20.10.2020, Roma (Catholica) – Manifestarea inter-religioasă „Nimeni nu se salvează de unul singur – pace și fraternitate”, desfășurată în seara de 20 octombrie 2020 la Roma, în Piazza del Campidoglio, s-a încheiat cu un „Apel la pace” semnat de Papa Francisc și de liderii mai multor religii după ce au aprins candelabrul păcii. Un grup de copii a înmânat Apelul reprezentanților religioși, ambasadorilor și autorităților prezenți în Piazza del Campidoglio. Iată textul Apelului, după traducerea făcută de pr. Mihai Pătrașcu și publicată pe Ercis.ro:

Veniți la Roma în „spiritul de la Assisi”, uniți spiritual cu credincioșii din toată lumea și cu femeile și bărbații de bunăvoință, ne-am rugat unii alături de alții pentru a implora asupra acestui pământ al nostru darul păcii. Am amintit rănile omenirii, avem în inimă rugăciunea tăcută a atâtor suferinzi, prea des fără nume și fără glas. Pentru aceasta ne angajăm să trăim și să propunem solemn responsabililor statelor și cetățenilor din lume acest Apel de Pace. În această piață Campidoglio, puțin după marele conflict războinic pe care istoria îl amintește, națiunile care s-au luptat au încheiat un pact, întemeiat pe un vis de unitate, care după aceea s-a realizat: Europa unită. Astăzi, în acest timp de dezorientare, loviți de consecințele pandemiei de Covid-19, care amenință pacea mărind inegalitățile și fricile, spunem cu putere: nimeni nu se poate salva singur, nici un popor, nimeni!

Războaiele și pacea, pandemiile și îngrijirea sănătății, foamea și accesul la hrană, încălzirea globală și sustenabilitatea dezvoltării, mutările de populații, eliminarea riscului nuclear și reducerea inegalităților nu se referă numai la fiecare națiune. Înțelegem asta mai bine astăzi, într-o lume plină de conexiuni, dar care adesea pierde sentimentul fraternității. Suntem surori și frați, toți! Să-l rugăm pe Cel Preaînalt ca, după acest timp de încercare, să nu mai fie „ceilalți”, ci un mare „noi” bogat în diversitate. Este timpul de a visa din nou cu îndrăzneală că pacea este posibilă, că pacea este necesară, că o lume fără războaie nu este o utopie. Pentru aceasta vrem să spunem încă o dată: „Să nu mai fie niciodată războiul!” Din păcate, războiul a ajuns din nou să pară pentru mulți o cale posibilă pentru soluționarea controverselor internaționale. Nu este așa. Înainte ca să fie prea târziu, vrem să amintim tuturor că războiul lasă mereu lumea mai rea de cum a găsit-o. Războiul este un eșec al politicii și al omenirii.

Facem apel la guvernanți, pentru ca să refuze limbajul dezbinării, sprijinite adesea de sentimente de frică și de neîncredere, și să nu se întreprindă căi fără întoarcere. Să privim împreună la victime. Există atâtea, prea multe conflicte încă deschise. Responsabililor statelor le spunem: să lucrăm împreună la o nouă arhitectură a păcii. Să ne unim forțele pentru viață, sănătate, educație, pace. A venit momentul de a utiliza resursele folosite pentru a produce arme tot mai distructive, făcătoare de moarte, pentru a alege viața, a îngriji omenirea și casa noastră comună. Să nu pierdem timp! Să începem de la obiective posibile: să ne unim deja astăzi eforturile pentru a stopa răspândirea virusului până când vom avea un vaccin care să fie capabil și accesibil pentru toți. Această pandemie ne amintește că suntem surori și frați de sânge.

Tuturor credincioșilor, femeilor și bărbaților de bunăvoință, le spunem: să devenim cu creativitate artizani ai păcii, să construim prietenie socială, să ne însușim cultura dialogului. Dialogul leal, perseverent și curajos este antidotul pentru neîncredere, pentru dezbinări și pentru violență. Dialogul soluționează în rădăcină motivațiile războaielor, care distrug proiectul de fraternitate înscris în vocația familiei umane. Nimeni nu se poate simți chemat în afară. Toți suntem coresponsabili. Toți avem nevoie să iertăm și să fim iertați. Nedreptățile lumii și ale istoriei se vindecă nu cu ura și răzbunarea, ci cu dialogul și iertarea. Fie ca Dumnezeu să inspire aceste idealuri în noi toți și acest drum pe care-l parcurgem împreună, plăsmuind inimile fiecăruia și făcându-ne mesageri ai păcii.

Exprimaţi-vă opinia