Papa Francisc04.06.2016, Vatican (Catholica) – Într-o nouă scrisoare apostolică, emisă ca motu proprio (din proprie inițiativă), Papa Francisc a stabilit noi norme pentru destituirea Episcopilor (sau a celor echivalenți lor în dreptul canonic) din funcțiile lor în cazul în care „prin neglijență, comițând sau omițând să acționeze, au provocat un rău deosebit de grav altora, fie unor persoane fizice, fie comunității în sine”. Scrisoarea intitulată „Come una madre amorevole” (Ca o mamă iubitoare) clarifică de asemenea că privitor „la abuzul împotriva minorilor sau adulților vulnerabili este suficient ca lipsa de zel să fie gravă”.

Într-o notă care explică noile proceduri, directorul biroului de presă al Sfântului Scaun, pr. Federico Lombardi, SJ, spune: „Scrisoarea apostolică insistă asupra importanței grijii vigilente pentru protecția minorilor și a adulților vulnerabili, solicitând ‘un zel special’.” Prin urmare, a continuat el, „se precizează că neglijența în ceea ce privește cazurile de abuz sexual comis împotriva copiilor sau a adulților vulnerabili este printre ‘cauzele grave’ care justifică îndepărtarea din funcțiile ecleziastice, chiar și a Episcopilor”.

Noua scrisoare, conform pr. Lombardi, stabilește proceduri pentru aplicarea unui canon deja prezent atât în Codul de Drept Canonic (apusean), cât și în Codul Canoanelor Bisericilor Răsăritene. Nu este o procedură penală, a spus el, pentru că se referă cazuri de neglijență, mai degrabă decât la o infracțiune comisă. Din același motiv, dicasterele responsabile cu prelucrarea procedurilor includ Congregațiile pentru Episcopi, pentru Evanghelizarea Popoarelor, pentru Bisericile Răsăritene, precum și pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, în locul Congregației pentru Doctrina Credinței.

Pr. Lombardi a atras atenția în special asupra a două puncte din scrisoarea apostolică. În primul rând, „lipsa de zel” necesară pentru îndepărtarea din funcție poate exista chiar „fără vină morală gravă” din partea Episcopului. În al doilea rând, în cazurile privind abuzul de minori, „este suficient ca lipsa de zel să fie ‘gravă’, în timp ce în alte cazuri, este necesar ca lipsa de zel să fie ‘foarte gravă’.” Acest lucru reduce în mod eficient standardul necesar pentru ca un Episcop să fie revocat din funcție atunci când există neglijență legat de cazurile de abuz sexual.

În cazurile care implică decizii importante privitor la Episcopi, inclusiv cele prevăzute în scrisoarea apostolică, aprobarea specifică din partea Sfântului Părinte este necesară. Pr. Lombardi a menționat că acest lucru nu este o dispoziție nouă. Cu toate acestea, scrisoarea apostolică introduce un nou „Colegiu dedicat de juriștii” („apposito Collegio di giuristi”), care îl va ajuta pe Sfântul Părinte înainte să ia o decizie finală. Pr. Lombardi a declarat că Colegiul s-ar putea să fie compus din Cardinali și Episcopi. La final, pr. Lombardi a subliniat că, deoarece scrisoarea apostolică privește noi norme de procedură, retroactivitatea nu se aplică, căci legea privind posibilitatea de înlăturare din funcție „din motive grave” există deja. Scrisoarea stabilește pur și simplu procedurile de aplicare a legii deja existente.

Noile norme vor intra în vigoare din 5 septembrie 2016

Exprimaţi-vă opinia