Sfântul Scaun și Națiunile Unite au organizat un seminar internațional despre valorile morale și schimbările climatice. – AFP

RV 28 apr 2015. ”A ocroti pământul, a înnobila umanitatea. Dimensiunile morale ale schimbărilor climatice și dezvoltării durabile”, este tema seminarului internațional organizat marți, 28 aprilie 2015, în Cetatea Vaticanului de Academia Pontificală de Științe în colaborare cu ”Religii pentru pace” și ”Organismul Națiunilor Unite pentru Soluții la Dezvoltarea Sustenabilă”.

La începutul lucrărilor papa Francisc a mers la sediul Academiei pentru a-l saluta pe secretarul general ONU, Ban Ki-moon, care a luat parte la lucrările seminarului. În cadrul întâlnirii cu Sfântul Părinte, după cum a precizat directorul Sălii de Presă a Sf. Scaun, pr. Federico Lombardi, secretarul Națiunilor Unite și-a exprimat gratitudinea față de Papa pentru acceptarea invitației de a se adresa Adunării generale a Națiunilor Unite pe 25 septembrie. Totodată, i-a manifestat așteptarea pentru discursul său cu această ocazie și pentru apropiata enciclică. În fine, Ban Ki-moon a ilustrat papei Francisc câteva aspecte din eforturile depuse în prezent de Națiunile Unite în legătură cu chestiunile climatice dar și în ce privește fluxul migranților și situațiile umanitare dramatice din regiunile afectate de conflicte.

La seminarul privind dimensiunile morale ale schimbărilor climatice și dezvoltării sustenabile, au luat cuvântul, printre alții, președintele Consiliului Pontifical ”Justitia et Pax”, cardinalul Peter Turkson, cancelarul Academiei, mons. Marcelo Sánchez Sorondo, și co-președinta organizației ”Religii pentru pace”, Maria Voce, președinta Mișcării Focolarelor.

Intervențiile își propun să informeze și să ajungă la un consens în privința faptului că valorile dezvoltării durabile sunt coerente cu principalele tradiții religioase acordând o atenție specială persoanelor mai vulnerabile. Seminarul internațional – se citește pe pagina oficială a Academiei Pontificale de Științe – urmărește în același timp să ducă la un nivel mai înalt dezbaterea privind dimensiunile morale ale ocrotirii mediului, înainte de promulgarea enciclicei papale asupra acestei chestiuni actuale, și să permită consolidarea unei mișcări mondiale inter-religioase în favoarea dezvoltării durabile pentru a combate schimbările climatice în 2015 și anii următori.

Participanții își propun să ajungă la o Declarație comună privind imperativul moral și religios al dezvoltării sustenabile, care evidențiază conexiunea dintre respectarea mediului și respectarea omului, mai ales a celui mai sărac, a celor marginalizați, a victimelor traficului cu ființe umane și sclaviei moderne, a copiilor și a generațiilor viitoare.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia