ȘCOALĂ PRACTICĂ DE DISCERNĂMÂNT (5)

Publicatla 17 February 2014

ȘCOALĂ PRACTICĂ DE DISCERNĂMÂNT

 

5. Discernământ pentru a dobândi libertatea

și a acționa corect și moral

 

A acţiona moral înseamnă oare a respecta legile? Nu este de ajuns! Legea nu eliberează din inimă „cântul cel mai frumos”, care dezleagă și ne face capabili să urmăm atracţia spre destinaţie; nu ajunge respectarea materială a legilor şi a normelor: omul s-ar reduce la un animal. Pentru a acţiona moral trebuie chibzuită complexitatea situaţiei: vezi comportamentul lui Paul în cazul controversat al cărnii sacrificate idolilor (cf. 1 Cor 8,1; 10,23.32).

 

Moralitatea unui act este proporţională cu gradul de libertate pe care îl implică şi îl promovează: ceea ce nu este liber nu este moral . Răul este întotdeauna lipsă de libertate, mai exact de cunoaştere şi/sau de voinţă. Libertatea, cel mai mare bine, este măsura oricărei acţiuni umane: ceea ce o micşorează sau o elimină, este rău; ceea ce o promovează, este bine. Începutul binelui şi al răului este inima (cf. Mc 7,21), încredinţată libertăţii proprii de a răspunde sau nu iubirii; dar ce spirit se mişcă în inimă? Fără discernământ nu se poate vorbi de moralitate. Fiecare persoană trebuie să fie responsabilă de sine şi de propriile acţiuni; dar cine ne ajută pentru a face acest discernământ?

 

Pastoraţia este arta de a educa pentru discernământ; arta de a „scoate-la-iveală”, de a face să vină la lumină, să se nască omul liber (cf. Ef 2, 10). Educaţia pentru libertate este absolut necesară în timpul nostru în care s-a creat o ruptură cu orizontul și valorile tradiţionale, iar posibilităţile omului sunt deschise imposibilului. Dacă omul nu este educat pentru discernământ, pentru a descoperi omul din interiorul inimii (cf. 1 Pt 3, 4), identitatea sa pozitivă, libertatea sa devine ca un exploziv pus în mâna unui copil, cu mari riscuri pentru  lumea întreagă. Atunci: «ce-i de făcut?» Ce mijloace adoptăm pentru a folosi bine acest enorm potenţial exploziv: libertatea?

 

Scriptura vestită de Biserică şi meditată în inimă este lumină pentru paşii noştri (cf. Ps 119, 105). Ea ne prezintă identitatea noastră, care se rezumă în persoana lui Isus, om adevărat şi liber; ea este obiectivă şi aceeaşi pentru toţi si narează istoria Domnului-cu-noi; Ea este şi subiectivă şi diferită pentru fiecare. Aşa cum soarele şi ploaia fac fiecare sămânţă să crească şi să fie ea însăşi, tot astfel unicul Cuvânt în unicul Spirit generează orice diversitate ce contribuie la simfonia întregului. Scriptura este deci principiu de discernământ pentru două motive: ne pune în armonie cu Dumnezeu, cu sensibilitatea şi modul său de a gândi şi de a acţiona şi ne dă obiectul discernământului (cuvântul care provoacă în noi reacţii şi rezonanţe, prin care percepem cântul său pentru noi si numele în care ne găsim identitatea, în libertate şi adevăr).

 

Al doilea principiu de discernământ este tradiţia, care pune la dispoziţia prezentului patrimoniul ei bogat; a o neglija înseamnă a declara nulă memoria, a nega istoria, a pierde propria identitate. Totuşi trebuie ales ce anume ne este de folos în acest loc şi în acest timp. Pe tema discernământului tradiţia a dezvoltat o ştiinţă precisă despre mişcările inimii: cum trebuie citite și acţionat în consecinţă. „Discernământul spiritelor” are o lungă tradiţie: vezi Filocalia, Imitaţiunea lui Cristos etc. Noi îl vom urma pe Ignaţiu de Loyola în cartea în care ne propune Exerciţii spirituale pentru a elibera persoana de ignoranţa şi de viciile care o încătușează şi pentru a o ajuta să caute, să găsească şi să facă propriu adevărul în viaţa de fiecare zi.

 

(cf. textului lui Silvano Fausti – Prilej sau ispită)

 

 

ANALIZEAZĂ:

Întrebări pentru reflecţia personală:

 

  • Ce te ghidează pentru a avea o atitudine morală în viaţa de zi cu zi?
  • Care sunt valorile tradiţionale valide pentru tine astăzi şi la care ţii cu toată fiinţa ta?
  • Care sunt condiţionările libertăţii tale? Eşti conştient⁄ă de ele?
  • În ce sens libertatea poate fi o bombă pusă în mâinile omului?

 

 

MEDITEAZĂ:

Text biblic de referinţă: Gal 5,7-27.

 

Necesitatea discernământului pentru a dobândi libertatea inimii, libertatea creştină.

 

 

 

OBSERVĂ:

 

În timpul săptămânii vezi ce te împiedică să fii liber din punct de vedere creştin.

 

 

 

ROAGĂ-TE:

 

să ai curajul de a face adevăr în tine şi de a te rupe de ceea te împiedică să trăieşti ca un creştin: liber şi sincer.

 

 

———————————————————————————————————–

bunvest 5

Exprimaţi-vă opinia