Meditația zilei

Publicatla 13 September 2021

Luni 13 septembrie 2021

«Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu!» (Lc 7, 6)

Un păgân…un refuzat al poporului ales…unul care pe deasupra este și roman, adică un asupritor care le-a luat țara evreilor…iată unul care îndrăznește să vină la Isus și să-i ceară Domnului vindecarea servitorului bolnav.Suferința îi unește pe toți, asupritori sau asupriți, păgâni sau credincioși. Acest sutaș roman a trimis vorbă la Isus – ne relatează Luca – neîndrăznind în persoană să vină la El: îi prezintă acea imagine în care el ca soldat cere unor subalterni ai săi să i se îndeplinească o poruncă, iar ei o pun în aplicare: la fel el crede că Domnul Isus poate face și cu servitorul său spre a-l vindeca, fără să intre sub acoperământul casei sale.Isus este primul care se minunează de credința acestui om de la periferia lumii ebraice, spunând chiar că nu a găsit în întreg Israelul atâta credință. Isus se minunează mereu de credința celor care-l rogă cu sinceritate pentru ceva important.

Ce lucru important de rezolvat prezinți Domnului Isus?

Doamne, învață-mă compasiunea față de cei ce suferă, față de cei săraci, cei orbi, cei șchiopi și leproși; arată-mi cum ți-ai dezvăluit cele mai adânci emoții, ca atunci când ai plâns sau când ai fost trist sau îndurerat până într-acolo încât ai asudat sânge, având nevoie de un înger să te mângâie. Mai presus de toate, vreau să învăț cum ai îndurat extrema durere a crucii, ca și părăsirea din partea Tatălui. (Pedro Arrupe sj, Rugă pentru a dobândi compasiune)

Exprimaţi-vă opinia