Duminică, 14 septembrie, începând cu orele 19.00 la Centrul Spiritual Manresa a avut loc lansarea cărții pr. iezuit Silvano Fausti, cu titlul Prilej sau ispită. Școală practică pentru a decide și discerne. Cartea a apărut recent la editura Viața Creștină din Cluj și este rodul colaborării mai multor persoane și o veche dorință împlinită. În prezența unui public numeros, format din laici și persoane consacrate, au discutat și prezentat cartea P.S. Florentin Crihălmeanu, episcop eparhial de Cluj-Gherla, pr. superior regional al provinciei iezuiților din România, Marius Taloș, directorul Centrului Spiritual Manresa, pr Olivo Bosa, care conduce și meditațiile săptămânale pe marginea textului cărții mai sus menționate, precum și scolasticul iezuit Iosif Șandoru, traducătorul cărții. prilej sau ispitaPuteți urmări aici înregistrarea evenimentului:

Reproducem în continuare și articolul în care se prezintă textul cărții și experiența legată de aceasta:

 

Volumul, publicat pentru prima dată în Italia în anul 1997, a cunoscut trei reeditări succesive, succesul său fiind doar semnul exterior al rodului lăuntric profund pe care l-a adus multor suflete, mai ales în rândul tinerilor.

Scris într-un stil franc, amical și fără ocolișuri, care îl interpelează direct pe cititor, Prilej sau ispită comentează liber Exercițiile spirituale ale sfântului Ignațiu de Loyola. Această „comoară a iezuiților”, oferită Bisericii și lumii pentru a-i ajuta pe oameni să-L cunoască și să-I slujească lui Dumnezeu, este prezentată de către autor în dimensiunea sa practică, concretă, aplicată timpurilor noastre și vieții de zi cu zi. Departe de a fi o proiectare a sinelui spre zări obscure și neînțelese, exercițiile ignațiene – ca de altfel, orice rugăciune autentică- au de-a face foarte pe viu cu coordonatele noastre spațio-temporale: trăiesc astăzi, aici și acum, cu prezentul în inima căruia locuiește și lucrează Dumnezeul cel Viu.

După cum sugerează titlul și imaginea de pe copertă, omul, în orice situație s-ar afla, se găsește mereu la răscrucea dintre prilej și ispită: pe de o parte, prilejul de a-și trăi viața – simbolizată prin măr – ca pe un dar, lăsând să crească în el tot mai mult dinamismul gratuității, al harului și, în ultimă instanță, al Spiritului lui Dumnezeu; de cealaltă, ispita de a și-o trăi ca pe o pradă, mușcând lacom din ea și uitând că logica nefastă a morții este tocmai posesia și alipirea de propria viață. Din firul sau firele vieții noastre putem să ne facem legături bine rânduite și trainice, care conduc spre viață sau, dimpotrivă, legături bolnăvicioase, erodându-ne treptat sau precipitându-ne de-a dreptul spre moarte. Depinde de libertatea noastră, de lumina care e în noi, de modul de a judeca, de a distinge și de a lua atitudine între ceea ce e prilej de creștere spre o viață demnă de om și ceea ce, dimpotrivă, se prezintă ca o ispită spre pierzanie și, deci, spre dezumanizare.

Cartea lui Silvano Fausti se vrea un ajutor pe drumul anevoios spre libertate, condiție indispensabilă pentru a putea iubi cu adevărat pe Dumnezeu și pe oameni. De aceea, asemenea unui bun antrenor, autorul propune și explică o serie de exerciții pentru o gimnastică a spiritului, în care „sportivul” este ajutat să dobândească suplețe, agilitate și tărie în cunoașterea de sine prin ochii lui Dumnezeu. Cele patru capitole sunt tot atâtea stagii prin care cititorul – făcând, adică exersându-se, și nu doar citind – este condus, discernând printre meandrele uneori atât de contradictorii ale propiei interiorități, spre simțirea tot mai clară și mai vie a propiei sale vieți aflate într-un veșnic dialog cu Creatorul și Domnul ei. Din acest dialog, făcut din cuvânt și din experiență, se naște libertatea și iubirea adevărată. Iar – așa cum obișnuiște autorul să termine fiecare capitol – „a fi liber și a iubi este frumos”.

Iosif Șandoru SJ

 

Silvano Fausti este preot iezuit. După ce şi-a încheiat studiile de filosofie şi teologie cu un doctorat despre fenomenologia limbajului pentru o hermeneutică teologică, la Universitatea din Münster, devine profesor de teologie la Milano. Însă, peste câţiva ani, renunţă la activitatea universitară pentru a se dedica studiului şi slujirii Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă lucrează câteva luni din an pe diferite continente, trăieşte de treizeci şi cinci de ani într-o casă rurală, la periferia oraşului Milano (Villapizzone), într-o comunitate de iezuiţi în care sunt inserate mai multe familii ce se ocupă de problematica marginalizării. Este autor a numeroase lucrări biblice şi teologice, destinate atât studiului aprofundat, cât şi publicului larg.

Amintim câteva dintre operele sale: Una comunità legge il Vangelo di Marco; Una comunità legge il Vangelo di Matteo; Una comunità legge il Vangelo di Luca; Una comunità legge il Vangelo di Giovanni; La libertà dei figli di Dio. Commento alla lettera ai Galati; Per una lettura laica della Bibbia; La fine del tempo. Lectio sulla prima lettera ai tessalonicesi; L’idiozia. Debolezza di Dio e salvezza dell’uomo etc.

Exprimaţi-vă opinia