26.12.2014, Vatican (Catholica) – Creştinii persecutaţi şi astăzi sunt „în inima lui Cristos şi a Bisericii”, a spus Papa Francisc la rugăciunea Angelus în Piaţa San Pietro, în sărbătoarea Sfântului Ştefan, primul martir. Pontiful a invitat la coerenţă creştină în orice împrejurare. Prin martiriul său, Sfântul Ştefan „onorează venirea în lume a Regelui regilor, dă mărturie despre El şi oferă în dar însăşi viaţa sa, aşa cum făcea în slujirea celor mai nevoiaşi. Şi astfel ne arată cum să trăim în plinătate misterul Crăciunului”, a spus Pontiful. Vă oferim discursul său după traducerea publicată pe Ercis.ro.

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Astăzi liturgia aminteşte mărturia Sfântului Ştefan. Ales de apostoli, împreună cu alţi şase, pentru diaconia carităţii, adică pentru a-i asista pe cei săraci, pe orfani, pe văduvele din comunitatea din Ierusalim, el devine primul martir al Bisericii. Cu martiriul său, Ştefan onorează venirea în lume a Regelui regilor, dă mărturie despre El şi oferă în dar însăşi viaţa sa, aşa cum făcea în slujirea celor mai nevoiaşi. Şi astfel ne arată cum să trăim în plinătate misterul Crăciunului.

Evanghelia din această sărbătoare prezintă o parte din discursul lui Isus adresat discipolilor Săi în momentul în care îi trimite în misiune. Spune printre altele: „Şi veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui Meu. Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit” (Matei 10,22). Aceste cuvinte ale Domnului nu tulbură celebrarea Crăciunului, ci o despoaie de acea falsă îmbrăcăminte dulceagă care nu-i aparţine. Ne fac să înţelegem că în încercările acceptate din cauza credinţei, violenţa este înfrântă de iubire, moartea de viaţă.

Şi pentru a-l primi cu adevărat pe Isus în existenţa noastră şi a prelungi bucuria Nopţii Sfinte, drumul este tocmai cel indicat de această Evanghelie, adică a da mărturie despre Isus în umilinţă, în slujirea tăcută, fără frica de a merge împotriva curentului şi de a plăti personal. Chiar dacă nu toţi sunt chemaţi, ca Sfântul Ştefan, să-şi verse sângele, fiecărui creştin i se cere însă să fie coerent în orice împrejurare cu credinţa pe care o mărturiseşte. Coerenţa creştină este un har pe care trebuie să-l cerem Domnului. A fi coerenţi, a trăi creştineşte şi a nu spune „sunt creştin” în timp ce trăiesc ca un păgân. Coerenţa este un har care trebuie cerut astăzi.

A urma Evanghelia este desigur un drum exigent, dar frumos, foarte frumos, şi cel care-l parcurge cu fidelitate şi curaj primeşte darul promis de Domnul oamenilor de bunăvoinţă. Aşa cum cântau îngerii în ziua de Crăciun: „Pace! Pace!” Această pace dăruită de Dumnezeu este în măsură să însenineze conştiinţele celor care, prin încercările vieţii, ştiu să primească Cuvântul lui Dumnezeu şi se angajează să-l respecte cu perseverenţă până la sfârşit (cf. Matei 10,22).

Astăzi, fraţi şi surori, să ne rugăm în mod deosebit pentru cei care sunt discriminaţi, persecutaţi şi ucişi pentru mărturia adusă lui Cristos. Aş vrea să spun fiecăruia dintre ei: dacă purtaţi această cruce cu iubire, aţi intrat în misterul Crăciunului, sunteţi în inima lui Cristos şi a Bisericii. În afară de aceasta, să ne rugăm pentru ca, graţie jertfei acestor martiri de astăzi – sunt mulţi, foarte mulţi! -, să se întărească în orice parte a lumii angajarea pentru a recunoaşte şi a asigura concret libertatea religioasă, care este un drept inalienabil al oricărei persoane umane. frangelus

Iubiţi fraţi şi surori, vă urez să petreceţi cu seninătate sărbătorile de Crăciun. Sfântul Ştefan, diacon şi primul martir, să ne susţină în drumul nostru zilnic, pe care sperăm să-l încoronăm, la sfârşit, în adunarea sărbătorească a sfinţilor din paradis.

După Angelus, Sfântul Părinte a spus următoarele:

Iubiţi fraţi şi surori,

Vă salut în bucuria Crăciunului şi reînnoiesc pentru voi toţi urarea de pace: pace în familii, pace în comunităţile parohiale şi călugăreşti, pace în mişcări şi în asociaţii. Salut toate persoanele care se numesc Ştefan sau Ştefania: multe urări! În aceste săptămâni am primit multe mesaje de urări din Roma şi din alte părţi. Nefiind posibil să răspund fiecăruia, exprim astăzi tuturor mulţumirea mea vie, în special pentru darul rugăciunii. Mulţumesc din inimă! Domnul să vă răsplătească cu generozitatea sa!

Şi nu uitaţi: coerenţă creştină, adică a gândi, a simţi şi a trăi ca un creştin şi nu a gândi ca un creştin şi a trăi ca un păgân: aceasta nu! Astăzi să-i cerem lui Ştefan harul coerenţei creştine. Şi vă rog continuaţi să vă rugaţi pentru mine, nu uitaţi aceasta. Sărbătoare frumoasă şi poftă bună! La revedere!

Sursa: Ercis.ro

Exprimaţi-vă opinia