12.05.2020, București (Catholica) – Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București a publicat recent patru noi volume, dintre care trei fac parte dintr-o nouă colecție: „Universul Bibliei” Primul volum – La drum cu Sfânta Fecioară Maria. Gânduri pentru luna mai” – este o culegere de gânduri ale Papei Francisc referitoare la Sf. Fecioară Maria: câte un gând pentru fiecare zi a lunii mai. Cartea, apărută în format de buzunar, este prefațată de Cardinalul Angelo Comastri și ilustrată color. „În luna mai – scrie Cardinalul Comastri –, să ne lăsăm călăuziți de aceste gânduri simple și profunde ale Papei; ele ne vor fi ca un ghid sigur care ne va purta în brațele lui Isus, rostind împreună cu Maria – Da! – acel da al unei loialități reînnoite față de Isus în Biserica Sa.”

Noua colecție „Universul Bibliei” se deschide cu reeditarea documentului Interpretarea Bibliei în Biserică” (ediția a II-a adăugită), al Comisiei Biblice Pontificale. Volumul apare cu un cuvânt înainte de Papa Ioan Paul al II-lea și o prefață semnată de Cardinal Joseph Ratzinger, astăzi Papă emerit. „Cartea – explică Liana Gehl, redactorul șef al Editurii ARCB – este rodul unei lucrări colegiale întreprinse la inițiativa Cardinalului Joseph Ratzinger și continuate cu perseverență timp de mai mulți ani. Lucrarea se prezintă sub forma unui compendiu al metodelor de interpretare și al tipurilor de abordare a textului biblic, de la cele mai vechi la cele moderne, expunând diversele probleme de hermeneutică, precum și dimensiunile caracteristice ale interpretării catolice și relația acesteia cu celelalte discipline teologice. Documentul se încheie cu un capitol dedicat interpretării Bibliei în viața Bisericii și cu o concluzie generală.”

Al doilea volum din noua colecție este tot o reeditare a unui document al Comisiei Biblice Pontificale: Poporul evreu și sfintele sale scripturi în Biblia creștină” (ediția a II-a adăugită). Documentul este gândit ca un studiu de aprofundare a temei raportului dintre Vechiul și Noul Testament și oferă „un ajutor important atât într-o problemă centrală a credinței creștine, cât și pentru însemnata căutare a unei înțelegeri reînnoite între creștini și evrei”, explică în prefață Card. Ratzinger. Documentul este structurat în trei capitole – „Sfintele scripturi ale poporului evreu, parte fundamentală a Bibliei creștine” (Capitolul I); „Teme fundamentale ale scripturilor poporului evreu și acceptarea lor în credința creștină” (Capitolul II); „Evreii în Noul Testament” (Capitolul III) – și se încheie cu concluzii generale și orientări pastorale.

Seria primelor apariții din colecția „Universul Bibliei” se încheie cu volumul Iluzie și libertate (Romani 1 – 8), semnat de pr. Tarciziu-Hristofor Șerban, profesor de științe biblice la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București. Cartea are 320 de pagini și este o analiză amplă și documentată a Scrisorii Sfântului Apostol Paul către Romani, capitolele 1 – 8cu o permanentă aplecare asupra textului original. Volumul include și un fascicul cu textul Scrisorii către Romani. „Animat de o viziune teologică modernă, dar temeinic racordată la fundamentele ei patristice, autorul se adresează acelor cititori care, indiferent de confesiune, păstrează convingerea că mesajul inspirat al Epistolei către romani rămâne o ancoră solidă și pentru generația prezentă, în ciuda schimbărilor tumultuoase prin care trece societatea”, arată prefațatorul, conf. univ. dr. Emanuel Conțac.

Toate cele patru volume pot fi achiziționate de la Librăria Sf. Iosif, fiind disponibile și pe site-ul Librăriei (www.librariasfiosif.ro). De asemenea, pe site-ul Editurii ARCB a fost inaugurată recent o secțiune unde cititorii pot citi online, gratuit, o serie de volume publicate de Arhiepiscopia Romano-Catolică de București (www.editura-arcb.ro). Amintim câteva titluri disponibile: „Maica Domnului de la Fatima„, de William T. Walsh; O flacără în vitraliu. Amintiri despre Mons. Vladimir Ghika, de Estienne Yvonne; Devoțiuni către Sfânta Fecioară Maria de la Fatima. Devoțiunea celor 5 sâmbete. La acestea se adaugă patru volume de Crystalina și Jason Evert.

Sursa: Angelus.com.ro

Exprimaţi-vă opinia