DSC07448
Cea dintâi întâlnire de lucru desfășurată miercuri 14 martie în clădirea aproape terminată a noului Centru Pedro Arrupe a avut menirea de a pune punctul pe… „J”: adică pe „J” de la JRS. Această literă constituie de fapt elementul comun al celor două sigle ce vor fi reprezentate la intrarea în noul centru: SJ pentru ordinul iezuiților și, respectiv, JRS, Serviciul iezuiților pentru refugiați.

Era firesc de aceea ca activitatea inaugurală a noului Sediu de pe strada Ilie Opriș 54 să-i regăsească împreună pe iezuiții din București și membrii echipei JRS, avându-i ca invitați speciali pe oaspeții Michael Bugeja, responsabilul iezuiților din România și Jean-Paul Hernandez, coordonatorul proiectului apostolic al iezuiților din zona Euro-mediteraneeană.

DSC07446

Tot împreună au fost declinate și cele patru orientări ale inițiativelor promovate de iezuiți: inspirația lor explicit creștină; accentul pus pe discernământ personal și colectiv în selectarea și asumarea activităților; promovarea drepturilor omului și a echității sociale într-o lume marcată de abuzuri și cazuri flagrante de corupție; încercarea de transformare a mentalităților culturale prin crearea unui spațiu de întâlnire, meditație și dialog.

Reprezentanții JRS au putut constata din experiența proprie cum aceste orientări apăreau ca noutate doar la nivel de formulare, întrucât ecourile fiecărei dimensiuni menționate se regăsesc în caracteristicile misiunii lor de a însoți, a sluji și a pleda în favoarea miilor de bărbați și femei, copii și adulți desemnați sub numele generic de refugiați.


DSC07455

Realismul acestor considerații s-a regăsit atât în autenticitatea împărtășirilor cât și în clasificarea lor după modelul SWOT: puncte forte (Strengths), puncte slabe (Weaknesses), oportunități (Oportunities) și riscuri/amenințări (Threats). Pe scurt, noua structură creată își permite să transpună în realitate o întreită sinergie: între profesioniști și persoane consacrate, în slujba unui target format nu doar din refugiați ci și din publicul autohton dornic de informare și formare, cu activități propuse în domeniile formativ-educațional și social deopotrivă.

Preluat de pe jrsromania.org

Exprimaţi-vă opinia