Papa Francisc: discursul adresat membrilor Tribunalului “Rota Romana”, vineri, 22 ianuarie 2016 – OSS_ROM

23/01/2016 10:51
23 ianuarie 2016. “Familia pe care a voit-o Dumnezeu nu poate fi confundată cu vreun alt tip de uniune”: a spus cu claritate papa Francisc în discursul adresat membrilor Tribunalului colegial al Scaunului Apostolic “Rota Romana”, în cadrul tradiționalei audiențe acordată de pontif în luna ianuarie, cu prilejul inaugurării Anului judiciar. Privitor la cuplurile care se vor uni în sacramentul căsătoriei, Sfântul Părinte și-a exprimat speranța ca pe viitor acestea să fie călăuzite în baza unei solide catehizări, a unui “nou catehumenat”, îndemnându-i pe membrii tribunalului Rota Romana să evalueze cu foarte mare atenție erorile care privesc sacramentul căsătoriei.

Făcând referire la ultimele două adunări sinodale dedicate vocației și misiunii familiei în Biserică și în lumea contemporană, pontiful a reafirmat o certitudine care nu a cunoscut vreo schimbare:
Papa Francisc: “În parcursul sinodal dedicat temei familiei, pe care Domnul ne-a îngăduit să-l realizăm în ultimii doi ani, am împlinit, într-un spirit și într-un stil de colegialitate efectivă, un discernământ înțelept, grație căruia Biserica a indicat totodată lumii faptul că nu poate fi făcută confuzie între familia voită de Dumnezeu și vreun alt fel de uniune.”

Un tribunal al milostivirii și adevărului
Amintind că Rota Romana este definită nu doar ‘tribunalul familiei’ dar și ‘tribunal al adevărului legământului sacru’, Sfântul Părinte subliniază misiunea acestei instituții de a demonstra atât “iubirea milostivă a lui Dumnezeu față de familii, îndeosebi cele rănite de păcat și de încercările vieții”, cât și să proclame “indispensabilul adevăr al căsătoriei după cum a voit-o Dumnezeu”, pontiful folosind pentru planul lui Dumnezeu expresia “visul lui Dumnezeu”.

Papa Francisc: “Familia și Biserica, pe planuri diferite, colaborează la însoțirea ființei omenești spre țelul final al existenței, împlinind această misiune prin învățăturile transmise și prin însăși natura lor de comunitate de iubire și de viață. De fapt, dacă familia poate fi definită pe bună dreptate “biserica domestică”, Bisericii i se aplică în mod just titlul de familie a lui Dumnezeu. Prin urmare, ‘spiritul familial’ este asemenea unei constituții pentru Biserică: astfel trebuie să apară creștinismul și așa trebuie să fie.”

Cu atenția necesară
În discursul adresat membrilor Tribunalului apostolic “Rota Romana”, la începutul unui nou An judiciar, pontiful a reflectat și asupra cuplurilor care pornesc pe calea căsătoriei cu o credință ‘slabă’, ‘neglijată’, ‘dată uitării’. Însă, a subliniat Sfântul Părinte, harul Botezului “continuă să aibă un influx misterios în suflet, chiar și atunci când credința nu a fost alimentată și, psihologic vorbind, pare să fie absentă”. De aceea, nu de puține ori, “soții ajung ca pe parcursul căsătoriei să descopere întregul plan pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru ei”, chiar dacă în momentul căsătoriei aveau o “conștiință limitată cu privire la plinătatea planului avut de Dumnezeu pentru ei”.

În încheiere, pontiful a subliniat faptul că Biserica, “cu reînnoit simț de responsabilitate, continuă să propună căsătoria, cu elementele sale esențiale – descendenții, binele soților, indisolubilitatea, caracterul sacramental”.  
Căsătoria, a spus papa Francisc, “…nu asemenea unui ideal pentru puțini, în ciuda modelelor moderne centrate pe efemer și pe tranzitoriu, ci ca pe o realitate care, prin harul lui Cristos, poate fi trăită de toți credincioșii botezați. De aceea, cu atât mai mult, acțiunea pastorală care implică toate structurile Bisericii îndeamnă la convergență spre intenția comună privitoare la o pregătire adecvată pentru căsătorie, în spiritul unui nou cetehumenat – subliniez – nou catehumenat, atât de mult dorit de Părinții Sinodali”.

 

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia