Drapelul minorităţii rom din Europa, Londra, 8 aprilie 1971 – RV

RV  08 aprilie 2015.  Un apel către comunităţile europene de a fi „mai deschise faţă de romi, care sunt deseori excluşi şi trăiesc în sărăcie la periferia societăţii” – acesta a fost mesajul central al Consiliul Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE) şi  Conferinţei Bisericilor Europene (CEC), cu ocazia zile Mondiale a Romilor, marcată pe 8 aprilie.Recurenţa acestei zile aminteşte că în anul 1971a luat fiinţă la data de 8 aprilie, la Uniunea Internaţionalǎ a Romilor. De la acea dată, populaţia romă din  Europa are şi un drapel (foto). Deşi foarte puţin cunoscut, steagul romilor europeni o simbolistică aparte: verdele sugereazǎ pǎmântul şi natura, albastrul sugereazǎ cerul, iar roata roşie de pe drapel aminteşte cǎ romii sunt originari din India, de unde au ajuns în Europa dupǎ un lung exod.

În mesajul semnat de preşedintele CEC, episcopul anglican Christopher Hill, şi de preşedintele CCEE, cardinalul Péter Erdő, arhiepiscop di Esztergom-Budapest, episcopii europeni pornesc de la certitudinea că:

„Orice fiinţă umană este creată după chipul lui Dumnezeu, oricare ar fi limba sau cultura sa”. Roma-Children-with-the-Roma-Flag

„În ciuda dificultăţilor trăite pe parcursul istoriei sale, continuă aceştia, minoritatea romilor a menţinut o cultură bogată care include valori precum: familia, iubirea faţă de copii, credinţa în Dumnezeu, respectul faţă de cei morţi, talentul pentru muzică şi dans. Considerăm această cultură, încheie Bisericile europene, ca un dar al Creatorului lumii, care merită respectat şi susţinut”.

Mesajul nu exclude realitatea acestei minorităţi pe continentul european care, aşa cum raportează şi alte instituţii europene, este una cât se poate de critică:  „antiţiganismul verbal şi de acţiune în Europa, nivelul ridicat de şomaj, lipsa unei formări profesionale şi, prin consecinţă o sărăcia extremă”.

În acelaşi mesaj pregătit pentru Ziua Internaţională a Romilor din acest an sunt notate anumite tendinţe pozitive ale societăţii europene, unde „a crescut numărul tinerilor care frecventează liceul şi universitatea, s-au sporit cunoştinţele despre minoritatea rom şi sensibilitatea faţă de aceasta”.

Primele organizaţii care i-au ajutat pe „fraţii lor rom” au fost tocmai Bisericile creştine, preoţii, pastorii şi persoanele consacrate.

„Convingerea noastră, scriu episcopii CEC şi ai CCEE este că pe lângă instruire şi ocuparea forţei de muncă, al treilea pilastru important în dezvoltarea relaţiilor cu poporul Rom este sufletul omului”.

În ultima parte a mesajului Bisericile europene fac un apel la reconcilierea cu minoritatea Romilor, exprimând de asemenea dorinţa de a ajuta aceste comunităţi „împrăştiate prin Europa” în integrarea lor socială, dar «păstrând cultura specifică». Acest sprijin se traduce mai ales în diferite programe speciale după terminarea orelor de curs la şcoală, servicii medicale, ajutoare alimentare, consultanţele legale:

„Cerem comunităţilor noastre, se încheie mesajul, să susţină aceste iniţiative, pentru a deveni cu adevărat fraţi şi surori ale acestor persoane aflate în nevoi. A opera pentru justiţie înseamnă şi a ne implica pentru o împăcare cu acest trecut. Trebuie să construim noi relaţii juste cu poporul Rom, să ne implicăm în munca dificilă, dar esenţială de construire a însănătoşirii şi împăcării”.

În 2014,  Amnesy International  estima că numǎrul romilor în Europa este între 8 milioane şi 10 milioane, mulţi dintre ei trăind sub ameninţare zilnic. În România, conform ultimelor date publicate, numărul romilor era de aproximativ 620 000 persoane (3%), fiind al doilea grup etnic minoritar din ţara noastră.

De Ziua Internaţională a Romilor 2015, vă invităm să răsfoiţi în istoria ascunsă a acestei populaţii, a căror strămoşi sunt anumite populaţii din India nord-occidentală, care între anii 250 – 650 s-au deplasat spre Persia (în prezent teritoriul Iranului), cel mai probabil determinate de sărăcie şi război. Perşii au numit aceste populaţii «Domi», un cuvânt indian care înseamnă „om”, de la se presupune că derivă şi numele actual de «Romi».

(rv–M. Caba)

Exprimaţi-vă opinia