11.02.2015, Vatican (Catholica) – Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor a publicat marţi, 10 februarie 2015, Directoriul Omiletic, care se deschide cu decretul Cardinalului Antonio Canizares Llovera, prefect al dicasterului la data la care a fost semnat, adică 29 iunie 2014, în solemnitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul. Textul poartă şi semnătura Arhiepiscopului Arthur Roche, secretar al aceluiaşi dicaster din Vatican. „Este foarte important că Papa Francisc a dorit să dedice o atenţie considerabilă temei predicii în Exortaţia sa apostolică Evangelii gaudium”, scrie Cardinalul.

„Aspectele atât pozitive cât şi negative ale stării predicării au fost deja exprimate de Episcopii strânşi în Sinod, iar călăuziri pentru cei care predică au fost oferite în Exortaţiile apostolice post-sinodale Verbum Domini şi Sacramentum caritatis, ale Papei Benedict al XVI-lea. Din această perspectivă, şi ţinând cont de prevederile constituţiei dedicate liturgiei, Sacrosanctum Concilium, şi de învăţătura magisterială care a urmat, şi la lumina Introducerii la Lecţionarul pentru Liturghie şi la Instrucţiunea Generală privind Misalul Roman, a fost pregătit acest Directoriu Omiletic.”

„În prima parte, intitulată ‘Predica şi cadrul ei liturgic’, sunt descrise natura, funcţiunea şi contextul specific predicii. Sunt de asemenea abordate alte aspecte care o definesc, adică ministrul consacrat care poate să o rostească, referinţa ei la Cuvântul lui Dumnezeu, pregătirea apropiată şi îndepărtată pentru compunerea ei, şi destinatarii ei. În a doua parte, ‘Ars praedicandi’, sunt ilustrate probleme esenţiale de metodă şi conţinut de care predicatorul trebuie să ţină cont în pregătirea şi rostirea predicii. Într-un mod care se doreşte a fi indicativ, nu exhaustiv, sunt propuse chei de interpretare pentru ciclul Duminicilor şi Sărbătorilor… şi de asemenea pentru Liturghiile de peste săptămână, nunţi şi înmormântări.” llovera

„În aceste exemple, sunt puse în practică criteriile prezentate în prima parte a Directoriului: tipologia Vechiului şi Noului Testament, importanţa lecturii evanghelice, ordinea lecturilor şi legătura dintre Liturgia Cuvântului şi Liturgia Euharistică, dintre mesajul biblic şi textele liturgice, dintre celebrare şi viaţă… Textul principal este urmat de două anexe. În prima, cu intenţia de a arăta legătura dintre predică şi doctrina Bisericii Catolice, sunt oferite referinţe la Catehism potrivit diferitelor teme doctrinale din lecturile din fiecare Duminică şi Sărbătoare din ciclul de 3 ani. În a doua anexă, sunt oferite referinţe la diferitele învăţături magisteriale despre predică.”

Acest text a fost prezentat membrilor Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, „şi a fost revizuit şi aprobat în Sesiunile Ordinare din 7 februarie şi 20 mai 2014. A fost atunci prezentat Papei Francisc, care a aprobat publicarea Directoriului Omiletic. Congregaţia se bucură, aşadar, să îl pună la dispoziţie, dorind ca ‘predica să poată fi cu adevărat o intensă şi fericită experienţă în Duh, o întâlnire mângâietoare cu cuvântul lui Dumnezeu, o sursă constantă de reînnoire şi creştere’ (Evangelii gaudium, nr. 135).”

„Fiecare predicator, însuşindu-şi sentimentele Apostolului Paul, trebuie să îşi reînnoiască înţelegerea faptului că ‘aşa cum am fost găsiţi vrednici de Dumnezeu să ni se încredinţeze Evanghelia, aşa vorbim, nu ca să le fim oamenilor pe plac, ci lui Dumnezeu, care pune la încercare inimile noastre’ (1Tesaloniceni 2,4). Traducerea în principalele limbi a fost realizată de Dicaster, în timp ce traducerile în alte limbi rămân responsabilitatea diferitelor Conferinţe Episcopale.”

Exprimaţi-vă opinia