10.04.2015, Vatican (Catholica) – Formatorii religioşi s-au reunit în Roma pentru un seminar despre modelarea de noi vocaţii în societatea contemporană, o sarcină care nu este uşoară, dar este plină de speranţă. Viaţa consacrată este înrădăcinată în „acţiunea lui Dumnezeu, în Duhul Sfânt, care cheamă unii oameni să îl urmeze pe Cristos mai îndeaproape, pentru a transmite Evanghelia printr-un mod specific de viaţă, pentru a citi semnele timpurilor cu ochii credinţei, pentru a răspunde cu creativitate la nevoile Bisericii”, a spus Cardinalul Joao Braz de Aviz, în ziua de 8 aprilie 2015.

Organizat de Congregaţia pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică, seminarul din perioada 8-11 aprilie se desfăşoară în cadrul Anului Vieţii Consacrate declarat de Papa Francisc. Evenimentul a început cu o veghe de rugăciune în 7 aprilie, şi se va încheia în 11 aprilie cu o Liturghie celebrată de Cardinalul Braz de Aviz, prefectul Congregaţiei, în Bazilica San Pietro. În jur de 1200 de persoane consacrate din întreaga lume s-au adunat pentru a discuta identitatea fundamentală a vieţii consacrate precum şi nevoile formative specifice epocii contemporane. Pe lângă prezentările programate, vor avea loc peste 50 de ateliere pe probleme actuale. Seminarul se va încheia cu un forum formativ având o viziune inter-dicasterială.

La începutul seminarului, Cardinal Braz de Aviz le-a spus formatorilor că Anul Vieţii Consacrate este o ocazie de „a stabili puncte comune” pe drumul lor, în mod specific în domeniul atât de important al formării. Pentru a aduce roade în acest sens este important să se urmeze căile parcurse deja de mulţi discipoli fideli ai Domnului, dar şi să se privească „la momentul prezent, care este nou, complex şi provocator”. În ciuda provocărilor prezente, Domnul dă speranţă, a spus Cardinalul, încurajându-i pe formatori să caute noi căi de a duce mai departe munca începută de fondatorii lor.

Cu intensele schimbări din lume care au dus la noi contexte geografice şi culturale, persoanele consacrate au fost „dezorientate” în ceea ce priveşte propria lor identitate, de aceea li se cere „un nou angajament pentru a aprofunda” acea identitate. Cardinalul a făcut referire la obiectivele indicate de Papa Francisc pentru Anul Vieţii Consacrate, între care invitaţia de a privi spre trecut, care este o ocazie de a trăi Anul Vieţii Consacrate în smerenie, recunoscând propriile fragilităţi dar şi iubirea milostivă a lui Dumnezeu. Este o ocazie, a mai spus Cardinalul, „de a striga lumii cu putere şi de a da mărturie cu bucurie despre sfinţenia şi vitalitatea prezente în majoritatea celor care au fost chemaţi să îl urmeze pe Cristos în viaţa consacrată”.

„Este Evanghelia ‘ghidul’ nostru de fiecare zi?”, i-a întrebat Cardinalul pe participanţi, subliniind că nu este suficientă simpla citire sau meditare a ei fără o punere în acţiune. A trăi momentul prezent cu pasiune înseamnă a deveni „experţi în comuniune”; în mijlocul unei culturi a confruntării şi a oprimării celui slab, persoanele consacrate sunt chemate să fie „un model concret de comunitate” care cultivă relaţiile fraterne. Persoanele consacrate sunt de asemenea chemate să îmbrăţişeze viitorul cu speranţă.

Scăderea vocaţiilor, îmbătrânirea, problemele economice, relativismul, marginalizarea, dificultăţile legate de globalizare sunt provocări cu care se confruntă ele, dar „tocmai în aceste incertitudini se realizează speranţa noastră, un rod al credinţei în Domnul istoriei care continuă să repete: Nu vă temeţi… Eu sunt cu voi”. Cardinalul Braz de Aviz a încheiat arătând că speranţa nu stă în numere sau acţiuni, ci în Domnul pentru care „nimic nu este imposibil”. „Aceasta este speranţa care nu va dezamăgi şi care va permite vieţii consacrate să continue să scrie o mare istorie în viitor… conştientă că spre aceasta ne împinge Duhul Sfânt, pentru a continua să facem lucruri mari”.

 

Exprimaţi-vă opinia