george pell

13.05.2015, Roma (Catholica) – Cardinalul George Pell a lăudat eforturile participanţilor la o istorică întâlnire internaţională a liderilor creştini şi evrei în Israel, pentru a marca a 50-a aniversare a promulgării declaraţiei conciliare Nostra aetate, despre relaţia Bisericii cu religiile necreştine. Organizată de Mişcarea Neocatecumenală şi desfăşurată în Israel în perioada 4-7 mai 2015, întâlnirea a reunit 120 de Rabini din întreaga lume, alături de 7 Cardinali, 25 de Episcopi şi 50 de preoţi. Cardinalul George Pell, prefect al Secretariatului pentru Economie, a ţinut predica la Liturghia celebrată în încheierea evenimentului de trei zile.

„Biserica”, a citat Cardinalul din documentul conciliar, „nu poate uita că a primit revelaţia Vechiului Testament prin acel popor cu care Dumnezeu a binevoit, în nespusa Lui îndurare, să încheie vechiul Legământ, şi că este hrănită din rădăcina măslinului cel bun în care au fost altoite ramurile măslinului sălbatic al neamurilor. Într-adevăr, Biserica are credinţa că Cristos, pacea noastră, prin crucea Lui i-a împăcat pe iudei şi pe păgâni şi a făcut din cele două una întru El.” În aceste zile, în care se amintesc şi cei 70 de ani care au trecut de la încheierea Holocaustului, „reflectăm la numeroasele suferinţe şi nedreptăţi cauzate de ideologii false, care se abat asupra celor nevinovaţi. De ce este atât de multă durere? De ce se întâmplă toate acestea? Cum a ajuns omul în acest punct? Acesta este misterul răului!”

Cardinalul a amintit cuvintele Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea adresate în 24 martie 2000 la mii de tineri din comunităţi neocatecumenale din 72 de naţiuni, ca un rezumat al Fericirilor: „Fericiţi voi cei care păreţi învinşi, pentru că sunteţi adevăraţii câştigători… Acum, în zorii celui de-al treilea mileniu, este rândul vostru să mergeţi în lume şi să vestiţi mesajul celor Zece Porunci şi al Fericirilor”. Cardinalul Pell a adăugat: „Împreună avem o mare misiune în faţa acestei generaţii care pare să îşi fi pierdut calea către adevăr şi viaţă”.

Vorbind despre Mişcarea Neocatecumenală, a amintit că aceasta „s-a născut din Conciliul Vatican II, şi în centrul ei, fraţii şi surorile ascultă Cuvântul lui Dumnezeu: Shema Israel, aşa cum tocmai am cântat împreună. Această cufundare în Scripturi conduce la redescoperirea rădăcinilor evreieşti ale creştinismului şi, prin urmare, la o mare iubire faţă de poporul evreu, de la care ne-au venit toate aceste daruri”. Papa Francisc, care apreciază şi el Mişcarea, a reafirmat misiunea ei, de a ajuta omul să se deschidă spre transcendent: „Cât de multă singurătate, cât de multă suferinţă, cât de multă îndepărtare de Dumnezeu în multe periferii ale Europei, ale Americii şi în multe oraşe din Asia. Cât de multă nevoie are omul de astăzi din orice loc să audă că Dumnezeu îl iubeşte şi că iubirea este posibilă… Treziţi credinţa!”

Exprimaţi-vă opinia