Editura ARCB: Noutăţi de Crăciun

Publicatla 22 December 2020

În pragul Crăciunului, la Editura ARCB au apărut două noi cărţi ale Sfântului Părinte Papa Francisc: Astăzi ni s-a născut Mântuitorul! Crăciunul cu Papa Francisc şi Terra, mama noastră. O lectură creştină a provocării lansate de mediu.

*

La Editura ARCB a apărut cartea Astăzi ni s-a născut Mântuitorul! Crăciunul cu Papa Francisc, o culegere de gânduri ale Papei Francisc despre semnificaţia sărbătorii Naşterii Domnului, cu o introducere de Rino Fisichella, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări. Cartea este tradusă în limba română de Liana Gehl şi apare în formatul 10,4×14,6 cm, fiind însoţită de frumoase ilustraţii color ce reprezintă scene de Crăciun. Cartea are 40 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria “Sfântul Iosif” din Bucureşti (www.librariasfiosif.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţara la preţul de 7 lei.

În acelaşi format cu ilustraţii color au mai apărut Venite adoremus! Spre Crăciun cu Papa Francisc şi La drum cu Sfânta Fecioară Maria (o culegere de gânduri ale Papei Francisc pentru luna mai).

“Aşteptăm Crăciunul ca pe o sărbătoare. Nimeni în această zi nu poate rămâne singur sau trist, căci Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca să fie cu noi şi să ne aducă bucurie. Misterul unui copil care-şi întinde mânuţele ca să fie primit – iată ce ne spune ieslea pe care evlavia creştină o aminteşte cu plăcere în aceste zile. Tradiţia pregătirii ieslei poartă în sine o valoare spirituală care ne ajută să înţelegem farmecul acelui mister care a schimbat istoria. Dumnezeu se face om pentru a ne arăta calea iubirii adevărate. A existat un timp în care Creatorul universului a fost un copilaş înfăşat în scutece şi culcat pe un braţ de paie. Imaginea, în esenţialitatea ei, ne arată calea prin care iubeşte Dumnezeu.

Cu aceste gânduri simple, Papa Francisc vrea să ne însoţească în zilele de Crăciun, arătându-ne calea mântuirii dăruite nouă de Dumnezeu. Ce exprimă Crăciunul nu este un basm frumos, ci inima credinţei creştine. Gingăşia întipărită pe chipul unui copil este un semn al speranţei care deschide orizonturi necunoscute, dar reale. Oprindu-ne în aceste zile să contemplăm în tăcere misterul care inundă viaţa, nu vom pierde timpul, ci mai degrabă ne vom reîntoarce la esenţial.” (Rino Fisichella, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări)

*

La Editura ARCB a apărut cartea Terra, mama noastră. O lectură creştină a provocării lansate de mediu, o culegere de texte ale Papei Francisc despre răspunderea faţă de creaţie din perspectiva doctrinei sociale a Bisericii. Cartea apare în formatul 14×20 cm, are 96 de pagini şi este tradusă în limba română de Mihaela Voicu. Cu o introducere a patriarhului ecumenic Bartolomeu, cartea este a doua dintr-o serie de lucrări de interes general editate de Editrice Vaticana sub genericul “Scambio dei doni“. Volumul poate fi procurat de la Librăria “Sfântul Iosif” din Bucureşti (www.librariasfiosif.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 15 lei.

În acelaşi format a mai apărut cartea Rugăciunea, suflu de viaţă nouă, cuprinzând reflecţii ale Papei Francisc pe tema rugăciunii, cu o introducere a Patriarhului Chiril al Moscovei.

“Nu putem niciodată reduce viaţa şi slujirea creştină la măruntele noastre interese sau preocupări spirituale. Nu putem trece cu vederea datoria şi responsabilitatea noastră în a transforma creaţia punând în discuţie şi schimbând stilurile noastre egoiste de viaţă şi modul avid de a consuma resursele mondiale. Felul în care relaţionăm cu cele materiale reflectă direct modul în care relaţionăm cu Dumnezeu. Iar atenţia pe care o acordăm celor pământeşti arată limpede sacralitatea pe care o recunoaştem realităţilor cereşti. Este vorba de o problemă care ne priveşte nu doar în calitate de indivizi, ci şi de comunitate şi de societate în ansamblu.

Adevărul este că natura trebuie tratată cu acelaşi respect şi cu aceeaşi admiraţie de care dăm dovadă în raporturile cu ceilalţi oameni. Pentru a remedia această situaţie, suntem chemaţi să ne întoarcem la un mod de viaţă ascetic şi euharistic, adică să fim recunoscători dând slavă lui Dumnezeu pentru darul creaţiei, dovedind în acelaşi timp respect în exercitarea propriei responsabilităţi personale în interiorul şi în favoarea reţelei de relaţii existente în întreaga creaţie. Suntem chemaţi să avem mereu în vedere faptul că economia mondială devine pur şi simplu prea mare pentru capacitatea planetei de a o păstra şi susţine.

În plus, atitudinile şi comportamentele noastre faţă de creaţie influenţează direct şi se reflectă în atitudinile şi comportamentele noastre faţă de ceilalţi. Într-adevăr, acţiunea noastră în domeniul ecologiei se măsoară în cele din urmă prin efectele asupra oamenilor, mai cu seamă asupra celor săraci. Iar o Biserică ce uită să se roage pentru mediul natural este o Biserică ce refuză să ofere hrană şi apă omenirii care suferă. Totodată, o societate care îşi ignoră mandatul de a avea grijă de toţi oamenii este o societate care maltratează creaţia autentică a lui Dumnezeu, din care face parte natura. La urma urmei, grija faţă de mediu implică şi grija faţă de problemele omului: sărăcia, foamea şi setea. Această legătură este puternic subliniată în parabola Judecăţii de apoi, atunci când Domnul spune: “Am fost flămând, şi mi-aţi dat să mănânc; am fost însetat, şi mi-aţi dat să beau” (Mt 25,35). (Bartolomeu, arhiepiscop al Constantinopolului)

* * *

Astăzi ni s-a născut Mântuitorul! Crăciunul cu Papa Francisc
Editura ARCB 2020, ISBN 978-606-728-105-7, 10,4×14,6 cm, 40 p., 7 lei

Terra, mama noastră. O lectură creştină a provocării lansate de mediu
Papa Francisc, Editura ARCB, 2020, ISBN 978-606-728-103-3, 14×20 cm, 96 p., 15 lei

Exprimaţi-vă opinia