Facultatea de Teologie Catolică din cadrul Universității București a relansat de curând „Caietele Institutului Catolic”, publicație înființată în 2000 de Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfânta Tereza” din București, la îndemnul IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București, cu scopul formării de intelectuali creștini în spiritul „valorilor centrale ale Bisericii de astăzi” și pentru a le oferi motivații pentru a se implica „în însănătoșirea și dezvoltarea societății”. O dată cu transferarea activităţii didactice și de cercetare a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfânta Tereza” în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică din Universitatea București, începând cu anul 2012, şi revista „Caietele Institutului Catolic” a intrat în sfera de preocupări a Facultății de Teologie Catolică, devenind revista Facultății. caietele institutului

Relansată într-un nou format – dimensiuni 16 x 23 cm, copertă cartonată, 320 de pagini – și cu o echipă editorială nouă – din care fac parte Pr. dr. Wilhelm Dancă, Mihaela Voicu, Pr. Lucian Dîncă A.A., Marta-Elise Andro, Ioana Iliescu și Iulia Cojocariu –, revista își lărgește aria de oglindire a activităților culturale și caută să atragă colaboratori și cititori noi. În editorialul primului număr apărut în noul format, Pr. Wilhelm Dancă, directorul Caietelor , arată că pentru viitor se dorește înscrierea revistei în bazele de date internaționale, și punerea la dispoziția cadrelor didactice și doctoranzilor de la Școala doctorală de Teologie și Studii Religioase a Facultății Catolice a unui spațiu pentru publicarea studiilor și articolelor lor. „Printre speranțele legate de viitorul mai îndepărtat – explică în continuare Pr. Dancă – , dorim să punem bazele unei familii de gândire creștină, catolică, în adevăratul sens al cuvântului, care trimite la universalitate, din care să facă parte creștini laici, clerici și persoane consacrate, indiferent de confesiunea lor, care caută soluții deschise la actualele provocări culturale. Revista va avea un profund caracter ecumenic și interdisciplinar”.

Ultimul număr al revistei include articole semnate de Ioan Robu, Wilhelm Dancă, Francisca Băltăceanu, Lucian Dîncă A.A., Marius Taloş S.J., Emil Moraru, Mihaela Voicu, Elena Beca, Ilie-Cătălin Grigore ş.a. Revista este disponibilă spre vânzare la Librăria Sf. Iosif, din capitală, și, în curând, şi în alte librării catolice din ţară.

Volumul poate fi consultat și on-line, la adresa următoare:
http://caiete.ftcub.ro

sursa: angelus.com.ro

Exprimaţi-vă opinia