne a amintit că legile discriminatoare împotriva grupurilor creştine au asumat numeroase aspecte, citând normativa fascistă împotriva penticostalilor, evocată de Papa Francisc în vizita sa din iulie 2014 la o comunitate penticostală din Caserta, când a cerut scuze pentru colaborarea catolicilor la redactarea şi la aplicarea acelor legi.

„Greşeşte cel care crede că delictele de ură împotriva creştinilor interesează numai Africa şi Asia. Există şi în Europa şi statisticile demonstrează asta: agresiuni, profanări de biserici, statui decapitate sau distruse. Mai mult, datele statistice arată că delictele de ură împotriva creştinilor cresc în fiecare an”. Specialistul italian a cerut apoi măsuri continue şi coerente pentru a preveni şi a reprima aceste delicte, dar a afirmat şi că dialogul dintre religii şi al religiilor cu aceia care nu cred şi cu guvernele, este una din cheile pentru a evita acel vârtej al intoleranţei care duce în mod inevitabil la violenţă. Conferinţa a continuat ieri cu referate, printre altele, al părintelui Vsevolod Chaplin, responsabil al relaţiilor cu statele de la Patriarhia de Moscova, şi al dr. Gudrun Kugler, directoare a Observatorului Intoleranţei şi Discriminării împotriva Creştinilor din Viena. Va fi încheiată de Michael Georg Link, care anul trecut, după ce a fost ministru al afacerilor externe al Republicii Federale Germane, a asumat conducerea Oficiului pentru Instituţiile Democratice şi Drepturile Umane (ODIHR) de la OSCE.

Sursa: Ercis.ro

Exprimaţi-vă opinia