Web TV: Ecumenism în două minute

Publicatla 24 February 2015

ecumenism120

RV 23 februarie 2015 «120 de scunde de ecumenism», aşa se numeşte spaţiul virtual al unui post de televiziune pe internet, inaugurat în aceste zile de Centrul ecumenic Pro Unione, ai fraţilor Franciscani ai Ispăşirii. Inițiativa îşi propune să fie un moment scurt de reflecție dedicat mișcării ecumenice și dialogului între confesiunile creștine, angajate după Conciliul Vatican al II-lea în restabilirea unităţii vizibile depline a Bisericii.

Potrivit acestora, iniţiativa reprezintă o provocare a zilelor noastre pentru a revigora tema reconcilierii între cei botezați, dincolo de cercul restrâns al persoanelor implicate în acest proiect.

În primul clip două de minute realizat pentru inaugurare, părintele James Puglisi, director al centrului Pro Unione din Roma, a subliniat faptul că ecumenismul nu este important doar pentru creștini:

„Mulți oameni, spune el, cred că astăzi ecumenismul este inutil şi totuşi, în zilele noastre, construirea păcii în lume se bazează pe reconciliere, care pune de o parte datoria celuilalt. Aşadar, ecumenismul este foarte util pentru a crea o lume a păcii”.

Sub forma unor interviuri-fulger, cercetători și reprezentanți ai diferitelor tradiții creștine vor fi invitaţi în lunile următoare să revizuiască probleme, documente și perspective ecumenice, făcând aprofundări în acest domeniu.

Teresa Francesca Rossi, director asociat al Centrului Pro Unione Centro, a explicat că inițiativa ia în considerare dinamica actuală de difuzare a informației, adică într-o formă foarte scurtă şi rapidă.

„Cele 120 de secunde, continuă ea, sunt în Italia timpul de a savura o cafea bună, o cafea ecumenică. Cu toate acestea, cele 120 de secunde nu scutesc un conținut de înaltă valoare, datorat în mod special contribuției oferite de către reprezentanții de frunte ai mișcării ecumenice”.

Centrul Pro Unione – a mai spus colaboratoarea – are de fapt bucuria de a avea printre prietenii săi savanți, experți, lideri ai Bisericii angajaţi în dialogul ecumenic, fiind de foarte multe ori implicaţi direct în obiective importante ale drumului de unitatea a Bisericilor.

Formatul rubricii este disponibil în limba italiană sau engleză şi va oferi o varietate de contribuţii şi puncte de vedere. Printre experții ale căror prezență a fost anunțată, se numără mons John A. Radano, responsabil al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, mons Peter Hocken, istoric al mișcării penticostale, Kenneth Howcroft, președinte al Conferinței metodiste, rabinii Burton Visotzky și Jack Bemporad.

Prin «120 de secunde de ecumenism», citim pe pagina de prezentare a canalului web, se doreşte împletirea slujirii specifice a călugărilor Franciscani ai Ispăşirii, cu educația formativă a spiritului ecumenic autentic:

„Aceştia au dorinţa de a realiza o educație care utilizează tehnologia și mass-media digitale, capabile să depășească distanța de timp și spaţiu, pentru a ajunge simultan la toţi cei care din motive de studiu, minister, interes pastoral, educativ sau personal sunt atenţi la mişcarea ecumenică sau doresc să fie parte din aceasta”.

„Ecumenismul – a încheiat părintele Puglisi – este important din două motive principal. În primul rând la nivel uman, creștinii au obligația de a restabili în Creaţie sensul unui sentiment de bucurie pentru vestea bună adusă de Mântuitor. Apoi, la nivel de credinţă, noi creştinii, trebuie să mărturisim generozitatea lui Dumnezeu, a realităţii sale trinitare şi a unităţii”.

Mai multe informaţii se pot găsi pe pagina de Internet a canalului web TV.

(rv–M. Caba)

Exprimaţi-vă opinia