Papa Francisc, la rugăciunea ”Regina Coeli”, salutând credincioșii din Piața Sfântul Petru. – ANSA

 RV 03 mai 2015. La rugăciunea ”Regina Coeli”, recitată duminică, 3 mai 2015, împreună cu miile de credincioși din Piața Sfântul Petru, papa Francisc a prezentat o amplă meditație despre Evanghelia zilei din ritul roman sau latin și a evidențiat beatificarea, sâmbătă, la Torino, a lui Ludovic al Consolatei (anii vieții 1922-1977), adevărat apostol al bolnavilor din era contemporană. Sfântul Părinte a remarcat, de asemenea, Ziua copiilor victime ale violenței și a salutat în mod special copiii care s-au pregătit să primească în timpul pascal Sacramentul Mirului.
Vă prezentăm mai jos, în traducerea noastră de lucru, alocuțiunea Sfântului Părinte:

• «Dragi frați și surori, Evanghelia din această zi ne vorbește de Isus în timpul cinei de pe urmă, în momentul în care știe că moartea este de acum aproape. A sosit ”ceasul” său. Pentru ultima dată el stă cu discipolii lui și vrea să întipărească bine în mintea lor un adevăr fundamental: chiar și când el nu va mai fi prezent fizic în mijlocul lor, ei vor putea să rămână în continuare uniți cu El într-un mod nou, și astfel să aducă roade multe. Cu toții putem fi uniți cu Isus într-un mod nou. Care este acest mod? Dacă, dimpotrivă, unul ar pierde această unire cu el, această comuniune cu el, ar deveni steril, mai mult, dăunător pentru comunitate. Care este modul nou? Pentru a exprima această realitate Isus folosește imaginea viței și mlădițelor și spune: ”După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot la fel nici voi, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele” (In 15,4-5). Prin această imagine ne învață cum să rămânem în el, să fim uniți cu el, deși el nu este prezent în mod fizic.

Isus este vița și prin intermediul lui – ca limfa într-un copac – trece la mlădițe iubirea însăși a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Iată, mlădițele suntem noi și Isus, prin această parabolă, vrea să ne ajute să înțelegem importanța de a rămâne uniți cu el. Mlădițele nu sunt auto-suficiente, dar depind în totalitate de viță, în care se află izvorul vieții lor. Așa este pentru noi, creștinii. Altoiți prin botez în Cristos, am primit de la el gratuit darul vieții noi; putem rămâne în comuniune vitală cu Cristos. E necesar a rămâne credincios botezului și a crește în prietenia cu Domnul prin rugăciune, prin rugăciunea de toate zilele, prin ascultarea Cuvântului său și docilitate față de Cuvânt, prin citirea Evangheliei și participarea la Sacramente, mai ales la Euharistie și Pocăință.

Dacă unul este intim unit cu Cristos, se bucură de darurile Duhului Sfânt care, după cum spune Sfântul Paul, sunt ”iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoința, bunătatea, fidelitatea, blândețea, cumpătarea” (Gal 5,22). Acestea sunt darurile care vin de la noi dacă rămânem uniți cu Isus. Prin urmare, unul care unit astfel face mult bine aproapelui și societății, e o persoană creștină. Într-adevăr, după aceste atitudini se cunoaște dacă unul este creștin adevărat, după cum pomul se recunoaște după roade. Roadele acestei uniuni profunde cu Isus sunt minunate, întreaga noastră persoană este transformată de harul Duhului: sufletul, inteligența, voința, afecțiunile, și chiar trupul, pentru că noi suntem o unitate de spirit și trup. Primim un nou mod de a fi, viața lui Cristos devine viața noastră: putem gândi asemenea lui, acționa asemenea lui, vedea lumea și realitățile cu ochii lui Isus. Prin urmare, îi putem iubi pe frații noștri, începând cu cei mai săraci și suferinzi, cum a făcut el, să-i iubim cu inima lui și să ducem astfel în lume roade de bunătate, caritate și pace.

Fiecare dintre noi este o mlădiță a unicei vițe și toți împreună suntem chemați să aducem roadele acestei apartenențe comune la Cristos și la Biserică. Să ne încredințăm mijlocirii Fecioarei Maria, pentru ca să putem fi mlădițe vii în Biserică și să mărturisim în mod coerent credința noastră – coerență între viață și gândire, de viață și credință – conștienți că toți, fiecare după vocația lui specifică, participăm la unica misiune mântuitoare a lui Cristos.»

După rugăciunea ”Regina Coeli”, Sfântul Părinte a salutat grupurile de pelerini și romani care au venit duminică să se roage împreună în Piața Sfântul Petru și a menționat beatificarea, sâmbătă, la Torino, a unui apostol al bolnavilor din timpurile noastre, Ludovic al Consolatei (1922-1977), laic consacrat din Congregația ”Frații Sfântului Iosif Benedict Cottolengo”:
• «El și-a dedicat viața persoanelor bolnave și suferinde și s-a dăruit fără încetare celor mai săraci, îngrijind și spălând rănile lor. Să-i mulțumim Domnului pentru acest discipol al său umil și generos!».

Sfântul Părinte a salutat în mod special Asociația ”Meter”, în Ziua copiilor victime ale violenței. ”Vă mulțumesc – a spus în cuvântul său – pentru eforturile prin care urmăriți prevenirea acestor crime. Toți trebuie să ne angajăm pentru ca orice persoană umană, și mai ales copiii, să fie întotdeauna apărată și ocrotită”.

Primiți acum și Binecuvântarea apostolică invocată de papa Francisc la rugăciunea ”Regina Coeli”, în Piața Sfântul Petru, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia