Capacitatea de a trăi din compasiune generează acţiuni juste. La Mădăras, lângă Satu-Mare, a început pregătirea pentru Magis cu o tabără de muncă în slujba romilor săraci şi trăitori la marginea satului. S-au făcut lucruri mici, dar de impact: s-a igienizat locul, pentru ca pruncii să-şi poată juca sărăcia desculţă pe un teren cu praf, dar cel puţin curat.

 

S-au construit trei toalete, pentru ca rămăşiţele pământeşti ale trăitorilor să nu mai fie împrăştiate pe terenul şi prin aerul în care trăiesc tot ei: oamenii. Declanşare activă a trăirilor ce aveau să fie şlefuite de întâlnirea de la Cluj, cu cei ce nu au venit la Satu-Mare.

 

La Centrul Manresa din Cluj, o explozie de creativitate şi bucurie materializată într-un flashmob în jurul mamei hrănitoare a întemeietorilor Romei şi într-un spectacol în sala catedralei greco-catolice în construcţie. Fitilul a ars încet, dar sigur, în timpul celor trei zile a Întâlnirii Ignaţiene a tineretului 2012, cu nesomnul specific vârstei, pentru a deborda în această ultimă zi. E impresionant ce poate ieşi dintr-un grup de peste 80 de persoane care colaborează şi se lasă provocate.

 

Grupul de organizatori se întâlnise deja de mai multe ori. Grup el însuşi pestriţ la nivel lingvistic, etnic, de rituri. O haina pestriţă pentru cel preaiubit dintre fiii lui Iacob… Pestriţ înseamnă culoare într-o lume ce se îmbracă în neculori, pentru o lume ce se bălăceşte în rutină, plictiseală şi amorţire… poate şi de aceea tot caută senzaţionalul şi are gust pentru dezbinări mari şi mărunte… O temă: reconcilierea, împăcarea… ceva despre creativitate, tot mai multă creativitate, tot mai fii şi fiice ai lui Dumnezeu, tot mai împreună. Şi aşa a fost marele grup: colorat, energic, neobosit şi neadormit, contagios de vitalitate.

 

Totul a fost bilingv: conferinţe, ateliere, fotografii (sâc!)… Bucuria a fost una. Inima a fost una. Căutarea a fost una, deşi inexprimabilă lingvistic. S-a exprimat însă spontan şi firesc într-un gest făcut de tineri ca de un singur om. Ultimul grup cânta „Somewhere over the rainbow”, iar emoţiile i-au gâtuit niţel. Repede, cu arc, au început să urce pe scenă ceilalţi… până la unul, gâtuiala devenind cântec şi suflet. Magis, mereu mai mult, mereu mai profund.

 

A fost nemaipomenit faptul că întâlnirea a fost bilingvă, că s-a celebrat în ambele rituri, că s-a putut coborî în centrul oraşului pentru a arăta practic că, dacă muzica lăuntrică este bună, roadele împăcării pot apărea, pot fi plăcute iar fraţii, fii şi fiice ai lui Dumnezeu pot spune cu psalmistul că e bine să fie împreună.

VIDEO – MAGIS 2012 în 16 minute – VIDEO

VIDEO – MAGIS 2011 în 155 secunde

 

Exprimaţi-vă opinia