Meditația Zilei

Publicatla 15 September 2022

Joi, 15 septembrie 2022, Sf. Fecioară Maria Îndurerată

Luca 2, 33-35: ”În acel timp, tatăl și mama lui Isus se mirau de cele spuse de el. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: << Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn de contradicție – ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi – iar o sabie va străpunge sufletul tău! >>

”Ursitoarele ursesc, de obicei, un viitor luminos pentru copilul proaspăt venit pe lume. Simeon, însă nu are rol de ursitor, ci de profet. Această profeție a suferinței a fost pentru Maria primul semn al sabiei despre care vorbea Simeon. Orice mamă dorește fericirea copilului său, iar o prevestire atât de sumbră nu putea aduce cu sine decât o adâncă durere pentru sufletul de mamă al Mariei. Experiența sa de mamă a Fiului lui Dumnezeu a fost purtătoare de mister și prevestitoare a doliului. Încă înainte de a-L pierde pe Isus, ea a simțit că nu îi aparține cu totul.

Astăzi, să empatizăm cu suferința Mariei și să ne unim cu aceasta în suferințele noastre, în pierderile noastre. Să ne amintim atunci când ne privim copiii, că aceștia nu ne aparțin în totalitate, să ne amintim că viețile noastre nu ne aparțin în totalitate și nu putem dispune de acestea fără discernământ, să ne amintim că bucuriile nu ne aparțin în totalitate și nici suferințele. Ființa noastră, cu tot ce este, tot ce deține și tot ce este în devenire aparține lui Dumnezeu. Iar această apartenență la El ne face să fim conștienți de imensa noastră valoare. Suntem în siguranță dacă suntem ai Lui.

Ce pierdere te face să suferi astăzi? Este vorba despre un lucru, o persoană, o stare plăcută, o emoție, un sentiment al apartenenței, un atașament? Oferă astăzi pierderea ta lui Dumnezeu și El te va ajuta să te regăsești.

Adu-ţi aminte o prea blândă Fecioară Marie că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit de o astfel de încredere, alerg la tine, o Maică, Fecioară a fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin! (Sf. Bernard de Clairveaux)

48484 Comments20 SharesLikeCommentShare

Exprimaţi-vă opinia