Papa Francisc: Întâlnire cu membrii Comunității de viață creștină, joi, 50 aprilie. – AFP

30 aprilie 2015. “Dacă creștinii s-ar debarasa de angajarea directă în politică, ar fi ca și cum și-ar trăda misiunea de credincioși laici chemați să fie sarea și lumina lumii și prin acest mod de a fi prezenți”, le-a spus Sfântul Părinte membrilor Comunității de Viață Creștină și ai Ligii Misionare a Studenților. Audiența acordată de Pontif s-a desfășurat joi, în aula Paul al VI-lea din Vatican, în jurul ore 12, discursul fiindu-le înmânat participanților. Întâlnirea a avut loc cu prilejul Simpozionului național cu titlul “Dincolo de ziduri”, cu desfășurare la Roma.

La început, salutul adresat de Pontif reprezentanților Comunității de Viață Creștină din Italia și exponenților diferitelor grupări de spiritualitate ignațiană, printre care și foști elevi al Institutului “Massimo” din Roma, împreună cu absolvenți ai altor școli din Italia, conduse de iezuiți.

Mărturisindu-le că le cunoaște asociația, dat fiind că a fost asistent național al acesteia în Argentina, la finalul anilor ’70, Pontiful a amintit că rădăcinile acesteia se află în Congregații Mariane și ajung până la prima generație a tovarășilor Sfântului Ignațiu de Loyola. “În acest lung parcurs”, notează Papa, “asociația s-a remarcat în întreaga lume pentru viața spirituală intensă și pentru zelul apostolic al membrilor săi, anticipând într-un anumit sens orientările Conciliului Vatican al II-lea privind rolul și slujirea credincioșilor laici în Biserică”.

Pontiful le-a oferit membrilor Comunității de viață creștină și ai Ligii Misionare a Studenților trei linii de orientare în parcursul comunitar și spiritual. Prima: angajarea de a răspândi cultura dreptății și a păcii; a doua: pastorația familiei și, a treia: angajarea misionară.

Referindu-se la primul aspect, și anume răspândirea culturii dreptății și păcii, Pontiful a evidențiat:
‘În fața culturii ilegalității, a corupției, a conflictului, voi sunteți chemați să vă dedicați binelui comun și prin acea slujire a oamenilor care poate fi identificată în sfera politică. Aceasta este, după cum afirma fericitul Paul al VI-lea, ‘forma cea mai înaltă și mai exigentă a carității'”.

În legătură cu cea de-a doua prioritate –  pastorația familiei – Pontiful le-a adresat îndemnul: “Vă încurajez să ajutați comunitățile diecezane să intensifice atenția față de familie, celula vitală a societății și în însoțirea la căsătorie și logodnă”. “În același timp” –  a continuat – “puteți colabora la includerea așa-numiților ‘îndepărtați’, printre aceștia numărându-se cei din cupluri separate care suferă din cauza falimentului proiectului lor conjugal, sau persoane cu alte dificultăți familiale, care pot să le îngreuneze parcursul de credință și de viață în cadrul Bisericii”.

Despre cea de-a treia linie de orientare – angajarea misionară – Pontiful și-a exprimat aprecierea față de parcursul întreprins de membrii Comunității de Viață Creștină împreună cu Liga Misionară a Studenților, spunându-le: “Vă încurajez să mențineți această capacitate de a ieși și de a merge spre granițele umanității care se confruntă cu mari dificultăți. Azi, ați invitat delegații de membri ai comunităților voastre prezente în țările cu care sunteți înfrățite, în special cu Siria și Libanul, popoare încercate de teribile războaie, față de aceste popoare reînnoindu-mi afecțiunea și solidaritatea. Aceste populații experimentează ceasul răstignirii pe cruce, prin urmare să-i facem să simtă iubirea, apropierea și sprijinul întregii Biserici. Legătura voastră de solidaritate cu aceste țări să vă întărească în vocația de a țese oriunde punți de pace”.

În încheiere, Pontiful a invocat mijlocirea Maicii Domnului pentru a răspunde fără rezerve la chemarea de a fi “lumina și sarea” în mediile în care fiecare trăiește și-și desfășoară activitatea.

R.V./A.M.

Exprimaţi-vă opinia