weigel

04.03.2015, Washington (Catholica) – Pot cifrele să spună ceva despre viitorul creştinismului? George Weigel crede că da. El susţine că trecutul şi prezentul, împreună cu o proiecţie numerică privind viitorul, pot să spună ceva despre ce s-ar putea întâmpla la nivel global cu creştinismul în următorii 35 de ani. „Starea creştinismului global” este titlul unui studiu publicat recent de Buletinul de Cercetare Misionară, care ilustrează perioada 1900-2050, făcând proiecţii despre creştinii generaţiei următoare.

George Weigel, cunoscut scriitor catolic american, printre altele şi autorul unei biografii a Papei Ioan Paul al II-lea, identifică trei grupuri ce creează un fenomen unic: creştinii din Africa, creştinii urbani şi creştinii carismatici. Până în 2050 vor fi în Africa la fel de mulţi creştini ca în America Latină şi Europa la un loc. Africa a demonstrant în ultimul secol o creştere exponenţială în rândul creştinilor, relevând un viitor promiţător pentru creştinismul de pe acest continent. Creştinii care trăiesc în zonele urbane se estimează că vor scădea cu 6% până în 2050, ajungând la 59%. Dar creştinismul a însemnat o creştere în acest secol, până la 65% azi, comparat cu 29% în 1900.

În timp ce astăzi există aproximativ 644 de milioane de creştini carismatici, penticostali şi catolici, numărul lor se aşteaptă să ajungă la peste un miliard în următorii 35 de ani, făcând din acest grup unul dintre cele cu rata cea mai mare de creştere din lumea întreagă. „Aceste trei fenomene – creşterea africană, urbanizarea şi ascensiunea pentecostalismului – contribuie, consider eu, la o mai mare fragmentare a lumii creştine”, susţine Weigel, adăugând că şi fenomenul „creştinismului antreprenorial” – adică fondarea de către anumite persoane de Biserici proprii – contribuie la fragmentarea amintită. „Aşa se face că numărul confesiunilor creştine a crescut de la 1.600 în anul 1900, la peste 45.000 astăzi, cu o estimare de 70.000 în anul 2050.”

Deşi se anticipează o creştere la nivel global a creştinismului, există un declin la nivelul ţărilor europene. Creştinismul pe bătrânul continent a scăzut de la 43% în 1900, la 23% în prezent, iar până în 2050 se estimează că va tot continua să scadă. „Trebuie observat că, într-un secol dramatic, de creştere per ansamblu a creştinismului, rata de creştere a creştinismului european a fost cea mai mică (de 0,16%)”, subliniază Weigel. În 1900, „erau circa 267 de milioane de catolici în toată lumea […] Astăzi Biserica Catolică numără 1,2 miliarde, estimându-se o creştere până la 1,6 miliarde până la mijlocul secolului. Şi totuşi, în ultimul sfert al secolului XX, catolicismul a fost declasat de pe poziţia de cea mai mare comunitate religioasă, populaţia globală musulmană crescând de la 571 milioane în 1970, la 1,7 miliarde astăzi.”

89% din cei 7,3 miliarde de oameni de astăzi au credinţe religioase, în timp ce doar 2% sunt atei şi 9% sunt agnostici. „Mai marele general al noilor ateişti, Richard Dawkins, precum şi prietenii săi, nu sunt tocmai câştigători”, observă Weigel. Dar chiar dacă majoritatea oamenilor au o credinţă religioasă, doar 14% dintre necreştini cunosc un creştin: aceasta înseamnă că 86% dintre necreştini nu au nici o cunoştinţă creştină, ceea ce subliniază actuala problemă a izolării creştinismului. Acest eşec al evanghelizării creştine ar putea provoca o evoluţie interesantă a creştinismului în următorii 35 de ani. „Creştinismul pare blocat cumva”, a spus Weigel. „Este mult de făcut pentru a îndeplini Marea Poruncă a Mântuitorului, în special cu cei ce nu au contact cu credinţa creştină.”

 Sursa: catholica.ro

 

Exprimaţi-vă opinia