Cardinalul Gerhard Ludwig Müller, preşedintele Comisie Pontificale Biblice – REUTERS

RV  28 martie 2015. În Casa Sfânta Marta din Vatican va avea loc de pe 13 până pe 17 aprilie a.c., Adunarea plenară a membrilor Comisiei Pontificale Biblice. Întâlnirea va fi prezidată de cardinalul Gerhard Ludwig Müller – preşedintele Comisiei– şi îşi va concentra atenţia asupra unor problematici ale lumii contemporane.

 

Potrivit L’Osservatore Romano, secţiunile de lucru din acest an vor fi coordonate de secretarul general al Comisiei Pontificale, părintele iezuit Pietro Bovati.

După ce ultima la Adunare plenară a Comisiei Pontificale era abordată tema „Inspiraţiei şi adevărului biblic” , în acest an, se va reflecta asupra unui subiect „nou şi delicat”, scrie cotidianul din Vatican, Adunarea din acest an se va concentra asupra unor teme de antropologie biblică.

Potrivit aceleaşi surse, „scopul reflecţiei finale este acela de a aduce o contribuţie pozitivă asupra unui argument care are de-a face nu doar cu credinţa şi identitatea creştinilor, ci cu omul ca atare, care în mentalitatea sa de zi cu zi este tentat să respingă orice lege morală, pentru o concepţie falsă de libertate şi adevăr”.

„Interpretarea Scripturii, spunea papa Francisc membrilor Comisie la finalul ultimei Adunări plenare (12 aprilie 2013), nu poate fi doar un efort științific individual, ci trebuie întotdeauna confruntată, inclusă şi autentificată cu tradiţia vie a Bisericii. Această regulă este decisivă pentru a explica relația corectă dintre Exegeză și Magisteriul Bisericii. Textele inspirate de Dumnezeu au fost încredințate comunității de credincioși – Bisericii lui Cristos– pentru a-i hrăni credinţa, şi a-i ghida viaţa de caritate. Respectarea acestei naturi profunde ale Sfintei Scripturi condiţionează valabilitatea și eficacitatea hermeneuticii biblice”. (Conc. Consiliul Ecumenic. Vat. II, Constituția dogmatică. Lumen Gentium, 12).

Comisia Pontificală Biblică a fost constituită de Papa Leon al XIII prin scrisoarea apostolică Vigilantiae  studiique, la 30 octombrie 1902. Papa a atribuit noii instituţii trei funcţii principale: a) promovarea eficientă a studiului biblic; b) contrastarea cercurilor științifice care afişau opinii eronate cu privire la Scriptură; c) explorarea și iluminarea problemelor discutate sau ale celor urgente apărute în domeniul biblic.

(rv–M. Caba)

Exprimaţi-vă opinia