Meditația zilei

Publicatla 22 October 2020

Joi, 22 octombrie 2020
Sf. Ioan Paul al II-lea, pp.
Efeseni 3,17-19: „Înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire, să fiţi în stare să înţelegeţi împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea şi lungimea, înălţimea şi profunzimea şi să cunoaşteţi iubirea infinită a lui Cristos, ca să fiţi plini în toate de plinătatea lui Dumnezeu.”

Astăzi, Sfântul Paul ne invită să reflectăm asupra iubirii infinte a lui Cristos, o iubire care se concretizează în sfintele sacramente: prin intermediul lor, Dumnezeu ne atinge în mod direct.
Odată cu botezul, noi am devenit fiii Săi și suntem înrădăcinați și întemeiați în Cristos. Conștientizăm noi acest mare dar? De fiecare dată când mă împărtășesc, Isus vine în inima mea într-un mod cu totul nou și personal.

Avându-L pe El prezent în inima mea, să le dăruiesc astăzi oamenilor din această plinătate: în familie, în comunitate, la școală sau la locul de muncă. Tot ceea ce este dăruit și împărtășit devine o binecuvântare.

Rugăciune

Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze
să-şi întoarcă faţa senină spre noi;
ca să se cunoască pe pământ calea ta
şi mântuirea ta la toate popoarele.

Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului.

Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să-ţi mulţumească.
Dumnezeu să ne binecuvânteze;
toate marginile pământului să-l cinstească pe el. (Ps.66)

Exprimaţi-vă opinia