TREI PELERINAJE ȘI UN FESTIVAL

Magis: un cuvânt greu pentru mințile noastre, dar care-i mergea direct la inimă Sfântului
Ignațiu. Pentru el, magis însemna un pelerinaj interior, prin care să te apropii mai mult de
Dumnezeu, de aproapele și de tine însuți. Iată de ce, Magis România organizează în acest an
între 31.08-04.09-mai multe experiențe itinerante sub titlul „Iubirea care ne urnește”: trei
pelerinaje și un festival de încheiere la Cluj, după următorul program:
• PELERINAJ 1: BĂIȘOARA, RIMETEA, AIUD – 31.08-3.09
(RESP. EDY MĂRTINAȘ + VOLUNTAR)- PLECARE ȘI SOSIRE CLUJ
• PELERINAJ 2: GHERLA, JUCU, CLUJ – 31.08-3.09
(RESP. ANDREI ROMAN + VOLUNTAR LOCAL) -PLECARE ȘI SOSIRE CLUJ
• PELERINAJ 3: SIBIU – 31.08-3.09
(RESP. PIERO LOREDAN + VOLUNTAR LOCAL) – PLECARE ȘI SOSIRE CLUJ
• FESTIVAL CONCLUZIV LA CENTRUL MANRESA DIN CLUJ, 3-4 SEPTEMBRIE
Înscrieri prin link până la data de 31 iulie 2024

https://forms.gle/RDjy6uDmL43jMqQH7
Vă așteptăm cu drag de… Magis!

Exprimaţi-vă opinia