Papa Francesco, alla Santa Messa del 28 aprile 2015 – OSS_ROM

28 aprilie 2015. Biserica înaintează datorită surprizelor Duhului Sfânt, a spus Papa Francisc la omilia Sfintei Liturghii celebrată marți dimineață, în capela Casei Sfânta Marta din Vatican.

Inspirându-se din prima Lectură a Liturghiei zilei, luată din Faptele Apostolilor, care ilustrează predicarea Evangheliei la păgâni, Pontiful a subliniat că și azi trebuie avut “curajul apostolic” pentru “a nu reduce viața creștină la un muzeu cu amintiri”. Ne oferă mai multe amănunte, colegul nostru Alexandru Gisotti:

Discipolii lui Isus, odată sosiți la Antiohia, au început să le predice nu doar evreilor dar și grecilor, o mare parte dintre ei crezând și convertindu-se la Domnul. Fragmentul biblic care prezintă acest episod i-a inspirat Pontifului o reflecție privind importanța deschiderii față de noutatea Duhului Sfânt. În acea vreme, mulți se agitau la ideea predicării Evangheliei și celor care nu erau evrei, însă când Barbana a ajuns la Antiohia “a văzut harul lui Dumnezeu” și s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi să rămână în Domnul cu inimă neclintită.

Nu vă fie teamă să vă lăsați surprinși de Duhul Sfânt
De altfel, a subliniat Papa Francisc, și în profeții era scris că Domnul ar fi venit să mântuiască toate popoarele, așa cum este scris în capitolul 60 din Cartea lui Isaia. Cu toate acestea, mulți nu înțelegeau aceste cuvinte:

Papa Francisc: “Nu înțelegeau. Nu înțelegeau că Dumnezeu este Dumnezeul noutăților: ‘Eu înnoiesc totul’, ne spune. Duhul Sfânt a venit tocmai pentru aceasta, pentru a ne reînnoi, făcând continuu această muncă de reînnoire. Acest lucru ne cam înfricoșează. În cursul istoriei Bisericii putem vedea, câtă teamă a existat față de surprizele Duhului Sfânt. Dumnezeu este un Dumnezeu al surprizelor”.

Pontiful a explicat totodată că noutățile sunt diferite între ele, doar unele venind de la Dumnezeu. Însă, cum pot fi deosebite unele de celelalte? În realitate, a observat Papa, atât despre Barnaba cât și despre Petru se spune că sunt oameni plini de Duhul Sfânt. În amândoi există Duhul Sfânt care face posibilă vederea adevărului. Căci noi, de unii singuri, cu inteligența noastră, nu suntem în măsură să vedem adevărul. Doar Duhul Sfânt ne ajută să înțelegem adevărul și să recunoaștem vocea lui Isus: “Oile mele ascultă glasul meu; eu le cunosc, iar ele mă urmează”.

Biserica înaintează grație noutăților Duhului Sfânt
“Mersul înainte al Bisericii”, a spus Pontiful, “este opera Duhului Sfânt”, care ne face să ascultăm vocea Domnului. “Și cum pot face pentru a fi sigur că vocea pe care o aud este vocea Duhului Sfânt?”, a continuat. “Rugându-ne”., a spus Pontiful.

“Fără rugăciune nu este loc pentru Duhul Sfânt. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne trimită acest dar: ‘Doamne, trimite Duhul tău asupra noastră pentru a putea înțelege în orice moment ce trebuie să facem. Dar, a atras atenția, că a continua să se facă cum s-a făcut mereu este o alternativă ‘de moarte’, îndemnând la ‘a risca, cu rugăciune și umilință, acceptarea a ceea ce “Duhul ne cere să schimbăm”: “aceasta este calea”.

“Domnul ne-a spus că, mâncând trupul său și bând sângele său, vom avea viață. Acum, continuăm celebrarea cu aceste cuvine: ‘Doamne, tu care ești aici cu noi, prezent în Preasfânta Euharistie, tu care vei fi în noi, dă/ne harul Duhului Sfânt. Dă-ne harul de a nu ne teme când Duhul Sfânt, cu siguranță, îmi spune să fac un pas înainte’. Și, la această Sfântă Liturghie, să cerem curaj, acest curaj apostolic de a fi purtători ai vieții, fără a face din viața noastră creștină un muzeu al amintirilor.”

R.V./A.M.

Exprimaţi-vă opinia