Papa Francisc: Terra, mama noastră

Publicatla 23 December 2020

22.12.2020, București (Catholica) – Editura ARCB anunță apariția cărții „Terra, mama noastră. O lectură creștină a provocării lansate de mediu”, o culegere de texte ale Papei Francisc despre răspunderea față de Creație din perspectiva doctrinei sociale a Bisericii. Volumul este introdus de o prefață a Patriarhului ecumenic Bartolomeu și se încheie cu un text inedit scris de Papa Francisc anume pentru acest proiect editorial. Cartea este a doua dintr-o serie de lucrări de interes general editate de Editrice Vaticana sub genericul „Scambio dei doni” (primul fiind „Rugăciunea, suflu de viață nouă”, cu o introducere semnată de Patriarjul Kiril al Moscovei). Volumul poate fi procurat de la Librăria Sf. Iosif, București (www.librariasfiosif.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei.

„Nu putem niciodată reduce viața și slujirea creștină la măruntele noastre interese sau preocupări spirituale”, scrie Patriarhul ecumenic în prefață. „Nu putem trece cu vederea datoria și responsabilitatea noastră în a transforma creația punând în discuție și schimbând stilurile noastre egoiste de viață și modul avid de a consuma resursele mondiale. Felul în care relaționăm cu cele materiale reflectă direct modul în care relaționăm cu Dumnezeu. Iar atenția pe care o acordăm celor pământești arată limpede sacralitatea pe care o recunoaștem realităților cerești. Este vorba de o problemă care ne privește nu doar în calitate de indivizi, ci și de comunitate și de societate în ansamblu.”

„Adevărul este că natura trebuie tratată cu același respect și cu aceeași admirație de care dăm dovadă în raporturile cu ceilalți oameni. Pentru a remedia această situație, suntem chemați să ne întoarcem la un mod de viață ascetic și euharistic, adică să fim recunoscători dând slavă lui Dumnezeu pentru darul creației, dovedind în același timp respect în exercitarea propriei responsabilități personale în interiorul și în favoarea rețelei de relații existente în întreaga creație. Suntem chemați să avem mereu în vedere faptul că economia mondială devine pur și simplu prea mare pentru capacitatea planetei de a o păstra și susține.”

„În plus, atitudinile și comportamentele noastre față de creație influențează direct și se reflectă în atitudinile și comportamentele noastre față de ceilalți. Într-adevăr, acțiunea noastră în domeniul ecologiei se măsoară în cele din urmă prin efectele asupra oamenilor, mai cu seamă asupra celor săraci. Iar o Biserică ce uită să se roage pentru mediul natural este o Biserică ce refuză să ofere hrană și apă omenirii care suferă. Totodată, o societate care își ignoră mandatul de a avea grijă de toți oamenii este o societate care maltratează creația autentică a lui Dumnezeu, din care face parte natura. La urma urmei, grija față de mediu implică și grija față de problemele omului: sărăcia, foamea și setea. Această legătură este puternic subliniată în parabola Judecății de apoi, atunci când Domnul spune: ‘Am fost flămând, și mi-ați dat să mănânc; am fost însetat, și mi-ați dat să beau’ (Mt 25,35).”

Sursa: ARCB.ro

Exprimaţi-vă opinia