Meditația zilei

Publicatla 29 December 2020

Marți, 29 decembrie 2020

Luca 2, 34-35: „Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: «Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn de contradicţie – ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi -, iar o sabie va străpunge sufletul tău!»”

Să privim azi spre Maria, cea plină de har, cea care păstrează și meditează fiecare cuvânt sau întâmplare în inima ei, să reflectăm la modul în care Preasfânta Fecioară răspunde la evenimentele de după nașterea lui Isus. Întâlnirea cu Simeon nu este nici pe departe ușoară și nici lipsită de sens, căci ea anunță, profețind, misiunea măreață a acestui Sfânt Copil.

Să privim întotdeauna spre Maria, model de credință și statornicie, care, ca Mamă, își oferă inima spre a fi străpunsă nu doar la picioarele crucii lui Isus, ci pe calea crucii fiecărui fiu al său, în orice încercare și suferință pe care noi o experimentăm.

Obișnuiesc să o rog pe Preasfânta Fecioară să mă învețe să contemplu frumusețea și iubirea Fiului său?

Rugăciune pentru a sta alături de Maria

Doresc să-mi petrec viața alături de tine, o Mamă,să-ți țin companie în solitudinea și adânca durere;fă să simt în suflet tristețea ochilor tăiși abandonul din inima ta.

Pe calea vieții, nu caut bucuria din Betleem;Nu doresc să-l ador pe pruncul Dumnezeuîn mâinile tale feciorelnice,nici să mă bucur de prezența cuceritoare a lui Isusîn umila ta casă din Nazaret,nici să mă amestec cu corurile de îngerila Ridicarea ta glorioasă.

Doresc în această viață batjocura și derâderea de pe Calvar;agonia lentă a Fiului tău,disprețul, dezonoarea și infamia Crucii tale.Dorința mea, o Fecioară Preaîndurerată, este să-ți fiu alături,să-mi întăresc sufletul cu lacrimile tale,să-mi împlinesc jertfa prin martiriul tău,să-mi potolesc inima prin singurătatea tași să-l iubesc pe Dumnezeul meu și Dumnezeul tău jertfindu-mă pe mine însumi.

(Fericitul Miguel Augustín Pro SJ)

22222 SharesLikeCommentShare

Exprimaţi-vă opinia