Papa Francisc în Aula Paul al VI-lea vatican primind în audienţă peste 1400 de formatori pentru viaţa consacrată, 11 aprilie 2015 – AP

RV  11 aprilie 2015. „Misiunea voastră este să mărturisiţi frumuseţea de a-l urma pe Cristos”: a spus papa Francisc sâmbătă, 11 aprilie, în Aula Paul al VI-lea din Vatican, participanţilor la Congresul internațional al formatorilor și formatoarelor din sfera vieții consacrate, care s-a desfăşurat la Roma în perioada 8-11 aprilie. Evenimentul a reunit circa 1500 de formatori și formatoare din întreaga lume, care au luate parte la peste 50 de laboratoare construite în jurul temei: „A trăi în Cristos după forma de viaţă a Evangheliei”.La finalul primei iniţiative de acest gen din Anul Vieţii Consacrate, Sfântul Părinte şi-a manifestat bucuria de a-i întâlni pe educatori şi formatori, simţind prezenţi prin aceştia toţi tinerii care caută în Biserică străzile de urmat în viaţa lor personală:
„în fiecare dintre voi întrevăd tinerii voştri şi ai noştri, protagonişti ai unui prezent trăit cu pasiune şi promotori ai unui viitor animat de speranţă; Îi simt aici prezenţi şi le adresez prin voi un gând plin de afecţiune”.

«Văzându-vă atât de numeroşi nu aş crede că există criză vocaţională» – a spus Papa formatorilor, în spirit de glumă, făcând acestora un apel serios pentru numărul scăzut de vocaţii, care face şi mai urgentă misiunea lor:
„este nevoie de o formare care să dea formă inimii lui Isus în sufletul tinerilor, până  când vor putea avea aceleaşi sentimente ca şi el” (cfr Fil 2,5; Vita consecrata, 65).

Papa Francisc şi-a exprimat convingerea că această criză vocaţională nu există acolo unde sunt persoane consacrate sunt capabile să transmită prin mărturia lor personală, frumuseţea vieţii consacrate:
„Dragi formatori, acesta este ministerul vostru: să nu fiţi doar «maeştri», ci să mărturisiţi prin carisma voastră că îl urmaţi pe Cristos. Puteţi face aceasta doar redescoperind în fiecare zi bucuria de a fi discipoli ai lui Isus”.

De la aceasta misiune, deriv potrivit papei Francisc exigenţa formatorilor de a acorda o atenţie continuă formării lor personale, bazată pe „prietenia puternică cu unicul Maestru”.

Pontiful a subliniat de asemenea frumuseţea misiunea de formare: „voi participaţi la opera Tatălui care formează inima Fiului, în cei pe care i-a chemat Spiritul Sfânt”, iar „viaţa consacrată este una dintre comorile cele mai de preţ ale Bisericii, care îşi are rădăcinile în vocaţia la Botez”.

Acest serviciu poate fi deseori simţit ca o greutate, dar a „aceasta este doar o înşelăciune, o tentaţie” i-a asigurat Papa pe cei peste 1500 de formatori prezenţi, cărora le-a vorbit şi despre calităţile pe care trebuie să le aibă un formator astăzi:
„Una dintre calităţile unui formator este aceea de a avea un suflet imens pentru tineri, pentru a forma în aceştia suflete care să-i primească pe toţi semenii, inimi bogate în milostivire şi pline de tandreţe. Voi nu sunteţi doar prieteni şi camarazi ai vieţii consacrate pentru cei care îi formaţi, ci sunteţi adevăraţi taţi şi mame, capabili să le dea lor tot ce au mai bun”.

Dezminţind că tinerii de astăzi sunt «mediocri sau zgârciţi», Pontiful crede că ei au nevoie să experimenteze că «suntem mai fericiţi în a da, decât în a primi», invitând ca primul pas al formării la viaţa consacrată să fie tocmai „libertatea umilă și inteligentă de a se lăsa educat de Dumnezeu Tatăl în fiecare zi a vieții, în fiecare epocă, în misiune ca în fraternitate, în acțiune ca în contemplare”.

Mulţumind tuturor formatorilor pentru serviciul umil şi discret adus Bisericii, pentru o misiune care „nu economiseşte nici timp, nici energie”, Sfântul Părinte le-a urat să trăiască cu bucurie şi gratitudine acest minister, având certitudinea că «nimic nu este mai frumos în viaţă decât să aparţii cu tot sufletul lui Dumnezeu şi să-ţi dai viaţa pentru a-i servi pe fraţi»:
„Dacă vreodată aveţi senzaţia că munca voastră nu este îndeajuns de apreciată să ştiţi că Isus vă urmăreşte cu iubire şi întreaga Biserică vă este recunoscătoare!”  a încheiat papa Francisc.

(rv–M. Caba)

Exprimaţi-vă opinia