Papa Francisc, în bazilica San Pietro, a conferit, duminică, 26 aprilie 2015, sacramentul preoției unui număr de 19 candidați din diferite țări. – REUTERS

RV 26 apr 2015. «Predicile să nu fie plictisitoare; nu refuzați niciodată Botezul celor care îl cer; fiți milostivi; străduiți-vă să fiți pe placul lui Dumnezeu fără a cădea în complăcerea de sine». Duminică, 26 aprilie, ”Duminica Bunului Păstor” și cea de a 52-a Zi mondială de rugăciune pentru vocații, papa Francisc a prezidat Sf. Liturghie în bazilica San Pietro și a conferit sacramentul preoției unui număr de 19 candidați din diferite țări. 13 dintre ei s-au format în seminariile din dieceza Romei, iar ceilalți 6 provin din congregația ”Familia Discipolilor”, din Ordinul franciscan al Fraților minori conventuali, în timp ce unul din noii preoți aparține Bisericii catolice de rit siro-malabarez. Cei mai mulți dintre ei își vor exercita slujirea preoțească în dieceza Papei.Urmând ”omilia rituală”, prevăzută în ediția italiană a Pontificalului Roman, papa Francisc a trasat misiunea noilor preoți în timpurile noastre pornind de la Cristos, marele și veșnicul preot. Asemenea lui, preoții sunt chemați să predice Evanghelia, să fie păstori ai poporului lui Dumnezeu, prezidând acțiunile liturgice, în special celebrarea Euharistiei.

Isus este ”singurul mare preot al Noului Legământ”, dar în El ”întregul popor al lui Dumnezeu” a fost constituit ca ”popor sacerdotal”. Dintre toți cei care îl urmau – a continuat papa Francisc la predică – Domnul a binevoit să-i aleagă pe câțiva discipoli pentru ca ”exercitând public în Biserică în numele său slujirea preoțească în folosul tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învățător, preot și păstor”.

Referindu-se la candidații care au fost prezentați duminică în fața adunării liturgice, Pontiful a confirmat alegerea ”acestor frați pentru ordinul preoției” și a remarcat că ”episcopul riscă, da, riscă, și îi alege după cum Tatăl a riscat cu fiecare dintre noi”. Pregătindu-i pentru momentul hirotonirii preoțești, papa Francisc a amintit candidaților că ”exercitându-și slujirea în sfânta învățătură”, ei vor fi ”părtași la misiunea lui Isus”, unicul învățător, împărțind tuturor oamenilor acel Cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-au primit cu bucurie, citindu-l și meditându-l în anii de formare:
• ”Predicile voastre să nu fie plicticoase, omiliile voastre să ajungă la inima oamenilor pentru că ies din inima voastră, pentru că ceea ce voi le spuneți lor este ceea ce voi aveți în inimă. Acesta este felul în care trebuie să dați Cuvântul lui Dumnezeu și în acest fel învățătura voastră va fi bucurie și sprijin pentru credincioșii lui Cristos. Parfumul vieții voastre va fi mărturia, pentru că exemplul edifică, dar cuvintele fără exemplu sunt cuvinte goale, sunt idei, nu ajung niciodată la inimă, mai mult, fac rău, nu fac bine”.

Subliniind mai departe îndatoririle preoțești, papa Francisc a spus că noii preoți vor continua ”lucrarea sfințitoare” a Domnului. Sfânta Liturghie, de aceea, ”nu este un ritual artificial”. De aici, îndemnul de a nu celebra niciodată în grabă, de a imita ceea ce celebrează participând la taina morții și învierii Domnului.
• ”Prin Botez voi veți asocia noi credincioși la Poporul lui Dumnezeu. Nu refuzați niciodată Botezul celui care îl cere! Prin sacramentul Pocăinței veți ierta păcatele în numele lui Cristos și al Bisericii: în numele lui Isus Cristos, Domnul, și al Miresei sale, Sfânta Biserică, vă cer să nu obosiți în a fi milostivi. La scaunul de spovadă voi veți fi ca să iertați, nu ca să condamnați! Imitați-L pe Tatăl care nu obosește niciodată să ierte!”.

Prin uleiurile sfinte noii preoți vor duce mângâiere celor bolnavi și, celebrând ”riturile sacre și înălțând în diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă și de cerere, vor deveni ”voce a poporului lui Dumnezeu și a întregii omeniri”. Papa i-a îndemnat, de aceea, pe viitorii preoți să exercite în bucurie și caritate sinceră lucrarea sacerdotală a lui Cristos, căutând să fie numai pe placul lui Dumnezeu, fără a cădea în complăcerea de sine. ”E urât – a spus – să vezi un preot care trăiește ca să fie placul său! O face pe păunul!”.

Eforturile preotului trebuie să urmărească ”unirea credincioșilor într-o singură familie”, trăind ca ”slujitori ai unității în Biserică, în familie”, pentru a-i conduce pe toți oamenii la Dumnezeu Tatăl prin Cristos în Duhul Sfânt:
• ”Să aveți mereu înaintea ochilor exemplul Bunului păstor, care nu a venit ca să fie slujit ci ca să slujească; nu ca să rămână în comoditățile proprii, ci pentru a ieși și a căuta să mântuiască ceea ce era pierdut”.

Înainte de a se îmbrăca cu veșmintele preoțești, înainte de a întinde mâna ca să fie unsă cu Sfânta Crismă, mai înainte de a primi pâinea și vinul pregătite pentru Sfânta Jertfă a Domnului, candidații la preoție au răspuns unul câte unul: ”Iată-mă!”.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia