06.04.2015, Vatican (Catholica) – În timp ce pentru creştinii apuseni astăzi, 6 aprilie 2015, a fost a doua zi de Paşti, pentru creştinii răsăriteni a fost prima zi a Săptămânii Mari. La Vatican Papa Francisc a respectat tradiţia întâlnirii cu credincioşii la miezul zilei, în zilele de sărbătoare, înlocuind însă antifonul Angelus cu Regina Coeli. Redăm alocuţiunea Pontifului după traducerea publicată pe Ercis.ro.

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua şi iarăşi Paşti fericit!

În această zi de luni după Paşti, Evanghelia (cf. Mt 28,8-15) ne prezintă relatarea despre femeile care, mergând la mormântul lui Isus, îl găsesc gol şi văd un înger care le vesteşte că El a înviat. Şi în timp ce aleargă pentru a duce discipolilor vestea, îl întâlnesc pe Isus însuşi care le spune: „Mergeţi şi vestiţi fraţilor mei să meargă în Galileea: acolo mă vor vedea” (v. 10). Galileea este „periferia” unde Isus începuse predica Sa; şi de acolo va porni din nou Evanghelia Învierii, pentru ca să fie vestită tuturor şi fiecare să îl poată întâlni pe El, Cel Înviat, prezent şi activ în istorie. Şi astăzi El este cu noi, aici în piaţă.

Aşadar aceasta este vestea pe care Biserica o repetă încă din prima zi: „Cristos a înviat!” Şi, în El, prin Botez, am înviat şi noi, am trecut de la moarte la viaţă, de la sclavia păcatului la libertatea iubirii. Iată vestea bună pe care suntem chemaţi să o ducem altora şi în orice loc, însufleţiţi de Duhul Sfânt. Credinţa în învierea lui Isus şi speranţa pe care El ne-a adus-o este darul cel mai frumos pe care creştinul poate şi trebuie să îl ofere fraţilor. Aşadar, tuturor şi fiecăruia să nu încetăm să le repetăm: Cristos a înviat! Să repetăm aceasta cu toţii împreună, astăzi aici în piaţă: Cristos a înviat! Să repetăm aceasta cu cuvintele, dar mai ales cu mărturia vieţii noastre. Vestea cea bună a Învierii ar trebui să transpară pe faţa noastră, în sentimentele şi atitudinile noastre, în modul în care îi tratăm pe alţii.

Noi vestim învierea lui Cristos atunci când lumina Sa luminează momentele întunecate din existenţa noastră şi putem să o împărtăşim cu alţii; când ştim să zâmbim cu cel care zâmbeşte şi să plângem cu cel care plânge; când mergem alături de cel care este trist şi riscă să piardă speranţa; când relatăm experienţa noastră de credinţă celui care este în căutare de sens şi de fericire. Cu atitudinea noastră, cu mărturia noastră, cu viaţa noastră să spunem: Isus a înviat! Să spunem aceasta cu tot sufletul.

Suntem în zilele din Octava de Paşte, în timpul cărora ne însoţeşte climatul bucuros al Învierii. Este curios: liturgia consideră întreaga Octavă ca o unică zi, pentru a ne ajuta să intrăm în mister, pentru ca harul său să se imprime în inima noastră şi în viaţa noastră. Paştele este evenimentul care a adus noutatea radicală pentru orice fiinţă umană, pentru istorie şi pentru lume: este triumful vieţii asupra morţii; este sărbătoare de trezire şi de renaştere. Să lăsăm ca existenţa noastră să fie cucerită şi transformată de Înviere!

Să cerem Fecioarei Maria, martoră tăcută a morţii şi învierii Fiului ei, să mărească în noi bucuria pascală. Vom face aceasta acum, cu recitarea rugăciunii Regina coeli, care în timpul pascal înlocuieşte rugăciunea Angelus. În această rugăciune, ritmată de aleluia, ne adresăm Mariei invitând-o să se bucure, pentru că Acela pe care l-a purtat în sânul ei a înviat aşa cum a promis şi ne încredinţăm mijlocirii Sale. În realitate, bucuria noastră este o reflexie a bucuriei Mariei, pentru că ea care a păstrat şi păstrează cu credinţă evenimentele lui Isus. Aşadar să recităm această rugăciune cu emoţia fiilor care sunt fericiţi pentru că Mama lor este fericită.

După Regina coeli, Sfântul Părinte a spus următoarele:

În acest frumos climat pascal, vă salut cordial pe voi toţi, dragi pelerini veniţi din Italia şi din diferite părţi ale lumii pentru a participa la acest moment de rugăciune. Îndeosebi sunt bucuros să primesc delegaţia Mişcării Shalom, care a venit la ultima etapă a ştafetei solidare pentru a sensibiliza opinia publică despre persecuţiile creştinilor în lume. Itinerarul vostru pe străzi s-a terminat, dar trebuie să continue din partea tuturor drumul spiritual de rugăciune intensă, de participare concretă şi de ajutor tangibil în apărarea şi ocrotirea fraţilor noştri şi a surorilor noastre, persecutaţi, exilaţi, ucişi, decapitaţi numai pentru faptul că sunt creştini. Ei sunt martirii noştri de astăzi şi sunt mulţi, putem spune că sunt mai numeroşi decât în primele secole. Doresc ca întreaga comunitate internaţională să nu asiste mută şi inertă în faţa acestei crime inacceptabile, care constituie o derivă îngrijorătoare a drepturilor umane cele mai elementare. Doresc cu adevărat ca întreaga comunitate internaţională să nu îşi întoarcă privirea în altă parte.

Fiecăruia dintre voi îi urez să petreacă în bucurie şi în seninătate această săptămână, în care se prelungeşte bucuria Învierii lui Cristos. Pentru a trăi mai intens această perioadă – şi revin tot asupra aceleiaşi teme – ne va face bine să citim în fiecare zi un text din Evanghelie în care se vorbeşte despre evenimentul Învierii. În fiecare zi un mic text.

Paşte fericit şi sfânt tuturor! Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Sursa: Ercis.ro

 

Exprimaţi-vă opinia