Scriba Mansuetudinis 11

Publicatla 16 January 2023

EU TREBUIE SĂ FIU ÎN CASA TATĂLUI MEU (Lc 2,39-52)

39 Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 40 Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra lui. 41 Părinţii lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paşteluil. 42 Când avea el doisprezece ani, au urcat acolo după obiceiul sărbătorii. 43 După ce s-au împlinit acele zile, pe când se întorceau, copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinţii lui nu ştiau. 44 Crezând însă că este cu grupul de pelerinim, au mers cale de o zi şi-l căutau printre rude şi cunoscuţi. 45 Negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-l. 46 După trei zile, l-au găsit în templu, stând în mijlocul învăţătorilorn, ascultându-i şi punându-le întrebări.  47 Toţi cei care îl ascultau se mirau de înţelepciunea şi de răspunsurile lui. 48 Văzându-l, ei au rămas înmărmuriţi şi mama lui i-a spus: „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Iată, tatăl tău şi cu mine te-am căutat îngrijoraţi”. 49 El însă le-a spus: „De ce ni-aţi căutat? Nu ştiaţi că eu trebuie să fiu în casao Tatălui meu?” 50 Însă ei n-au înţeles cuvântul pe care li-l spusese.  51 Apoi a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. Iar mama lui păstra toate acestea în inima ei.  52 Isus creştea în înţelepciune, statură şi har, înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

 Mesajul în context

          Odată cu episodul prezentării în templu a celui mult așteptat în Israel și menit a fi prezentat apoi tuturor neamurilor, Luca încheie partea de introducere a cititorului său în Vechiul Testament. Acum și el, la rându-i, este în stare să-l primească, să-l vadă, să-l îmbrățișeze și să-l laude pe Dumnezeu, identificându-se cu figurile Mariei, ale păstorilor, a lui Simeon și a Anei.

            Despre Isus știm deja că este Fiul lui Dumnezeu (1,32-35), Fiul Celui Preaînalt (1,32), mântuitorul (v. 11), Cristos Domnul (v. 11), lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului lui Israel (v. 32), semnul de contradicție și sabia (vv. 34.35), mângâierea și eliberarea lui Israel (vv. 25.38). De acum se trece la istorisirea modului în care toate acestea ni se vor descoperi în timpul vieții sale povestite de aici încolo în rândurile acestei evanghelii. Întreaga lui viață va lua forma unui pelerinaj către Ierusalim, acolo unde-l duce și-l trage, vrând-nevrând, toată „înțelepciunea” lui, ca să fie Fiul ce dă ascultare Tatălui. Istorisirea anticipează „călătoria pascală” a lui Isus. După ce, în câteva rânduri ce fac trimitere la promisiune, Luca ne-a descris preistoria, acum trasează cu o mână sigură liniile care duc la schițarea viitorului său, scoțând la iveală nebunia înțelepciunii lui, ce-l va duce până acolo încât se va face mic și neputincios pentru a ne putea mântui. Cele trei zile în care s-a crezut despre Isus că s-a pierdut în Ierusalim, reprezintă preludiul morții și învierii sale.

            Cornișa acestei fulgerătoare descoperiri a tainei lui Isus din templu o constituie taina vieții sale în umilința și banalitatea vieții de zi cu zi din Nazaretul Galileii, școala înțelepciunii sale. Tema dominantă a pasajului este înțelepciunea, căreia de la început până la sfârșit (vv. 40.52) i se spune pe nume și este descrisă în partea de mijloc a relatării (vv. 46.47): este înțelepciunea Fiului, opusă celei a lui Adam, constând din ascultarea față de Tatăl său (v. 49). Ea îl va reține timp de trei zile în cetatea Ierusalimului, confirmând cele spuse în Sfânta Scriptură. Taina Ierusalimului este închisă în cea a Nazaretului, sub forma unui înțeles ascuns privirilor, dar constituind totuși sâmburele oricărei cotidianități.

. Exercițiu

a. Intru în rugăciune, așa cum s-a arătat în Introducere.

b. Mă reculeg, imaginându-mi drumul de la Nazaret la Ierusalim și templul.

c. Cer Domnului ceea ce vreau: să cunosc și să împlinesc voința Tatălui.

d. Puncte asupra cărora să reflectez:

            – banalitatea vieții de zi cu zi la Nazaret și înțelepciunea

            – Isus slujitorul / copilul

            – a rămâne trei zile la Ierusalim

            – Isus asculta și punea întrebări

            – a fi în casa Tatălui.    

Exprimaţi-vă opinia