Exerciţii spirituale pentru preoţii greco-catolici

cu tema: Parohia – şcoala comuniunii; unificarea în Cristos

prin lumina Cuvântului şi viaţa de caritate

papa preoti

Poporul lui Dumnezeu cere prezenţa unui păstor care să se implice din toată inima („Martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă, în Isus Cristos” – Fil.1,7) şi  doreşte să-l vadă păşind împreună cu el, să-l aibă aproape, să-l vadă coborând între credincioşii săi, pentru a împărtăşi cu ei bucuria şi speranţa, greutăţile şi suferinţele, ca frate şi prieten, ca un tată care ascultă, înţelege, ajută şi îndrumă; cu o inimă plină de bunătate şi de milostenie: doar astfel va putea contribui la construirea comunităţii de iubire, semn al prezenţei lui Cristos. Numai comuniunea între păstori va obţine de la Dumnezeu harul comuniunii între credincioşi.  Să ne dispunem, prin exerciţiile spirituale, a dobândi har comuniunii pentru noi şi pentru comunităţile noastre.

 

Vor avea loc două serii de exerciţii  în luna februarie:

10-13 şi 17-20, de luni seara, ora 18.00, până joi la prânz.

 

Exerciţiile spirituale vor fi ţinute de pr. Olivo sj.

 

Înscrierile se fac la pr. Anton Crişan:  pr_anton@yahoo.com

 

 

Vă aşteptăm!             

                                      Iezuiţii din Cluj

 

 

Exprimaţi-vă opinia